Raad van Bestuur WUR blokkeert vrijgave ammoniakdata.

WUR kom op met de juiste gegevens!, de veehouderij heeft hier recht op!. Of zijn ze bang dat anders het hele mestbeleid als een te hard opgeblazen ballon in een keer helemaal uit elkaar knalt?:

Persbericht Leeuwarden 15 juni 2018

Vrijdag 8 juni is tijdens een Rathenau-bijeenkomst met wetenschappers en het Mesdagfonds bekend geworden dat WUR nog de beschikking heeft over verloren gewaande data van ammoniakproeven tussen 1997 en 2011.

Natuurlijk heeft het Mesdagfonds naar aanleiding van dit opmerkelijke nieuws aan WUR verzocht om die data ter beschikking te stellen.
Tot onze teleurstelling heeft de Raad van Bestuur van WUR ingegrepen en de verloren gewaande data niet ter beschikking gesteld. Wel is van WUR een aanbod ontvangen om reeds bewerkte data ter beschikking te stellen. In 2015 zijn echter al meetdata ter beschikking gesteld, maar dit betroffen
data uit veldproeven die geen enkele relatie hebben met het huidige ammoniakbeleid voor de veehouderij. M.a.w. met de wel beschikbaar gestelde data is het niet mogelijk de onderbouwing van
het huidige beleid te toetsen.

Wat wil het Mesdagfonds?
We hebben de ruwe meetdata nodig van bemestingsexperimenten waarop het huidige ammoniakbeleid voor de melkveehouderij is gebaseerd. Het gaat dan specifiek om meetdata van in ieder geval veldexperimenten met bovengronds bemesten, mestinjectie en sleepvoet.1 Het format daarvan is ons en WUR bekend. Voor de SUM publicatie van Hanekamp et al. (2017) zijn de ruwe data van de publicatie van Huijsmans en Hol (2012; Rapport 445) ontvangen. Het betrof hier echter de mesttoediening en inwerken in aardappelruggen en de mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland. En dus geen relevante data.

Wat wil Mesdagfonds niet?
Het Mesdagfonds heeft geen behoefte aan voorbewerkte data waar essentiële gegevens zijn verwijderd of aanpassingen in zijn gemaakt.
Wat doet Mesdagfonds als vervolg? Het Mesdagfonds heeft donderdag 14 juni schriftelijk de Tweede Kamer verzocht tot ingrijpen.

1 De resultaten van deze proeven hebben geleid tot tabel 1 van het SUM-artikel van Huijsmans et al. uit 2016 (doi: 10.1111/sum.12201, p. 110). Het is deze tabel die we al drie jaar lang proberen te reproduceren.

De komende maanden worden nog een aantal door Mesdag gefinancierde onderzoeken afgerond. De voorlopige resultaten van deze onderzoeken wijzen in dezelfde richting, namelijk dat de huidige onderzoeken en onderzoeksmethoden leiden tot forse overschattingen van de ammoniakemissie door de veehouderij en dus een overschatting van de effectiviteit van de miljarden aan investeringen die zijn besteed aan ammoniak reducerende maatregelen. Iets wat in de veronderstelde mate niet aanwezig is toch trachten te reduceren geeft hoge kosten en weinig resultaat.

Het Mesdagfonds roept WUR op om alsnog de gevraagde gegevens te overleggen, waarvan het bestaan nu bekend gemaakt is en door diverse bronnen ook vanuit WUR intern is bevestigd.

Jan Cees Vogelaar
Voorzitter Mesdagfonds
Grasbaal

Reacties

+3
Jan cees waar is lto ??? Wat zeggen die hiervan.
+30
John Spithoven
Jan-Cees, Geesje, Lubbert, Hanekamp en andere van het Mesdagfonds, een diepe buiging voor jullie en jullie inzet. Stukje bij beetje komen jullie steeds dichter bij de waarheid. En denk er om niet opgeven, want de leugens worden niet zo makkelijk prijs gegeven. En je weet het Jan-Cees; Niet de cijfers liegen maar de mensen die ze reproduceren.
+3
ted9
Jan Cees goed bezig ga zo door!
+3
Jack Rijlaarsdam
@JCV Je hebt ze bij de ballen! Ongelooflijk dat de WUR denkt op deze manier de imagoschade te kunnen beperken.
van Ittersum
Ben geen aandeelhouder van agrimest. Maar heb hier al eerder aangegeven dat diezelfde WUR agrimest moet onderzoeken voor erkenning. Dat dit zo tergend langzaam gaat, zeg gewoon maar tegenwerkende mede omdat hun er geen (commercieel) belang bij hebben dat er een erkenning komt. Je kunt voor agrimest of tegen zijn maar het principe dat er gewoon geen onafhankelijkheid meer bestaat maar wel door bepaalde organisaties bindende adviezen kunnen worden afgegeven vraag ik me wel eens op 5 mei af: wat is vrijheid? Of heeft de commerciële bureaucratie onze echte vrijheid teniet gemaakt.

WUR is van/was van de overheid, de bevolking is de overheid, zij moeten in dienst staan voor de bevolking en niet andersom....Maar ja, wie betaald, bepaald!
villamedia.nl/artikel/…
Melkveehoudernh
@van Ittersum als ik dat artikel zo lees, is het misschien een idee om het mesdagfonds een onderzoek bij de wur te laten financieren over het ammoniakbeleid, als je genoeg betaald en de juiste vragen en uitkomsten communiceert richting wur moet het goedkomen.
van Ittersum
@Melkveehoudernh je recht kopen dus. Het verwerpelijke onofficiële Amerikaanse rechtssysteem?
+1
Melkveehoudernh
@van Ittersum het is ook een zeer verwerpelijk systeem, maar als het zo werkt, en je zo wel een redelijk mestbeleid kan afdwingen zonder dat je als landbouwsector zo ongeveer in je eentje verantwoordelijk wordt gehouden voor de opwarming van de aarde. Alle grote jongens zijn tot nu toe buiten schot gebleven, luchtvaart, scheepvaart, grote industriele, en niet omdat ze zo goed voor het milieu zijn......
van Ittersum
@Melkveehoudernh dus feitelijk zijn we net zo rot als die hele wapenindustrie en wetgeving daar als in Amerika . Nu ik dit zo schrijf zijn we dit ook, hoe links, rechts, groen of wat dan ook we hier in Nederland ook zijn, niemand durft openlijk in het openbaar en in zijn verkiezingsprogramma te opperen dat er op kerosine btw en andere milieuheffingen moet komen. Vervuiler moest toch aangepakt worden....
JanCees
@Melkveehoudernh hebben we keer gedaan toen kwamen de lekken in beeld
Melkveehoudernh
@JanCees oke, top. maar hoe kunnen we als landbouw nu een fatsoenlijk beleid van de minister verwachten als ze bij het ministerie blind varen op Wageningen universiteit, en wageningen heeft zo langzamerhand alle landbouw onderwijs van mbo, hbo tot universiteit aan zich gebonden, dus iedereen die in het landbouwwereldje in nederland aan t werk komt op bestuurlijk niveau is gehersenspoeld door wageningen. hoe gaan we dit doorbreken andere landbouw uni opzetten?
+1
m uut m
@van Ittersum
Agrimest is in 2006 al onderzocht.
Conclusie was dat de werking niet is aangetoond.
Er zijn ook geen redenen om aan te nemen dat het nu wel wat toevoegd.
van Ittersum
@m uut m door wie is het onderzocht? Het gaat mij niet om de discussie of het op bedrijfsniveau werkt of niet gaat mij er om wie, wie onderzoekt en met welke intensie dit onderzocht is. Links zal altijd links onderzoeken en rechts idem dito. Maar is dat ook de waarheid. Die vraag en met die voorgenoemde conclusies over de handelwijze van het WUR mag je dat rustig afvragen. Temeer ik weet van de eigenaar van Agrimest hoe zo'n onderzoek is verlopen. Daarom schrik ik niet meer over deze hele discussie mbt mestbeleid. Geld bepaald veelal de conclusue en dat is een schande. Zeg nu maar wat of welke onderzoeksresultaat klopt en welke niet daar komt u en ik niet achter.
diezel
Quote Reactie van @van Ittersum:
vraag ik me wel eens op 5 mei af: wat is vrijheid?

Die vraag zullen wel meer boeren/burgers zich af gaan vragen als ze de uiteindelijke (af)rekening gaan zien van de Klimaatwet welke er binnen een maandje is. Die huidige CO2 cijfers liggen gewoon muurvast en Rutte heeft deze week in Brussel zijn reductie-cijfers nog eens flink opgeschaald.
Het is voor de burgers/boeren een verloren strijd als links, rechts, groen en bedrijfsleven op één lijn zitten. Als er dik 200 miljard uit de overheidsruif te graaien is vinden ze elkaar wel. 😞
Gewoon rats het gehele vrije besteedbare inkomen van de gemiddelde burger tot 2050 van tafel.
adriaan33
@diezel zo zet je de deur open voor een nederlandse of Europese Trump
+2
diezel
Quote Reactie van @adriaan33:
voor een nederlandse of Europese Trump

Geloof niet dat wij dat nog mee gaan maken. Ik beschouw de EU nl. als verloren.... 😞

Een president/MP die wel doet wat ie beloofd heeft.

Zou je aanraden om niet teveel naar die bashende Nederlandse tv te kijken.
In eigen land wordt ie zelfs onder de Clinton-aanhangers steeds populairder.
realclearpolitics.com/epolls/other/…
+3
Weidezicht
Top jan cees. Jullie zijn goed bezig. Onwijs goed dat jullie je hier zo in vast bijten. De meeste prikkers hier roepen dat ze een beste melkprijs hebben. Is het mesdagfonds financieel te steunen?
+1
de hoef
Quote Reactie van @Weidezicht:
Is het mesdagfonds financieel te steunen?

ja vertel ,ik zie er wel brood in
+8
JanCees
@Weidezicht Er is momenteel een gesprek gaande met een paar mensen die ook hun mannetje staan een stichting op te richten die zich gaat richten om wetenschappelijke verdraaingen of bewuste misleiding of fouten met wetenschapelijke bewijzen te gaan weerleggen maar die Stichting moet dan verder kunnen gaan dan Mesdagfonds. Boeren en bedrijven kunnen een basisbedrag in leggen van 100 euro per 100 euro inleg is er 1 stem je kan tot max 100 stemmen invloed kopen meer doneren mag. Iedere inbrenger doet dat met NAW en KvK nummer zodat we dan ook als belangenbehartiger kunnen optreden en gesprekspartner zijn voor overheden Het idee is dan om een website of facebookpagina op te zetten met daarop de thema's/onderwerpen die moeten worden aangekaart leden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Doormiddel van stemmen worden de drie onderwerpen gekozen die bij voorrang worden opgepakt de rest doen we even niet. Dus echte focus en gewicht en aandacht op een beperkt aantal onderwerpen. Als er oplossingsrichtingen zijn worden die ook weer op de site voorgelegd en kunnen mensen direct stemmen welke kant we op moeten. Geen bestuur geen vergaderingen ook geen uitgebreide discussie of indduviduele vragen beantwoording dat kost bakken geld en energie en tijd. Gewoon een platte werkorganisatie met lage kosten en veel werkverzetten. Geen kantoor gewoon vanuit huis werken. We zijn bezig om een dergelijke opzet uit te werken. Grondhouding is we gaan graag in gesprek als gsprek niet werk dan met gestrekt been er in wetenschappelijk top onderbouwing en als het niet anders kan naar de rechter Van begin aan helder en stevige aanpak
We hebben een paar werknamen waarvan er één is Stichting BoerenKunnenBijten wat denken jullie van een dergelijk plan?
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @JanCees:
wat denken jullie van een dergelijk plan?

Klinkt lekker simpel en is dus te mooi om waar te zijn. Ik zie het al voor me: georganiseerde dierenextremisten kopen volle bak stemrecht en sturen aan op onderzoek naar... kringloopwijzer, groene stroomcertificaten, voorwaarden weidegang, preventief medicijngebruik, praktijk uitstoot emissie-arme vloeren enzovoort.

Ik wil best geld inleggen, maar het populisme-gehalte van dit plan is te hoog. Het lijkt me meer zinvol een brainstormclubje te vormen die aangedragen onderzoekopties toetst op nut, noodzaak en haalbaarheid om zo de geworven gelden zo nuttig mogelijk te besteden.
+1
KuikenenKoe
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
kopen volle bak stemrecht

oei ,daar heb je dan wel gelijk in dat is wel een dingetje .
Twentsch Land
@Jack Rijlaarsdam

Zo is het .... Amerikaans systeem....daar is ook bijna alles voor geld te kopen en af te kopen. Erg fout systeem in het plan.
JanCees
@Jack Rijlaarsdam hebben dierextremisten een KvK inschrijving als landbouwer Jack? En combi van NAW KvK inschrijving kun je heel snel check doen is het melkveehouder akkerbouwer etc of iemand die er niet bij hoort. Zoals je weet zijn alle adressen te koop voor een grijpstuiver om te chekken. Was jouw adres ook niet een keer zo verkocht? Daarbij ze kunnen maar beperkt stemmen kopen dus die vlieger gaat niet op. En brainstormclubjes hebben we bij Mesdagfonds ook niet daar pakken we gewoon de dingen op waarvan we kunnen zien dat ze de inkomenspositie van melkveehouders in positieve of negatieve zin sterk kunnen beinvloeden en die redelijk algemeen voor het grote gros op gaan. Club van niet lullen maar poetsen super democratisch je hoeft geen avond in cafe te zitten en na half uur de ogen al dichtvallen om het geleuter voor de zaal aan te horen je kan gewoon ieder moment van de dag met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen zien wat de stand van zaken is in het weekrapport en welke overleggen zijn geweest niks regio niks afdeling niks landelijk intersectoraal gewoon super plat en sterk bedrijfsmatig. Als mensen het product (manier waarop belang wordt behartigd )niet zien zitten prima dan nemen ze het product niet af. Dat is een marktgerichte benadering.
+1
verbi
@JanCees Ben het vaak niet met je eens maar ik vindt dat dit een kans moet krijgen iplaats van dat oeverloos geleuter en getoetste rapporten en brainstormclubjes.Gebruik social media groot bereik ,snelle reacties. Als er nu een rapport komt moet je morgen daar een mening over hebben en niet over een week dan is iedereen het al vergeten.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @JanCees:
denken jullie van een dergelijk plan?

Die opzet spreekt mij wel aan, korte open en directe lijnen en als het er op aankomt durven te bijten en doorpakken .
kanniewaarzijn
@JanCees Wetenschap is geen kwestie van 'meeste stemmen gelden' en zal dat ook nooit worden.
+6
JanCees
@kanniewaarzijn ! @effe goed lezen stemmen over welke onderwerpen er worden opgepakt om geld in te investeren om het echt tot op het bot uit te zoeken. 2 jij zegt wetenschap is wetenschap. Ik zou dat het zo simpel was. In heel veel gevallen is dat ook zo maar heel vaak is het ook van uit welk perspectief ga je wat onderzoeken en wil je wat bewijzen. Dat klinkt simpel en sommigen te simpel en te mooi om waar te zijn maar bij heel veel onderzoeken is het zo dat de gene met de meeste energie de slimste invalshoek en een redelijk zak met geld het gelijk krijgt in hele complexe zaken. Dus gelijk hebben en gelijk krijgen verschillen dat weten we maar al te goed. Maar kijk maar eens naar het dossier waterkwaliteit oppervlaktewater daar hebben we met volharding en slimme aanpak Geesje Rotgers van V Focus een doorbraak in gemaakt. Dat doen we ook met ammoniak en hebben we vorig jaar gedaan met het fabeltje dat kunstmest effienter is dan rundveedrijfmest. Zo heeft een wetenschapper dat vorig jaar als hobbist gedaan met restanten bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en met round up in oppervakte water dat komt niet uit landbouw maar voor 95% bij gemeentes vandaan dat noemen we sindsdien geen landbouwgif maar gemeentegif. Dus het kan zeer zeker wel. Je hebt natuurlijk altijd azijnzeikers en zwartkijkers die vanaf het toetsenbord het prima weten maar zelf geen fluit doen dat mag en kan ook.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @JanCees:
maar zelf geen fluit doen
Dat zou ik maar niet te hard roepen.
+1
JanCees
@kanniewaarzijn waarom zou ik dat niet zeggen dat mensen ook geen fluit mogen doen het is toch een vrij land ik veroordeel niemand als ze denken het zal me mn reet roesten. Alleen die hebben daarna ook geen recht van spreken om kritiek te spuien dat dan weer wel
+1
hans1980
@JanCees zeg jan cees kunnen jullie ook eens kijken naar emissie uit stallen met specifiek de emissie arme vloeren , elk boer weet dat de klepjes vloeren na één jaar los staan en van een emissie arme vloer dan geen sprake is.
Verder is mest anaerobe opslaan een rottings proces gaande waarbij verschillende rottings gassen ontstaan zoals blauwzuur en ammoniak gassen.

Nu heeft bos aeromix een systeem met mest beluchting waarbij in test fase (bij WUR) een reductie van 50% is gemeten dus emissie arm veel meer dan andere systemen nu willen ze de aeromix niet als emissie arm systeem erkennen doordat er continu met cijfers wordt gegoogeld waarbij in testfase nog 50% reductie is iets van 6,5 uitstoot ammoniak nu hebben ze het tot 9 dus boven de eis van 8 weten te bedonderen.

Firma heeft er een rechtszaak van gemaakt eerste verloren nu hoger beroep uitspraak rond oktober
+1
JanCees
@hans1980 Aeromix is ook bij mesdag geweest het systeem geloof ik in maar Mesdag is niet financier van technische product ontwikkeling die de onderneming zelf moet doen. Als het gaat om emissie vloeren ben ik het met je eens die zijn vaak effectief tot de subsidie conrole is geweest en een aantal type vloeren dan plots minder .
Eerlijk gezegd zie ik meer in aeromix in mestputten dan in ammoniakwassers
Melkveehoudernh
@JanCees je kan nu afgeven op agrariërs die niets doen, en alleen maar schrijven. Tot op heden reken ik u daar dan ook maar toe, want tot nu toe is t alleen maar veel berichtjes op internet van het mesdag. Maar hoeveel wetten, regels en rekenmethodes zijn er al aangepast door jullie werk? ga eerst maar een echte resultaten met t mesdag halen voor jullie weer een nieuw baantje creëren.
+2
George
Quote Reactie van @Melkveehoudernh:
Maar hoeveel wetten, regels en rekenmethodes zijn er al aangepast door jullie werk? ga eerst maar een echte resultaten met t mesdag halen voor jullie weer een nieuw baantje creëren.

Ze zijn er toch mee bezig!
+1
Wilbert
@Melkveehoudernh eerlijk is eerlijk, jan Cees heeft toch een ietsje grotere track record als het gaat om invloed en wetgeving dan menig prikker.
Inmiddels al kamervragen gesteld en rivm zit al in de knel.

Jancees steekt zijn nek uit, ben het lang niet altijd met hem eens, maar hij doet het toch maar wel even en met af en toe succes. Er worden overal boeren gevraagd voor lokale besturen, gemeente, waterschap, cooperatieraden en landelijke organisaties. Zijn zeer lastig te vinden.
adriaan33
@Wilbert maar de echt lastige vragen ze niet
+1
Wilbert
@adriaan33 de echt lastige stellen zich niet kandidaat. Meerdere keren meegemaakt, ook buiten de landbouw. Verantwoordelijkheid nemen en samenwerken past niet bij het type mensen dat altijd kritiek levert op anderen.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @adriaan33:
echt lastige vragen ze niet

Verhaal is natuurlijk dat de meeste ondernemers liever energie steken in eigen winkeltje. Dat is het mooie van JCV, breed netwerk, open mind, onafhankelijk , maar vooral z'n handen vrij. Dus wat gaan we doen: het plan steunen of alleen klagen op prikkebord?
de hoef
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Dus wat gaan we doen:

wat verlang je van ons dan
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @de hoef:
verlang je

Wil het plan slagen, dan zal er input in de vorm van onderzoeksvragen en geld geleverd moeten worden.
+4
KuikenenKoe
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
dan zal er input in de vorm van onderzoeksvragen en geld geleverd moeten worden.

En toen bleef het stil ......
Maar ik doe dan wel de toezegging als er iets in deze richting wordt opgezet , ik wel de daad bij het woord wil voegen .
klompen
@KuikenenKoe ik ook
+1
robbies
de hoef
@Jack Rijlaarsdam ja en wat moeten wij dan doen
jij praten en ik betalen
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @de hoef:
jij praten en ik betalen

Ik dacht juist andersom. JCV wil een no-nonsense organisatie, daar pas jij prima bij. Verder heb ik werk zat, ik koop liever af.
de hoef
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
ik koop liever af.

zal het rek nummer effe vragen
+3
Grasbaal
@Jack Rijlaarsdam @jancees Ik ben wel bereid dit plan te ondersteunen, zowel financieel als ook meedenken en doen. De simplistische opzet staat mij wel aan. Is belangenbehartiging 2.0. Is juist heel goed als de andere belangenbehartigers niet meedoen.
Melkveehoudernh
@Wilbert begrijp me goed, ik vindt het werk van jan cees en consorten zeer te prijzen. maar waarom nu weer en nieuwe organisatie in t leven roepen, de meeste mensen hadden hier in de buurt nog nooit van mesdag gehoord, begint net beetje naam te krijgen, en ook bij de instanties kennen ze ondertussen wel. nu misschien beter zoveel mogelijjk energie stoppen in het tot een goed einde brengen van lopende projecten
JanCees
@Melkveehoudernh Mesdag draait inmiddels een jaar of 10 en Mesdag gaat dit niet doen maar andere club . Naamsbekendheid is niet het doel resultaat wel. Geen organisatie maar een cloudclub digitaal beperkte overleggen en geen uitgebreide overlegstructuur alleen projectteams die zich met beperkt (max 3) projecten bezig houden en die uitknokken tot het gaatje en dan weer ander project doen op basis van voorkeur digitale leden
+1
Weidezicht
@Melkveehoudernh nou nou. De verhalen en bevindingen van jan cees en zijn club bevallen mij wel. Zijn zetten in de goede richting. Beetje ongepaste reactie
Melkveehoudernh
@Weidezicht hoezo ongepast, denk ook dat ze op de goede weg zijn, maar je zal heel wat meer mensen achter je moeten krijgen om het daadwerkelijk in denhaag omgezet te krijgen naar beleid. en toegeven dat ze 20 jaar fout gezeten hebben zullen ze nooit doen, want dit resulteert in enorme schadeclaims, dus kan je je misschien beter op de toekomst richten, laat die gegevens van wur voor wat ze zijn, en steek energie in het doen van juiste nieuwe metingen
+2
JanCees
@Melkveehoudernh je hebt geijk het gaat natuurlijk om aantal mensen namens wie je mag spreken dat helpt maar Mesdag is 3 man en als ik zie wat we dan kunnen als we paar goede scherpe onderzoekers in huren met helder resultaat dan kom je met zn 3 ook ver maar ben het met je eens stel dat we namens 2000 of 3000 KvK nummers kunnen spreken dan is het wel even wat anders dan is de slagkracht 10 x groter
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @JanCees:
stel dat we namens 2000 of 3000 KvK nummers kunnen spreken dan is het wel even wat anders dan is de slagkracht 10 x groter

Dat begrijp ik niet helemaal. Je hebt donateurs nodig om kennis en kunde in te huren, maar verder draait het in de discussie om onderbouwde argumenten, toch niet om de macht van het getal? Of vind je me nu heel naïef.
+1
JanCees
@Jack Rijlaarsdam het gaat om argumenten ja dat klopt maar als je die argumenten naar voren brengt namens 3 of 3000 mensen maakt wel uit zeker als er politieke besluitvorming bij komt kijken tis dan altijd een mix van aantal dragers van het argument
+1
Harry K
@JanCees Je staat idd beresterk met KvK nummers als achterban. Dat biedt de potentie om andere belangenbehartigers af te troeven met hun lege mening dat ledenaantallen de mate van vertegenwoordiging zouden aangeven.
Denk wel dat je jou nu wat milder op moet gaan stellen. Zit mss niet direct in je aard, maar met een goede opzet hoef je niet boos te worden op onterechte tegenstanders.
Blijf bovenal hoffelijk.
Ga ook meedoen.
+1
JanCees
@Harry K dank voor je bericht. Helderheid moet niet aan hoffelijkheid ten onder gaan en soms is het goed om even de piketpalen stevig neer te zetten dat is schijnbaar een werkwijze die meer resultaat geeft dan aardig zijn. Dus als hoffelijkheid niet werkt dan maar helder
+1
JanCees
@Melkveehoudernh tja die mensen heb je ook doe het werk eerst maar en dan beslis ik later wel of ik free rider wil blijven en een jankert langs de zijlijn blijf. Maar heel concreet de laatste twee succesen 1 waterkwaliteteit waar tot mei 2017 het beeld naar Brussel werd gebracht door de NL overheid en onderzoeksinstituten dat van de mineralen in het oppervlaktewater 64% uit de landbouw (lees veehouderij/mest kwam) is dat nu terug gebracht tot onder de 30% en het wordt nog minder. Daardoor meer kans op derogatie. Nummer 2 ammoniak . Overheid en Ngo's willen verdergaande ammoniak maatregelen treffen waar geen wetenschappelijke basis voor is. De enigste die dat momenteel blokkeerd is het Mesdagfonds met het uitstekende onderzoekswerk van Geesje Rotgers.
Nu jij weer wil je freerider blijven en kritische toetsenbordheld langs de zijlijn of heb je ook de ballen om eens een keer een gokje te wagen met 100 euro? Beide mag alleen doe je het eerste val dan hier geen mensen meer lastig met wat iedereen wel niet moet doen terwijl je jezelf beperkt tot toetsenbord heldendom
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @JanCees:
een gokje te wagen met 100 euro

Er gaat hier € 1.000 naar LTO en € 375 naar NMV. Alleen het rumoer dat het ammoniak-onderzoek van het Mesdagfonds heeft opgeleverd is me al het dubbele waard. Gaat me waarschijnlijk uiteindelijk ook veel meer opleveren dan al dat gepolder.
+1
sorry
@Jack Rijlaarsdam geen abbonement op V-focus?
v-focus.nl/abonnementen/
jg
@Jack Rijlaarsdam Jij neemt 2000 euro voor je bijdragen aan nieuwe oogst ? (😁
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @jg:
je bijdragen

Ongeveer de helft. Hoezo?
Melkveehoudernh
@JanCees als ik zo naar de structuur van mesdag kijk, worden jullie op dit moment ook met gelden van de zuivel/boeren betaald, dus staan op dit moment geen enkele boer aan de zijlijn als het om mesdag gaat. dat zelfde geld waar jullie nu van betaald worden had ook terug naar de boeren gekund. dat betekend dus ook dat je vanuit mesdag namens alle boeren en de zuivel kunt spreken. en bij een nieuwe organisatie moet je maar weer afwachten. Waarom vragen jullie vanuit mesdag niet om extra donaties/bijdrages om grotere slagkracht te krijgen. Ik ben eerder genegen mesdag te ondersteunen, dat zichzelf ondertussen bewezen heeft.
cs-agrar
Quote Reactie van @Melkveehoudernh:
Waarom vragen jullie vanuit mesdag niet om extra donaties/bijdrages om grotere slagkracht te krijgen. Ik ben eerder genegen mesdag te ondersteunen, dat zichzelf ondertussen bewezen heeft.

Dat stelt JC juist voor, en gaan al meerdere prikkers hier openlijk in mee
sorry
@cs-agrar waar staat het rekeningnummer dan ?
JanCees
@Melkveehoudernh Das goed punt zullen we het in het Mesdagfonds over hebben
Wilbert
@JanCees de visie is goed, het plan erg opportuun, maar altijd te proberen.
Waarom niet aanhaken via de gelden van zuivelNL?
+2
JanCees
@Wilbert Zuivel NL hmm zie je LTO/NZO positief beslissen om geld in een dergelijk initiatief te steken? Ik niet. Ook dat is een les niet ergens aan beginnen waarvan slaginskans onder de 5% zit
Wilbert
@JanCees Het is anders wel een goedgevulde oorlogskas 😄
Denk dat er meer kan dan je nu denkt. Je moet echter wel het netwerk mee nemen in de onderzoeksvoorstellen (vooraf de voorstellen "inmasseren")
+1
JanCees
@Wilbert heel simpel oppervlaktewaterkwaliteit en ammoniak had Zuivel NL ook kunnen doen. Aangezien de diepte en gevolgen diepingrijpend kunnen zijn op de relaties doet Zuivel NL alleen maar onderzoek wat geen spanning kan opleveren intern met de dragende organisaties en geen gezeik met de overheid. Mesdagfonds is daar wat vrijer in
j h p
@Wilbert Het was beter geweest als LTO zo nu en dan een olifant door de porseleinkast had gejaagd.
+2
cs-agrar
Quote Reactie van @JanCees:
Zuivel NL hmm zie je LTO/NZO

In die combi zit ook ergens iets goed scheef, blijf daar maar mooi onafhankelijk van
+1
spotmelker
Quote Reactie van @JanCees:
Zuivel NL hmm zie je LTO/NZO positief beslissen

Die werken met het 'poldermodel' om het maatschappelijk draagvlak niet te verliezen. Is wat voor te zeggen maar als dat gebaseerd is op halve waarheden en geïndoctrineerde onzin zoals 'mineralenverliezen' sta je met datzelfde maatschappelijke draagvlak aan je eigen strop te trekken.
Jan-T
@JanCees Ik doe mee, ook als is de sponsoring maar 100,- euro.

Ik zou graag willen weten hoeveel stikstof ( N ) en Fosfaat ( P ) komt er nu werkelijk in het grond water terecht.
Zoja wat voor verschil aan vervuiling komt er dan in de grond. Bij zandgrond, veengebied, of klei, en natuurlijk bij de natuurgebieden.
Is er mineralisatie / zelf vervuiling van natuurgebieden door rottingsprocessen i.v.m. niet tijdig beweiden van natuur percelen.
En is het grondwater eenvoudig te meten zodat monitoring eenvoudig kan plaatst vinden.!
En als de mest dan vervuilend zou zijn wat zou er dan nodig zijn om dit in balans te krijgen jaarrond, vier kwartalen.
spotmelker
Quote Reactie van @Jan-T:
Ik zou graag willen weten hoeveel stikstof ( N ) en Fosfaat ( P ) komt er nu werkelijk in het grond water terecht.

Dat is eenvoudig te analyseren maar ik denk dat je vraag is wat de herkomst is en waarom het in grondwater te vinden is. M.a.w. heeft het juist nut/functie of spoelt het zoals de 'wetenschap' stelt met minste regenbuitje linea recta het grondwater in?
JanCees
@Jan-T Jan de meetvragen wordt aan gewerkt voor commercieele onderneming dat komt met jaar of anderhalf in beeld in Achterhoek meten ze al met vrij eenvoudige methoude de uitspoelingsvragen zijn al redelijk goed bekend bodem en grondwater is dus redelijk doorgeakkerd en daar zit niet echt meer een probleem Herman de Boer bij WUR weet daar heel veel zo niet alles van De grootse N en P onzekerheden op dit moment zitten in oppervlaktewater ook daar draait volop onderzoek deels samen met Wetteskip. En ammoniak wat ook N is loopt ook nog wat
overstekend wild
@Jan-T koeien en kansen doet hier ook onderzoek naar
+1
verbi
Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 dingen. Als alles van tafel gaat hebben duizenden mensen geen baan meer dus die zorgen echt wel dat dit systeem overeind blijft. Ze denken allemaal aan zich zelf ook daar . En de opwarming och als je het maar vaak genoeg hoort ga je het nog geloven ook.
de hoef
@verbi de wal keert het schip, het komt gewoon goed met de boeren
cs-agrar
Quote Reactie van @verbi:
En de opwarming och

Er zijn meer ijstijden geweest in de geschiedenis van de aardkloot dus ook warmer tijden waarin het, hoorde ik laatst van iemand, het minimaal gemiddeld een graad warmer was dan nu.
+3
spotmelker
WERkelijkheid en WURkelijkheid zijn 2 verschillende dingen. De meeste/grootste problemen ontstaan door het gedigitaliseerde hokjesdenken. Dus álleen dát onderdeeltje, b.v. emissie bij uitrijden, onderzoeken en verder nergens naar kijken. Wie alle risico's wil uitsluiten om van A naar B te komen komt nooit van huis.
+1
robbies
@JanCees Complimenten voor dit stukje diepgravend onderzoek. Je roept al langer dat je met resultaten komt. In alle eerlijkheid had ik niet verwacht dat je met dit zou komen. Meestal zijn die zogenaamde "baanbrekende" resultaten niet zo spectaculair. Maar als de Raad van Bestuur besluit de boel te censureren, dan moet er echt iets aan de hand zijn.
Naast een reactie van LTO had ik ook al wel een reactie van @Kanniewaarzijn verwacht.
+1
familie pelle
@robbies het is op zn zachts gezegd vreemd dat LTO hierop niet Reageert. Ik krijg zo langzamerhand het idee dat LTO hier iets meer van af weet of dat ze bang zijn voor de ontbrekende cijfers. Want stel nu dat de ontbrekende cijfers van de ammoniak uitstoot veel te hoog zijn ingeschat door verkeerd onderzoek van wur. Dan is het waarschijnlijk dat de reductie die de veehouderij inmiddels heeft gehaald ook veel lager is. De behaalde reductie is immers medeafhankelijk van deze ontbrekende cijfers. Als boeren kunnen we onszelf niet meer op de borst kloppen voor de behaalde reductie, keerzijde is dat veel reductiemaatregelen wellicht niet nodig waren geweest.
Ik weet niet of hier wat in zit maar was een gedachtengang.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @robbies:
een reactie van @Kanniewaarzijn verwacht.
Hier ben ik! Ik zeg toch al 20 jaar dat er geen ene **** van dat mestbeleid klopt. Heb ook al vaak genoeg uitgelegd wat er niet aan klopt en dat we belazerd worden. We hebben hier dozen vol materiaal met o.a. bewijzen (zijn hier ook al 20 jaar mee bezig). Maar ja, als er niemand luisteren wil.....dan houdt het gewoon op.

En vergis je niet: we hebben hier te maken met criminelen die goed beschermd worden door de "recht"erlijke macht.
Pluto
@kanniewaarzijn Stel deze gevraagde onderzoek resultaten komen boven water ????? zien ze er dan net zo uit als al die andere rapporten die na veel rumoer met heel veel zwart gemaakte regeltjes waar je nog geen touw aan vast kunt knopen !.
Ons rechts systeem heeft in het verleden al deze vervalste resultaten volledig geaxepteerd als bewijs tegen de sector en er ook naar ver of geoordeeld . Den Haag zal niet toelaten dat er in deze regelarij een barst of scheur het ongelijk aan toont van hun cultuur !!.
hoefje
Jan Cees door gaan nu niet opgeven, wat worden we belazerd en onthoud mijn woorden dit is nog maar het topje van de ijsberg, als wij ook maar iets fout doen rest ons een toren hoge boete, ik zou zeggen eerst maar eens een hele maar dan ook hele grote bezem door het bestuur van de WUR,dit is geen democratie meer maar een dictatuur.
+1
hoefje
En o ja nog iets dat ze de bewerkte data willen vrijgeven waar ze weer mee kunnen doen wat ze willen getuigd er al van dat ze gelogen hebben.
+2
Piet1960
WUR is speelbal van linkse clubs.
van Ittersum
@Piet1960 nu de vraag of de politiek er iets mee wil doen. Gegevens boven water is één, opgepikt worden door politieke bestuurders is een nog grotere obstakel omdat er niet of te weinig tegendeel aanwezig is. Één bewijs is geen bewijs zeggen ze in de advocatuur.
+1
overstekend wild
@van Ittersum daar voor hebben we toch op von Martels en Annie gestemd en Carola voor aangesteld
van Ittersum
@overstekend wild gelukkig was het niet deze Annie, toch? dagelijksestandaard.nl/2017/06/…
+5
MARTIJN G
@Piet1960 Nederland is een linkse dictatuur. Over 50 jaar islamitisch en de varkenshouderij verboden. Allemaal mede mogelijk gemaakt door onze linkse rakkers.
+1
j h p
@MARTIJN G Je zou denken, mestprobleem opgelost, maar daar zullen wel geiten voor in de plaats komen. 😉
puddingbroodje
Het is idd bijna ongelooflijk dat dit in nederland kan! @wur is de weg helemaal kwijt! wat hebben ze te verbergen! de wurkelijkheid moet boven tafel komen!
puddingbroodje
De raad van bestuur van WUR inclusief de VZ heeft veel belangrijkere dingen te doen .....

vedder
Wie zitten er allemaal in de raad van bestuur dan? Dan kunnen wellicht ook hun andere bedrijven erop aangesproken worden.
demelkboer
Jan Cees , duimpje omhoog!
JohnDeere6serie
@JanCees wellicht wordt je nu wel uitgenodigd voor een gesprek in Wageningen en wordt je een mooie lifetime job of in ieder geval salaris aangeboden mits je stopt met dat gevis naar die "onbelangrijke" cijfers 😉
JanCees
@JohnDeere6serie sorry ik heb werk in eigen bedrijven en verdiensten op andere plaatsen dus das leuk maar een no/go ik doe er een beperkt aantal functies naast omdat het je scherpt en leuk is om iets te bereiken voor in meer algemeen belang in mijn geval melkveehouders en paardenhouders/sporters en dierenwelzijn/ovp
Jawis
@JanCees bent u niet bang dat de data straks toch zomaar verdwenen is? Die mensen schuwen niets om hun gelijk te halen..
JanCees
@Jawis tja dat risico lopen we altijd maar punt is als men alle brondata kwijtraakt bij WUR dan is niets meer reproduceerbaar daar wordt de internationale reputatie niet beter van.
cs-agrar
Hoe zit het hiermee, hebben ze nu al een toegegeven of moet degene die hier over gaat over het bureau getrokken worden?
puddingbroodje
@cs-agrar het is wel echt een blamage daar bij WUR wurkelijk waar niet te geloven ....
hans1980
@puddingbroodje doet me denken aan defensie in 1995 toen ook foto's kwijt??
cs-agrar
@cs-agrar we zijn alweer een week verder...
diezel
@cs-agrar Gokje: Eerst volgende week die bindende Klimaatwet en daarna...…………. de data
Erco
@cs-agrar we moeten maar even met de trekkers en kiepwagens vol mest heen denk?
cs-agrar
@Erco hoeveel zal de reis kosten/m3?
+1
DEZOVEELSTE keer dat we bedonderd worden, was te verwachten.
puddingbroodje
Onee ze zijn er toch niet 😁😁😁😁
+5
JanCees
@puddingbroodje Klopt WUR doet krampachtig zijn best om maar geen inzage te geven in de data of ze zijn bezig met een exercitie om de data aan te passen en dat kost tijd.

De minister heeft een wel heel vreemde brief naar de kamer gestuurd 2 van haar medewerkers zaten bij de Rathenau sessie en die hebben waargenomen wie wat heeft gezegd en welke aanvullende vragen door wie zijn gesteld en welke antwoorden daarop zijn gekomen door welke partij.

Dan is de brief aan de Tweede Kamer te bizar voor woorden.

Feitelijk is het gezien de kennis die LNV ambtenaren hebben , onuist informeren van de Tweede Kamer en zelfs misleiding.

Het Mesdagfonds zal zich hierop beraden. En zal vast met een aantal dagen met een verklaring komen.
cs-agrar
Quote Reactie van @JanCees:
of ze zijn bezig met een exercitie om de data aan te passen en dat kost tijd.

Is zoiets traceerbaar?
+1
puntertje
@puddingbroodje wat een vertoning, ik zie de WUR dit jaar een enorm stuk kelderen op de internationale universiteitsranglijst wegens elementaire tekortkomingen.
+3
achterhoeker2
@puntertje WUR is alllang niet meer het bolwerk van objectief onderzoek wie de nederlandse landbouw naar grote hoogten stuwde.
Het is (na de KUN) de meest linkse onderwijsinstelling van nederland waar milieufanatici en veganisten elkaar overtuigen van hun eigen gelijk.
Dit gedraai van het bestuur bewijst dat de wetenschap in nederland gepolitiseerd is.
+17
JanCees
@achterhoeker2 Het lijkt er op dat de data binnen zijn we hebben een week of 6 nodig om te laten analyseren of de data bruikbaar zijn en een uitgebreide analyse en rapportage zal minimaal een maand of duren. Nog even niet juichen maar met een paar slagen om de arm kunnen we stellen dat dreigen met een gang naar de rechter en een ultimatum tot vanmiddag 17:00 heeft gewerkt. tzt horen jullie weer van het Mesdagfonds
@JanCees SUPER jan cees, werk je nog/AL samen met LTO ??? Aan dit vraagstuk ??? Of is men in geen velden of wegen te bekennen !!!
+1
JanCees
@Detukkeroettwente Bij deze exercitie zijn inclusief mijzelf 5 mensen betrokken Jan Eggenkamp, Lubbert van Dellen , Geesje Roters, Jaap Hanekamp .
Mesdag doet altijd de klus het resultaat kunnen LTO en NMV etc mee aan het werk en als die er te weinig of niets mee doen geven we het zelf nog een zetje. Zoals bijvoorbeeld bij Kwaliteit oppervlakte water en kwalijke rol waterschappen en slapende/ingepakte boeren waterschapsbestuurders en nu ook weer bij nieuw heffingen stelse waterschappen. Hopelijk gaat het bij ammoniak wat beter
J.v.G
@JanCees Pakt de nmv dat naar jou mening meestal goed op?
+2
JanCees
@J.v.G NMV zit inhoudelijk op beter spoor maar heeft de fysieke capaciteit niet om er werk van te maken NMV zijn vrijwilligers met beperkte ondersteuning en te geringe onkostenvergoeding bestuur. NMV is heel veel energie kwijtgeraakt in fosfaatdebat en geeft terecht daaraan prioriteit boven Nh3. Maar als de rapporten klaar zijn is mijn ervaring dat de NMV er vol en zonder enige terughoudenheid er weer mee aan het werk gaat.
hans1980
@JanCees klein bestuur werkt beter dan log en groot bestuur (zie lto,nmv,rfc)
Goed werk !
+1
JanCees
@hans1980 Dat ligt er aan. Een klein bestuur met nagenoeg geen geld doet ook niet veel.
Mesdagfonds heeft serieus fonds en is dus in staat om extern onderzoek te laten organiseren en uitvoeren. Dat betekend dat de bestuurlijke inspanningen relatief beperkt zijn tot in mijn geval gemiddeld een uur of 5 per week. Dus met handig organiseren en goede mensen inhuren kun je best wel wat deukjes in pakje boter krijgen
+1
puntertje
@JanCees triest dat een ultimatum gesteld moet worden aan een instituut dat ooit wereldfaam genoot.
+2
John Spithoven
@JanCees JanCees, gefeliciteerd, weer een stap verder. Maar als ik het goed begrijp heeft minister Schouten middels de brief van gisteren, de tweede kamer voor gelogen. ( of haar ambtenaren zoals M.S.). Dat is denk ik een doodzonde in de politiek.
+2
John Spithoven
@John Spithoven /C:/Users/….pdf

De bewuste brief met daarin de melding dat er geen ruwe data zijn met als gevolg dat minister Schouten binnen afzienbare tijd mevrouw Schouten wordt. Wat is politiek toch een vies spel.
Twentsch Land
@John Spithoven

Politiek is een spel, een spel wat gespeeld moet worden....je snapt het OF je snapt het niet.
kanniewaarzijn
@Twentsch Land Kotsmisselijk word je ervan!
+1
Grasbaal
@John Spithoven ook minister Schouten wordt dus voor de gek gehouden door haar ambtenaren...
+7
John Spithoven
@Grasbaal Misschien is het beter, om Carola te behouden, dat het bestuur van WUR opstapt. Zij zijn eindverantwoordelijk voor deze chaos.
cs-agrar
@John Spithoven Datum 5 juni 2018
Betreft Reactie op de brief van het Mesdagfonds over verloren gewaande
ammoniakmeetdata van Wageningen Research
Pagina 1 van 1
Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Agro- en Natuurkennis
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/lnv
Ons kenmerk
DGAN-ANK / 18143674
Uw kenmerk
2018Z11372/2018D34980

Geachte Voorzitter,

De vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij gevraagd
een reactie te sturen op de brief van het Mesdagfonds met een toelichting op de
kwestie inzake ammoniak en de beschikbaarheid van de data (kenmerk
2018Z11372/2018D34980).
De brief van het Mesdagfonds is een reactie op één van de drie bijeenkomsten die
het Rathenau Instituut heeft georganiseerd voor de verkenning van de
mogelijkheden tot een dialoog over de wetenschappelijke onderbouwing van het
ammoniakbeleid. Over deze verkenning heb ik u eerder geïnformeerd (Kamerstuk
33 037, nr. 231).
In deze bijeenkomst ontstond het beeld dat de onderliggende ruwe data van de
gepubliceerde onderzoeken in de periode 1997 t/m 2010 wel beschikbaar zouden
zijn. Dit is in tegenstelling tot wat Wageningen Research eerder heeft gemeld.
Omdat het Mesdagfonds aangaf dat Wageningen Research de data toch niet
beschikbaar wilde stellen heb ik navraag laten doen bij Wageningen Research. Als
reactie gaf Wageningen Research daarbij aan dat het ontstane beeld op een
misverstand berust, Wageningen Research beschikt alleen over opgewerkte data
uit die periode en niet over de gevraagde ruwe data. Wageningen Research heeft
dit al per brief aan het Mesdagfonds gemeld.
Op basis van deze bijeenkomsten zal het Rathenau Instituut mij adviseren of het
mogelijkheden ziet om een dialoog over de wetenschappelijke onderbouwing van
het ammoniakbeleid te starten. Het Rathenau Instituut zal dit advies na de zomer
afronden, waarna ik het voorzien van mijn reactie aan uw Kamer zal sturen.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
KuikenenKoe
Quote Reactie van @cs-agrar:
na de zomerafronden, waarna ik het voorzien van mijn reactie aan uw Kamer zal sturen.

Wel weer jammer, of slim kan ook nog dat er geen jaartal bij deze zomer staat .
+5
JanCees
@John Spithoven In de brief heeft de minister het over een misverstand dat er data waren dus er zal nu wel een misverstand zijn dat ze er wel zijn of een misverstand over welke data we het hadden. Om misverstanden stuur je geen ministers weg. Tis natuurlijk wel een schandelijke vertoningen dat WUR en ambtenaren van LNV hun, naar ik denk denk oprecht goedwillende minister, zo te kakken zetten. Als ambtenaren moet je jezelf dan wel heel diep gaan schamen en als minister moet je dit niet te vaak laten gebeuren dus ingrijpen en zorgen dat je ambtenaren doen waarvoor ze er zijn. Namelijk goede inhoudelijke plannen en goede executie van die plannen en de minister niet in problemen brengen, Alle drie is het nieuwe LNV nog niet zo succesvol in. Als verdedigers en spitsen in voetbal het niet waarmaken worden ze gewisseld .
John Spithoven
@JanCees Het zou ook jammer wezen als de minister weg moet omdat de ambtenaren haar steeds voorliegen. Dat was bij de mestfraude zo, bij de i en r fraude zo en nu bij ammoniak ook zo. Ook bij het fosfaatdossier rammelt het aan alle kanten. Daar is de minister verantwoordelijk voor maar kan er niets aan doen. Toch wordt het tijd voor grote schoonmaak want deze mensen gaan voor ons de verkeerde stip op de horizon zetten.
+2
JanCees
@John Spithoven Dat is iets waar Carola Schouten en met name haar PA goed naar moeten kijken. Optelsom van hoe vaak ze nodeloos in problemen is gebracht door ambtelijke staf en WUR begint wel erg op te lopen. Nog een paar van dit soort grappen en niet ingrijpen kan ze zichzelf niet veroorloven ook al heeft ze de wereld aan begrip voor boeren in problemen.
Wie weet zal de nieuwe SG voornaamgenoot Jan Kees Goet als hij zn inwerkperiode erop heeft zitten wel werk van gaan maken. Ik weet wel bij Brinkhorst of Braks of Van Aartsen hoefde je dit soort grappen niet te vaak te maken die spraken de persoon in kwestie daar zelf stevig op aan.
+1
hans1980
@JanCees klopt Carola moet die WUR eens een beetje opschudden, kennis centrum en dan kennis (bewust)achterhouden lijkt er sterk op dat ze iets te verbergen hebben!
pieta
Quote Reactie van @John Spithoven:
Dat was bij de mestfraude zo, bij de i en r fraude zo en nu bij ammoniak ook zo

Toen de I&R fraude niet zo heel groot bleek te zijn had ze dat meteen daadkrachtig als reden moeten nemen om eens flink met de bezem door dat ambtenarenapparaat te gaan. Daadkracht tonen en een deel van de ambtenaren(die naar mijn bescheiden mening gewoon de kluit belazeren) keihard op staande voet ontslaan.
+2
Bekkink
@JanCees Raar...de tweelingaffaire deed meer stof doen opwaaien. En was een storm in een glas water. Ambtenaren mogen dus wel frauderen! Ik vind dat dit meer bekendheid mag krijgen en dat er bij de ambtenaren koppen gaan rollen!!
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @JanCees:
Tis natuurlijk wel een schandelijke vertoningen dat WUR

Hoe staat het er mee @JanCees ? Kan de bemester al op marktplaats?
+4
JanCees
@cs-agrar er komt begin oktober een TNO rapport over Nh3 en Wur komt deze herfst nog met een rapport over de zogenaamde "verloren en weer gevonden" data en over diezelfde data komt team van Mesdagfonds mogelijk dit jaar en anders in januari/februari met een rapport. De sleepvoet zou ik nog niet te koop zetten. Mogelijk geven de data andere informatie dan WUR tot op heden wil doen geloven.
cs-agrar
Quote Reactie van @JanCees:
De sleepvoet zou ik nog niet te koop zetten.

Dank U, had er vandaag evengoed een beursbezoekje aan gewaagd maar alternatieve oplossingen staan mij nog weinig aan.
Gerrit Willem
@JanCees Staat Simon Vink even voor schut,
+1
JanCees
@Gerrit Willem Altijd hoffelijk blijven het is wellicht een misverstand 😅
dijkstra uit w
Wie praat wie nu na? melkvee schijft nu weer dat er geen data zijn?melkvee.nl/artikel/…
+2
@dijkstra uit w Tuurlijk is wel data, alles is beschikbaar maar LTO /RABO/NZO/RFC willen dit nietopenbaar hebben.
Erik 1979
@JanCees als ze het onderzoek naar de ledenaantallen van de LTO gedaan hebben maken ze die dan wel bekend. Of houden ze die dan ook achter. En is het in dit geval ook zo van de betaler bepaald de uitslag of is dit volledig onafhankelijk.
cs-agrar
MisterMesdag @JanCees hoe staat het hier eigenlijk mee?
+6
JanCees
Work in progress er zijn datasets het lijkt er sterk op dat niet alle datasets er zijn maar met wat er is wordt een rapport gemaakt vanwege wat obstructie links en rechts zal het nog 6 tot 12 weken duren voor het af is. (er moet wetenschapper uit VS overkomen en die zn beschikbare dagen matchen niet met de beschikbare data van RIVM medewerkers.) Inhoudelijk kunnen we al wel zeggen dat de beschikbaar gestelde data geen basis kunnen zijn voor verbod sleepvoet. Dus daar krijgt het ministerie nog wel een dobber aan.
de hoef
@JanCees nog effe een over de stichting agri facts ,krijgen we daar ook een rek van voor de boekhouding als je een gift doet
+1
JanCees
@de hoef Even mail sturen aan L.bosch@stichtingagrifacts.nl is penningmeester
@JanCees Alle data is aanwezig ga daar maar vanuit, tword achter gehouden, ook hier heeft men wat te verbergen.
Boerma
@JanCees dus hoeven geen andere bemester te kopen bergrijp ik?
+1
JanCees
@Boerma ik maak de wet niet maar als Tweede Kamerleden hun werk serieus nemen kunnen ze nooit instemmen met een verbod op de sleepvoet. Althans als wij alle data van WUR hebben gekregen kijk als WUR nog andere data heeft die iets anders aantonen dan de onderzoeken die wij tot nu toe hebben gehad tja dan kan de minister wel een verbod onderbouwen. Maar dat zou betekenen dat WUR niet eerlijk zou zijn geweest en niet transparant??? En daar mogen we toch niet vanuit gaan??
sorry
@JanCees de lto heeft ingestemd met een vermindering van 10kton N (in ruil voor de pas) dit zal dan op een andere ,misschien nog duurder manier moeten gebeuren
+2
JanCees
@sorry of die 10 ton N is er misschien wel nooit geweest???
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @JanCees:
Maar dat zou betekenen dat WUR niet eerlijk zou zijn geweest en niet transparant??? En daar mogen we toch niet vanuit gaan??
Nee, zeker niet! Als men érgens integriteit hoog in het vaandel heeft, is het wel bij de WUR 😂
de hoef
@JanCees wur transparant is bijna niet in 1 zin te krijgen
+1
cs-agrar
@JanCees Dacht laten we deze weer es oprakelen, hoest er mee?
+4
JanCees
@cs-agrar Donderdag 7 februari om 10 uur technische briefing Tweede Kamer in het gebouw van de Tweede Kamer en rond 13:00 presentatie in Nieuwspoort van het rapport van Jaap Hanekamp en Matt Briggs en Geesje Rotgers.
Dus zet in je agenda en zorg dat je er ook bij bent.

Ondertussen begrijp ik wil LNV snel aan de gang met de aanscherping van ammoniakmatregelen.
De NMV heeft gezegd even pas op de plaats te houden tot er meer duidelijkheid is .
De andere gesprekspartnerss van LNV zijn meer bereid om iets te bewegen richting aanscherping om de PAS te "redden"in combinatie met een paar miljoen euro voor projectgelden . De spiegeltjes en kraaltjes methode noemden we dat in mijn tijd uiteindelijk heb je er niets aan en is de boer alsnog de klos,
Jan S
Quote Reactie van @JanCees:
De andere gesprekspartnerss van LNV zijn meer bereid om iets te bewegen richting aanscherping om de PAS te "redden"in combinatie met een paar miljoen euro voor projectgelden

Calon wil ons graag spiegeltjes en kraaltjes verkopen. Kan hij weer bluffen wat hij allemaal wel niet voor ons opgehaald heeft, omdat hij natuurlijk weer over een 06 nummer beschikt van de minister. En natuurlijk zijn de enkele leden die de LTO nog rijk is, zeer trots op het behaalde resultaat.
CorP
Quote Reactie van @Jan S:
weer over een 06 nummer beschikt van de mini-ster
\

ensie.nl/neologismen/sekslijn/
+2
christo
@JanCees Bij het woord project wordt elk lto standpunt vloeibaar.
hans1980
@JanCees top!
Maar dat betekent misschien na 30jaar ammoniak beleid eindelijk duidelijkheid??

Wordt er teveel gemeten?
Is die Brabantse ammoniak gekte nodig?
Papieren PAS onzin
cs-agrar
Quote Reactie van @JanCees:
De NMV heeft gezegd even pas op de plaats te houden tot er meer duidelijkheid is

Ze hebben gelijk, zo snel mogelijk doorbouwen op drijfzand wetgeving, dan is er ergens adder(tje) onder het gras
cs-agrar
@JanCees de pas is nu wat anders gelopen. Hoest nu verder met het doorrekenen gegaan?
de Haas
@cs-agrar Ik gok dat het weer onder in de doofpot is gestopt, alleen hebben ze nu de deksel verzwaard.
+1
JanCees
@cs-agrar De PAS is gelopen zoals voorspeld. Een Mesdag vervolg is onderweg
hans1980
@JanCees voor boeren die nog willen uitbreiden kan dit ook te lang duren
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

De agrarische sector staat bol van de ontwikkelingen. Op boeren.online worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!