Uitspoeling door Natuur hoeveel ??

In het rapport Oene Oenema staat op pagina 10 dat ook natuurgebied uitspoeling geeft, dit wordt voor het gemak bij de landbouw opgeteld (onderaan pagina).

Is er iemand die weet wat deze uitspoeling is (berekend of gemeten).
vr gr René
 Detail 2019Z18721 | Tweede Kamer der Staten-Generaal (tweedekamer.nl)

rene-de-jong

Reacties

Maaslander
Je linkje werkt niet
rene-de-jong
tweedekamer.nl/kamerstukken/detail/…
link aanklikken en rapport dowloaden.
Tinus
Quote:
Verder is het van belang op te merken dat de belasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden voor een deel bestaat uit een natuurlijke achtergronds- belasting als gevolg van mogelijke kwel, depositie, verwering van mineralen en mogelijke natuurlijke veenafbraak (voor zover deze niet veroorzaakt wordt door ontwatering van veengebieden). De bijdrage van deze natuurlijke achtergrond- concentratie laat zich vooralsnog lastig scheiden van het effect van landbouwkundige activiteiten (bemesting). Dit is echter wel een belangrijk punt van aandacht in het onderzoek (bronnenanalyse; Van der Bolt et al., 2007). Omdat dit onderdeel nog niet in detail is uitgewerkt, worden deze aspecten hier buiten beschouwing gelaten en betreft de bijdrage van de “landbouw” de overall diffuse belasting van het oppervlaktewater incl. de natuurlijke achtergrondsconcentratie.

edepot.wur.nl/36035/
+1
rene-de-jong
@Tinus Zo ik het lees gaat dit over de landbouwgrond en de natuurlijke processen daarin en dat het lastig is om deze te onderscheiden van de landbouw activiteiten.
Juist in natuur gebieden zijn geen landbouwactiviteiten (bemesting) en kun je prima die metingen uitvoeren en daarmee ook dit onderscheid bepalen.
vr gr René
+1
dewittemotor
Echt al die onderzoeken rammelen aan alle kanten. of eigenlijk nog erger.
En vergis je niet: De oorzaken zijn niet door hun gemaakte fouten, want dit wordt bewust zo gedaan. Daar denken ze diep over na.
Ik heb ooit stage gelopen bij zo een instituut, dan weet je hoe het werkt. Wie betaalt, bepaalt.
rikmanspoel
Omdat er geen afvoer is in product zal alle stikstof die uit depositie er neerdaalt uitspoelen. Of de vegetatie moet toenemen.
rikmanspoel
2. De vegetatie sterft af, verteert en de stikstof zal uitspoelen of hergebruikt worden door andere planten. etc, etc, etc.
rene-de-jong
@rikmanspoel Zo is t wsl ongeveer dus als de NH3 van de veehouderij het niet is dan vervuild de natuur zich zelf.....
+1
vrije boeren
@rene-de-jong het is maar wat je onder vervuilen verstaat. Alles is een natuurlijk proces al miljoenen jaren lang .Vervuilen houd dus in natuurlijke groeiprocessen. De natuurkundigen zijn knettergek geworden
pietjepuk
Quote Reactie van @vrije boeren:
e onder vervuilen verstaat. Alles is een natuurlijk proces al miljoenen jaren lang .Vervuilen houd dus in natuurlijke groeiprocessen

Hoe zijn de veengebieden ook al weer ontstaan 🤔
Dre van Helmond
Bijna alle landbouwgrond in Nederland voldoet aan de Nitraat richtlijn.
Onder natuurgebieden is dat veel hoger en heeft te maken met conservering van de natuur .
Natuur vermest zichzelf heeft niets met depositie van stikstof te maken.
Onder het stedelijk gebied is het nitraat in het grondwater ook veel te hoog
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden landbouw , hoeveel , natuurgebied en natuur geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!