Dringend verzoek tot opschorting van publicatie #Fosfaatrechten

Informatie omtrent publicatie fosfaatrechten door Minister van LNV, onvolledig: van publicatie kan afgezien worden!

Onderstaand bericht is gisteren gedeeld met de DDB-leden en op de sites en in appgroepen van de DDB en Farmers Defence Force (FDF):


Direct nadat bekend werd dat RVO op 15 januari alle bedrijven openbaar gaat maken die fosfaatrechten hebben ontvangen in 2018, heeft de DDB juridisch advies ingewonnen. En alhoewel in de brief van RVO gesteld wordt dat bezwaar maken niet mogelijk is, heeft RVO in de brief niet alle mogelijkheden om publicatie te voorkomen genoemd. En alhoewel de kans wellicht klein is, willen we de Nederlandse (melk) veehouders deze kans niet ontnemen!

In de brief van RVO staat dat de Minister verplicht tot publicatie is op grond van artikel 23 lid 8 van de Meststoffenwet. Volgens de website www.overheid.nl luidt de tekst van genoemd artikellid als volgt:

“Onze Minister van Economische Zaken maakt binnen zes maanden na de vaststelling van het op het bedrijf rustende fosfaatrecht de gegevens, bedoeld in paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (PbEU 2014, C 200) bekend. Deze gegevens blijven voor ten minste tien jaar openbaar beschikbaar.”

Wij constateren dat in de wet uitsluitend wordt verwezen naar paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (Richtsnoeren). Ook deze Richtsnoeren hebben wij geraadpleegd. In onderdeel 104 wordt vermeld welke informatie in geval van steunverlening bekend moet worden gemaakt. In onderdeel 106 staat echter dat van publicatie kan worden afgezien indien het steunbedrag lager is dan 500.000,-- EUR. Voor de zekerheid hebben wij ook het besluit van de Europese Commissie (Commissie) in staatssteunzaak SA.46349 geraadpleegd. Uit randnummer 78 van dit besluit maken wij op dat de Commissie de fosfaatrechtenregeling enkel heeft getoetst aan de Richtsnoeren. Ten aanzien van de transparantieverplichting wordt in randnummer 137 niet naar andere regels verwezen!

Wij hebben daarom een voorbeeldbrief op laten stellen, waarmee iedere (melk)veehouder het verzoek om niet te publiceren, bij de minister van LNV neer kan leggen. Wij raden alle (melk) veehouders aan dit te doen. En wel vóór 15 januari 2020 via het contactformulier op www.rvo.nl De link naar deze brief is hier te downloaden: we.tl/t-dWLnnyNTGq/

In de voorbeeldbrief moet onder andere door u een berekening van de waarde van de fosfaatrechten ingevuld worden om zo aan te tonen dat u niet boven de 500.000 euro grens komt. Dat kunt u doen door in eerste instantie de boekwaarde te noemen: die is 0. De waarde van de rechten was bij toekenning eveneens 0. Maar de kans is best groot dat de minister daarmee niet akkoord gaat, dus kunt u de waarde die uw fosfaatrechten volgens u hebben, verminderen met de 20 procent afroming door de overheid en verminderen met het percentage bij fiscale bedrijfsbeëindiging: die is afhankelijk van de belastingschijf.

Tevens sturen de DDB en FDF d.d. 14 januari een brief aan minister Schouten met het dringende verzoek tot opschorting van publicatie tot er voor alle (melk)veehouders duidelijkheid is met betrekking tot de afhandeling van hun verzoek. Om te voorkomen dat de Nederlandse overheid ten opzichte van haar burgers, weer de fout in gaat! Op het moment dat deze brief is bezorgd, zullen wij die publiceren. Wij vinden het bijzonder kwalijk dat RVO de (melk)veehouders niet volledig heeft geïnformeerd. De Nederlandse overheid maakt in deze te veel fouten, een overheidsinstantie onwaardig!

Hier vindt u de voorbeeldbrief in Word, die u met persoonlijke gegevens en informatie kunt in- en aanvullen: we.tl/t-dWLnnyNTGq/

Pas op: uw verzoek moet vóór 15 januari bij RVO binnen zijn.

Namens het DDB Bestuur, Namens het FDF Bestuur, Sieta van Keimpema, Mark van den Oever,

voorzitter voorzitter
Nieuwsgrazer

De beste boeren staan aan wal

De agrarische sector staat bol van de ontwikkelingen. Op boeren.online worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!