Mest

Foto's van mest

Mest nieuws

De boer kan nog veel doen aan de uitstoot van ammoniak

08-11-2019 - Plas en poep niet mengen. En op het juiste moment mest uitrijden. Dat helpt.

Nieuwsgrazer

Uitvinding wekt thuis gas en mest op uit etensresten

08-11-2019 - Het Israëlische bedrijf ­HomeBiogas ontwikkelde een thuisinstallatie om uit voedselafval thuis gas en mest te winnen. De HomeBiogas-installatie is in een grote, flexibele opslagtank voor in de tuin. Via een grote trechter in de zijkant kunnen etensresten en water worden toegevoegd.

Nieuwsgrazer

Mestexport onder druk, kaderrichtlijn in de knel

05-11-2019 - Er is in 2018 minder mest geëxporteerd dan het jaar ervoor. Ook was de export lager dan op basis van CBS-cijfers was voorspeld. Dit komt met name door een daling van de export naar Duitsland. Daardoor voldoet Nederland niet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
02-11-2019 Martin Scholten: vee hoort bij kringlooplandbouw 2 reacties
02-11-2019 Mest op maat biedt wereldwijd kansen 0 reacties
30-10-2019 Eigenaar van sjoemelende mestvervoerder W. Daas in Wintelre krijgt twee jaar cel voor mestfraude 0 reacties
20-10-2019 Geneesmiddelen tegen parasieten vormen risico voor milieu 0 reacties
15-10-2019 Aantal antibiotica in diergeneesmiddelen risico voor kwaliteit oppervlaktewater 0 reacties
15-10-2019 Meeste fipronil-blokkades pluimveebedrijven terecht 0 reacties
15-10-2019 Meeste blokkades pluimveebedrijven terecht 0 reacties
14-10-2019 Professor: 'Boer wordt dokter van de toekomst' 0 reacties
14-10-2019 WUR-professor: 'Boer wordt dokter van de toekomst' 0 reacties
13-10-2019 WUR-professor: 'Boer wordt dokter van de toekomst' 0 reacties
11-10-2019 Boeren experimenteren samen met Groninger Landschap met natuurinclusieve landbouw 0 reacties
10-10-2019 Innovatieve bedrijfsvoering boeren veenweidegebied zorgt voor 22% ammoniakreductie 6 reacties
08-10-2019 OM eist beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthandelaar Daas vanwege 'stelselmatige fraude' 0 reacties
06-10-2019 Alle leugens over stikstof en beleid op een rij gezet. 16 reacties
04-10-2019 Hoger kiemgetal en meer klebsiella in droge mestfractie 0 reacties
03-10-2019 Varkens- en humane mest vanaf 2021 samen verwerkt 0 reacties
02-10-2019 Rol van mest in kringlooplandbouw 0 reacties

Mest video's