Het rekenmodelletje van het RIVM

Jan S

Reacties

+1
Harry K
Is er dus ook nog eens met de invoer van het RIVM-model gesjoemeld.
+1
Peterr
Dat middelste stukje over dat vroeger gewoon geplagd werd.
Ben ik nou een rund, of wordt tot dusver de huidige cumulatieve rekenwijze van stikstof depositie op natura 2000 gebieden nergens ter discussie gesteld?
Jean-PierreK
De emissie bronnen in Nederland zijn allemaal "bijzonder goed" in kaart gebracht. Hier is de helft van de berekende depositie afkomstig uit het buitenland; we wonen dicht bij de grenzen. Zou het RIVM ook veel gegevens van emissies uit het buitenland hebben die ze in het model stoppen of zouden ze daarvoor een ander rekenmodel hebben?
JanCees
@Jean-PierreK emissie bronnen landbouw zijn goed in beeld overige emissie bronnen daar kun je dat niet van zeggen
Peterr
@JanCees Dus het klopt in bovenstaande video, rivm liegt?
JanCees
@Peterr er wordt niet de hele waarheid verteld
Peterr
@JanCees Wat bedoel je met er?
Wordt de hele waarheid niet door het rivm, of wel door het rivm maar niet in die vergadering en die video verteld?
+2
JanCees
@Peterr RIVM heeft een eigen video waarin ze uitleg geven over het MAN luchtconcentratie meetnet. Wat ze vergeten te vertellen is dat een deel van de samplers zoek raken of om andere reden niet afleesbaar zijn. Bij die niet afleesbare samplers krijg je dus geen meetwaarden. Om toch waarden te produceren voor de gebieden waar dit het geval is hebben ze een model geschreven wat deze ontbrekende waarden doet invullen. Nu doet zich het bijzondere voor in de statestiek dat zonder deze ingvulde waarden (imputatiewaarden) de trend van stikstof in de lucht licht afneemt tot gelijk blijft en als je de imputatie waarden toevoegd de trend omhoog gaat.
Jawis
@JanCees dus het rekenmodel berekent bij bijv. 0 uitstoot toch een hogere waarde dan 0....dat is bijzonder... nog en vraag....worden de isotopen nu wel apart gemeten of moet daar eerst ook een rechtzaak over komen?
+1
JanCees
@Jawis er wordt nu niet met isotopen gemeten dat gaat de UvA doen voor Mesdag
mlkvhoudr
@JanCees zit daar significant verschil in of klein verschil dus net omhoog?
+3
JanCees
@mlkvhoudr als je met een beperkt aan data een hele reeks omhoog kan sjoemelen dan moet daar significant verschil inzitten
mlkvhoudr
@JanCees ja precies dus zeg maar 5 keer 1 5 keer 2 dan zou t gemiddeld 1.5 zijn en dan rekent t model er een 2 tje bij dat het 1.54 word dus hij sluit onderschatting uit schat ik dan zo in
Peterr
@JanCees Dat (een imputatie-model dat aantoonbaar faalt) is in mijn optiek de boel bedriegen.
Maar wat betreft dat de rivm in Nederland zogenaamd heel precies zou weten wáár de ammoniakemissie overal precies plaatsvind. Wanneer bedrijven buiten de landbouw veelal niet eens een natuurbeschermingswet hebben, danwel in hun MER slechts een klein deel (luchtvaart)van hun emissies opnemen, dan is die bewering toch liegen, herstel, de halve waarheid?
Jean-PierreK
@JanCees, bedoel je hier dat de Nederlandse emissie bronnen in de landbouw goed in beeld zijn of ook de buitenlandse?
JanCees
@Jean-PierreK Landbouwbronnen zijn redelijk goed in beeld heel veel andere bronnen niet.
Peterr
@JanCees Terwijl rivm in die vergadering juist beweert dat ze ook buiten de landbouw de uitstoot heel goed in beeld hebben.
Jij noemt dat dan de halve waarheid, maar dat is toch gewoon bedrog?
Farma_boerke
@JanCees Onderzoek in Brabant wees uit dat 38% van de industrie geen Wnb vergunning heeft, dus is er nog veel werk aan de winkel voor de overheid om alles in kaart te brengen alvorens een schuldige aan te wijzen en te veroordelen.

foodlog.nl/artikel/…

Quote:
Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO)

Resultaat van de toezicht- en handhavingaanpak gericht op bedrijfsmatige (niet veehouderij) emissies van stikstofverbindingen.

Resultaat van het provinciaal toezicht op de uitstoot van stikstofverbindingen in 2017 door de industriële bedrijven, aanverwante bedrijven, tuinbouwbedrijven en andere bedrijvigheid (niet zijnde veehouderij). Het kader voor de toezichtaanpak is de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2, Natura 2000-gebieden) en het landelijk Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Versie augustus 2018
+6
Wat een gezwets over niks , stoppen met die lariekoek/onzin.Te zot voor woorden .
+1
Erco
@Detukkeroettwente Hoevaak copy/paste je op een dag? 😉😁
+3
Peterr
@Detukkeroettwente Je hebt wel gelijk, maar zolang je niet kunt aantonen dat ze zwetsen zal de onzintrein doordenderen.
Zelf ben ik blij dat er steeds meer mensen en instanties zijn welke die onzin feitelijk weten te benoemen.
+1
rene-de-jong
Veel/weinig meer of minder stikstof, het blijkt dat de natuur er prima mee overweg kan. En daar gaat het om in het Unierecht dus aanpassen die NB-wet.
Zouden alle andere EU landen nou zo dom zijn of........
kwarkje
@rene-de-jong ons land is niet dom
Het is verrekte slim om het zo te draaien dat de ingezette strategie er door geramd kan worden
Jawis
De autoloze zondag komt eraan. Ze gaan ook gewoon door met deze onzin...wanneer gaan ze isotopen meten? Das toch veel belangrijker.....
+2
Jan S
Quote Reactie van @Jawis:
autoloze zondag komt eraan

Gaan we toch met de trekker?
+1
Tommie1
@Jawis Denk dat de boeren wel mogen rijden, we hebben wel genoeg gedaan.
dewittemotor
@Jawis Dat doen ze twee keer en die lagere snelheid gaat stilletjes aan meer omhoog komende jaren, maar ons saneren ze keihard weg
Autoloze WEEK , dat zet zoden aan de dijk, snelwegen opruimen strond erop mais poten.
+1
George
Quote Reactie van @Detukkeroettwente:
nelwegen opruimen strond erop mais poten.

Wie wil die mais dan hebben vraag ik me af?
+1
Coen
@Detukkeroettwente , we sprinten hier zo de economische recessie in, dus wees blij dat wij grotendeels zelf in ons voedsel kunnen voorzien 😄
Jaap40
@Coen zelf in voedsel kunnen voorzien..... Nu met zijn allen eerst melk aardappelen fruit etc maar eens een tijdje bij huis houden. Nog meer stilstand in nl. Men vraagt erom. De supermarkt bepaalt.
@Coen Ja we stuiven in galop richting de recessie , en de politiek is zelf de oorzaak . Wat een bende !!!
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

De agrarische sector staat bol van de ontwikkelingen. Op boeren.online worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!