Veehouders

Veehouders nieuws

Boeren in Beuningen vrezen voor vernatting van land en stappen naar Raad van State

19-11-2019 - Enkele veehouders in Beuningen zijn in opstand gekomen tegen de natuurmaatregelen die de provincie Overijssel wil uitvoeren in Natura 2000-gebieden vlak naast hun bedrijven.

Nieuwsgrazer

Praktische uitwerking wetgeving helpt dierenwelzijn vooruit

18-11-2019 - In de huidige regels rond dierenwelzijn bestaan veel 'open normen'. Dat is een wettelijke norm, maar zonder concrete uitwerking. Dit biedt veehouders onvoldoende houvast om te innoveren. Ook geven 'open normen' vaak onvoldoende handvatten voor de toezichthouders om te handhaven. Om toezichthouders betere handvatten te bieden bij de handhaving heeft de stichting Varkens in Nood de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd wetenschappelijk onderzoek te doen en een concept-handhavingsprotocol op te stellen.

Nieuwsgrazer

Krimp dwingt veevoerbranche tot maatwerk

08-11-2019 - De diervoederindustrie moet sterker in ketens gaan samenwerken. De afname van het aantal veehouders dwingt de sector om maatwerk in voeders en specialistische ondersteuning te leveren.

Nieuwsgrazer

Nog meer Veehouders nieuws

Datum Onderwerp Reacties
07-11-2019 'Netto te benutten stikstofruimte is soms maar 20 procent bij extern salderen' 1 reactie
07-11-2019 Melkveehouder voelt stikstof als bedreiging 0 reacties
04-11-2019 Melkveehouderijen in België groeien juist 0 reacties
23-10-2019 Veel onduidelijkheid over schadebedrag bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing 0 reacties
23-10-2019 Veel onduidelijkheid over schadebedrag bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing 0 reacties
21-10-2019 Krachtvoer van eigen land: 31% RE en 411 gram zetmeel in bonenmeel 0 reacties
20-10-2019 ZLTO: week lang acties op stapel 0 reacties
17-10-2019 Zembla: 4.000 veehouders willen importstop kalf 0 reacties
04-10-2019 Geen gedwongen stop maar wel krimp door 30 procent afroming dierrechten 0 reacties
04-10-2019 Geen gedwongen stop maar wel krimp door 30 procent afroming dierrechten 0 reacties
04-10-2019 ​Kabinet wil vrijwillige afbouw veestapel 0 reacties
03-10-2019 Zembla - Boeren bedenken plan om veestapel in 20 jaar tijd af te bouwen 1 reactie
02-10-2019 Vrees voor intrekken latente stikstofruimte door provincie 0 reacties
02-10-2019 Vrees voor intrekken latente stikstofruimte door provincie 0 reacties
02-10-2019 Strategieën voor het opslaan van voederbieten 0 reacties
01-10-2019 Ministerie van LNV lanceert Platform voor Omslag naar Kringlooplandbouw 0 reacties
30-09-2019 Conclusies rapport RDA compliment voor veehouders 0 reacties