Stikstofclaim start kort geding: “Bij prima waterkwaliteit ontheffing van ‘170 kg’ en bufferstroken”

Stikstofclaim start kort geding: “Bij prima waterkwaliteit ontheffing van ‘170 kg’ en bufferstroken”

We gaan het proberen!
Aan de onderbouwing ligt het niet. De dagvaarding is er een waar we een half jaar energie in gestoken hebben, daar is geen spelt meer tussen te krijgen.
 Stikstofclaim start kort geding: “Bij prima waterkwaliteit ontheffing van ‘170 kg’ en bufferstroken” (stikstofclaim.nl)

John Spithoven

Reacties

+20
Albert Altena
Succes.
+6
hans1980
Als feiten kloppen kan men dit onmogelijk niet toelaten dus derogatie terug
Twentsch Land
Is er een overzicht per gebied of de water kwaliteit wel of niet voldoet ?
+4
John Spithoven
@Twentsch Land vanuit het Joint Research Centre van de EU commissie is Nederland opgedeeld in 40 gebieden met elk een monitoring.
+1
Elvis
@John Spithoven onder veen is er geen uitspoeling, kan gewoon 250 kg op. Hier analyses liggen, zelfs in een droog jaar als 2018 nog
Elvis
@Elvis 0nder de 0,5 mg nitraat wou ik zeggen
kleine boer
Quote Reactie van @John Spithoven:
Joint Research Centre

waar kun je dat kaartje inzien?
+1
John Spithoven
@kleine boer water.jrc.ec.europa.eu/portal/apps/…

Inzoomen op een lidstaat en vervolgens er op klikken. Je kunt zelfs per regio inzoomen.
+1
kleine boer
@John Spithoven super dank je wel geeft veel duidelijkheid ook het meet punt midden in Nijmegen....en bennie kan zien dat er ook rode puntjes in Duitsland enz enz liggen.....
de jonge
@John Spithoven vraagje, wat is de betekenis van surface water en de betekenis van europhication ?
matt
@de jonge surface is oppervlaktewater.

Europhication = Bij eutrofiëring komen teveel voedingsstoffen (nutriënten) in het water, onder meer door de bemesting in landbouwgebieden. Dat kan leiden tot een tekort aan zuurstof in het water (hypoxie) en weelderige bloei van algen, waarvan sommige gifstoffen produceren. Dit is slecht voor onder andere de visserij en het toerisme
de jonge
@matt dank voor de uitleg
hans1980
@John Spithoven Dit lijkt goed hier kan de nieuwe minister van Landbouw BBB wat mee derogatie terug!!!
+6
arjank110
Succes John!
+1
Elvis
Ik probeer de schade van het wegvallen van de derogatie in grondwaterbeschermingsgebied te verhalen op de WMD, het waterwinbedrijf. Die lui gaan er met gestrekt been in, hebben bij herhaling in vergaderingen met boeren geroepen dat we niet moeten zeuren want de vervuiler betaald. Nieuw voorstel in Drenthe is dat je stikstofbodem overschot onder de 135 moet anders word je gekort op de kunstmest ruimte, terwijl we een al opbrengstderving hebben van de waterontrekking
Thomas2000
Als je vrijgesteld word voor die 170, wat word het dan?
+1
Nevergiveup
@Thomas2000 neem zoals het was , dat is meestal als iets teruggedraaid wordt ...

Dus de oude (meestal kleine ) bufferstrook , en 250kg

En daarnaast bedrijfs schade en plan schade vergoeding , dat zal flink in de papieren gaan lopen ....
+1
Thomas2000
@Nevergiveup Volgens mij is er dan geen maximum, maar wel elk jaar waterkwaliteit controleren en ontheffing aanvragen. Dus fosfaat norm aanhouden.
Thomas2000
@Thomas2000 Volgende vraag is waar de fosfaat normen op gebaseerd zijn.
+4
de jonge
@Thomas2000 lijkt mij dat we gaan moeten voor 400, dan hebben ze wat onderhandelingsruimte haha
+5
Nevergiveup
@de jonge ik zou voor 500 gaan , dat rekent makkelijk als je 50% voor elkaar krijgt , dat had kale Tjeerd ook in gedachten 😂😂😂
de jonge
@Nevergiveup nou dat dus, en die kreeg met zijn wauwelpraatjes ook van alles voor elkaar
+1
Nevergiveup
@de jonge zeker , en we hebben geleerd van links dat je best flink wat wensen mag hebben (vaak nergens op gebaseerd 😊 , of zelfs net false informatie tot stand gekomen) dat laatste houd ik overigens totaal niet van , al is de leugen nog zo snel ...

U zult geen valse getuigenis afleggen.
GJKlaassen
Succes!!
weurding
jan-cees
Overigens gaat die gevraagde vrijstelling alleen op voor aangeslotenen bij SCC.
Daar is de melkveehouder in het Rivierenland ook op gecheckt
kleine boer
@jan-cees bennie ook lid😜
+1
Greetje
@jan-cees Lijkt me toch sterk dat eventuele jurisprudentie die hieruit volgt alleen voor een bepaalde groep geldt. Maar evengoed succes!! Ik ben heel benieuwd
+2
Thomas2000
@Greetje klopt maar als je dat doet, realiseer je dan dat zonder stikstof claim dat nooit was gelukt. Lid worden dus. Als je dat nu doet, doe je waarschijnlijk nog mee en dat is gemakkelijker dan achteraf met jurisprudentie.
jan-cees
@Greetje denk nog maar eens aan NVV arrest
GJ Bosch
Op de site van stikstofclaimstaat het volgende:

De Nederlandse overheid heeft in het verleden heel Nederland aangewezen als kwetsbaar gebied voor de Nitraatrichtlijn. Terwijl niet heel Nederland kwetsbaar is. In belangrijke delen van ons land is de grondwaterkwaliteit en/of de oppervlaktewaterkwaliteit op orde.

Stikstofclaim lijkt niet te begrijpen wanneer een gebied als kwetsbaar moet worden gezien

Op pagina 25 van het rapport Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtlijn staat onder verwijzing naar jurisprudentie van het Hof van Justitie:

Dit betekent dat grond moet worden aangewezen als kwetsbaar gebied wanneer het afwatert in een rivier die een bijdrage levert aan nitraatvervuiling en (potentiële) eutrofiëring van kustwateren

Heel Nederland moet dus als kwetsbaar gebied worden gezien omdat heel Nederland uiteindelijk afwatert op kustwateren die eutroof zijn (Noordzee en Waddenzee)

Zo heeft Belgie geprobeerd om Wallonie als niet-kwetsbaar gebied op te geven. Daar heeft het Europese Hof een streep door gezet, omdat Wallonie via Schelde en Maas afwateren op kustwateren die eutroof zijn

edepot.wur.nl/148268/
bio boer
@GJ Bosch bij a heel nl is eutroof
jan-cees
@bio boer maar is dat door landbouw?
bio boer
@jan-cees dat hoeft niet vast altijd wel iets
+2
Twentsch Land
Wel merkwaardig want een gebied wat niet een te hoog nitraat heeft en waar grondwater voldoet aan de normering kan dit nooit tot een hogere verontreiniging leiden in water wat een te hoge verontreiniging heeft ....... sterker nog het verminderd zelfs de verhoging in verontreinigd grondwater.

@GJ Bosch
kleine boer
@GJ Bosch er zijn ook gebieden zonder sloten hoe ga je dat dan zien?
jan-cees
@GJ Bosch even heel goed lezen dan begrijp je het arrest van het EU hof en onze inzet mogelijk iets beter
En kijk nog eens goed naar de dat van John

(klik om te vergroten)

GJ Bosch
Quote Reactie van @jan-cees:
even heel goed lezen dan begrijp je het arrest van het EU hof en onze inzet mogelijk iets beterEn kijk nog eens goed naar de dat van John

Ik heb geen idee wat jij hier mee bedoelt.

Het arrest (vanaf overweging 81) is volgens mij vrij duidelijk:

curia.europa.eu/juris/…
jan-cees
@GJ Bosch toch nog maar eens goed naar de tekst kijken
Overigens is het logisch dat Belgie die uitspraak aan de broek kreeg kijk maar eens naar de meetwaarden in Belgie
+1
Thomas2000
@GJ Bosch als je de link van John spithoven bekijkt zie je dat Wallonië vaak boven de 50mg zit. Als je dan in Nederland kijkt zie je dat West en Noord Nederland helemaal voldoet.

Logisch dus
bio boer
@Thomas2000 dat is 1 onderdeel je moet op alles
Thomas2000
@bio boer Noordzee en Waddenzee zijn eutroof maar volgens John zijn link is nitraat er super laag.
John Spithoven
@GJ Bosch Gert, ik had de pagina's ook gelezen en ook verderop hoe beschreven wordt hoe een herziening loopt.

Over Walonie klopt niet van je beweert. Vlaanderen is licht blauw, geheel kwetsbaar, Walonie is gedeeltelijk donkerblauw, specifiek aangewezen gebieden.

water.jrc.ec.europa.eu/portal/apps/…

ga hier mee aan de slag. Zoom in over de lidstaten heen. Lichtblauw betekent kwetsbare zones op basis van art 3.5 nitraatrichtlijn geheel gebied lidstaat, en donkerblauw betekent lidstaten met specifieke aangewezen gebieden als kwetsbare zones. Bekijk ook andere lidstaten en het voor komen van potentieel eutroof.

Bekijk ook de eutrofieringskaart van Nederland. Bekijk de punten in de Noord en Waddenzee. Zowel in de Noord als Waddenzee 1 gele punt wat betekent potentieel eutroof = oorzaak norm overschrijding nutrienten N en P (Nederlandse norm)
Daarnaast is een norm onder bijv een gele punt in Nederland anders dan in Belgie.

Kortom ruimte voor juridische vraagstukken waarbij het rivierengebied zowel in het addendum 7de APN als door de minister onlangs in een debat benoemd wordt om gevrijwaard te worden als kwetsbare zone.
GJ Bosch
@John Spithoven Het gaat om de vraag hoe een "kwetsbaar gebied" is gedefinieerd. Er is onder andere sprake van een kwetsbaar gebied als dat gebied afwatert op een verontreinigd (eutroof) kustwater. (art 3.1 en art.3.2 Nitraatrichtlijn)

Aangezien (nagenoeg) heel Nederland afwatert op de Noordzee is (nagenoeg) heel Nederland een kwetsbaar gebied.

Ik kan er niets anders van maken, hoe graag ik ook zou willen
+1
John Spithoven
@GJ Bosch Ik geef het niet op (hoewel de procedure van SSC en de veehouder verwijzen naar art 38 Msw , i de dagvaarding is mede tot stand gekomen door mijn inbreng) maar lees het volgende:

Nitraatrichtlijn:
Artikel 3

1. De Lid-Staten stellen volgens de criteria van bijlage I vast welke wateren door verontreiniging worden beúnvloed en welke wateren zouden kunnen worden beúnvloed indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 achterwege blijven.

2. De Lid-Staten wijzen binnen twee jaar na kennisgeving van deze richtlijn alle hun bekende stukken land op hun grondgebied die afwateren in de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wateren en die tot verontreiniging bijdragen als kwetsbare zones aan. Zij doen binnen zes maanden mededeling van deze eerste aanwijzing aan de Commissie.

3. Indien overeenkomstig lid 1 door een Lid-Staat vastgestelde wateren beúnvloed worden door verontreiniging van direct of indirect daarin afwaterende wateren van een andere Lid-Staat, kan de eerstgenoemde Lid-Staat de andere Lid-Staat en de Commissie van de desbetreffende feiten in kennis stellen.


En bijlage 1:

BIJLAGE I

CRITERIA VOOR HET VASTSTELLEN VAN WATEREN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 1

A. De in artikel 3, lid 1, bedoelde wateren worden onder andere met behulp van de volgende criteria vastgesteld:

1. of zoet oppervlaktewater, in het bijzonder indien gebruikt of bestemd voor de winning van drinkwater, een hogere dan de in Richtlijn 75/440/EEG vastgestelde nitraatconcentratie bevat of zou kunnen bevatten indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 achterwege blijven;

2. of grondwater meer dan 50 mg nitraat per liter bevat of zou kunnen bevatten indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 achterwege blijven;

3. of natuurlijke zoetwatermeren, andere zoetwatermassa's, estuaria, kustwateren en zeewater eutroof blijken te zijn of in de nabije toekomst eutroof zouden kunnen worden indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 achterwege blijven.

De laatste bepaling: kustwateren die eutroof blijken te zijn of in de nabije toekomst eutroof worden, als maatregelen uit een actie programma achterwegen blijven.

In de andere topic van vandaag waar ik reageer op jou vragen onderbouw ik met bewijs dat de grotere rivieren de oorzaak zijn (voor het grootste gedeelte) van de nutrienten in de kustwateren . Ook het Hof zegt daar iets over, verdeling van bronnen.

De vraag is dus heeft een actie programma nitraat van Nederland invloed op het eutroof worden of zijn van kustwateren met de wetenschap dat de grote rivieren vanuit Duitsland en Belgie het grootste deel van de nutrienten naar de noordzee voeren en zorgen voor eutrofiering?

Interessante vraag voor een rechter..........
+1
John Spithoven
@John Spithoven deze data over nutriënten vracht bedoel ik.
Belasting oppervlaktewater:
Landbouw 38 miljoen kg N
Nationaal 87 miljoen kg N
Alleen de grote rivieren vanuit buitenland 240 miljoen kg N

En Nederland een norm hanteren van 1.9 tot 2.3 mg N per liter water en de grote rivieren met een norm , gemeten, van rond de 4 mg N per liter water Nederland binnen komen.

En daar gaan we de Nederlandse veehouderij voor aan de lat zetten?

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

kleine boer
@John Spithoven het zou toch ook op moeten lopen onder in limburg waar de maas binnen komt dwars door vee dicht gebied zou het vooraan bij de noord zee verdubbeld moeten zijn met alles wat er binnen stroomt .... en dan nog valt het niet mee aan te wijzen waar het vanaf komt... maar het loopt niet eens op dacht ik
GJ Bosch
@John Spithoven Zie mijn reactie op @jan-cees onderaan.

Ik snap dat jullie wijzen op de geringe bijdrage van de NL landbouw, maar daar blijken de Europese rechters niet gevoelig voor te zijn
bio boer
@GJ Bosch ik heb de indruk alles moet goed zijn voor er wat kan
Ook met derogatie ook al is gebruik derogatie niet de oorzaak van bepaalde onderdelen waterkwaliteit niet gehaald worden

En ze worden steeds minder soepel zo lijkt het

Je kan natuurlijk altijd iets proberen dus wens ze succes
Het zal ook maar voor klein groepje veehouder iets opleveren
jan-cees
@GJ Bosch Dit specifieke geval is niet aan EU rechters voorgelegd dus dat kun je niet zeggen.
Ben wel benieuwd wie jouw soufleur is in deze discussie?
GJ Bosch
@jan-cees Ben wel benieuwd wie jouw soufleur is in deze discussie?

Mijn souffleur wees mij er op dat jullie er ook in zijn geslaagd om jullie flauwekul over de herziening van de kwetsbare gebieden in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie te krijgen. Mag ik jullie daarmee feliciteren? Ontzettend knap.

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

John Spithoven
@GJ Bosch Laten we opbouwend blijven.

Ik begrijp je opmerkingen, de Belgische uitspraak zie ik anders, dat gaat over binnenlandse bronnen, waar modellen de verdeelsleutel maken.

Wanneer is iets eutroof of potentieel eutroof? Is een rode of oranje stip op de kaart in elke lidstaat hetzelfde?
Waarom komt er rivier water via grote rivieren vanuit buurlanden met een hogere norm binnen?

Hier nog een link naar een BBB beleidsmedewerkster die ook stevig in het dossier zit

x.com/dukkie6/status/…
Jawis
@jan-cees lto
jan-cees
@Jawis denk in iets meer linkse hoek of ambtelijk maar wie weet bedenkt hij het zelf en zoekt hij het zelf uit dan dubbel chapeau
+2
arie.j
Quote Reactie van @John Spithoven:
Interessante vraag voor een rechter..........

Toch rammelt die argumentatie aan alle kanten.
Want al zouden de de boeren het daar halveren of zelfs tot een derde terugbrengen, dan kun je nog hertzelfde verhaaltje ophangen.
Er moet gewoon een harde grens zijn , anders kun je nooit voldoen, en kunnen ze je weet ik wat opleggen want elk miezerig procentje draagt bij .
Het verkeer gaan we ook niet stilleggen met het argument dat er ongelukken gebeuren en autorijden gevaarlijk is.
Wel worden er veiligheid eisen aangehouden
+1
Thomas2000
Volgens deze link was nederland tussen 2008 en 2011 in het geheel eutroof. tussen 2016 en 2019 was het nog maar 58%. Sterke vooruitgang dus. Oppervlakte en grondwater waren wel van mindere kwaliteit.

water.jrc.ec.europa.eu/arcgis/rest/…
GJ Bosch
@Thomas2000 Het gaat niet om de vraag of Nederland eutroof is. Het gaat om de vraag hoe een "kwetsbaar gebied" is gedefinieerd. Er is sprake van een kwetsbaar gebied als dat gebied afwatert op een verontreinigd (eutroof) kustwater.

Aangezien (nagenoeg ) heel Nederland afwatert op de Noordzee is (nagenoeg) heel Nederland een kwetsbaar gebied.

Zo begrijp ik het
jan-cees
@GJ Bosch toch het gele stukje tekst nog eens goed lezen
+1
GJ Bosch
@jan-cees Ik neem aan dat jij doelt op wateren die door agrarische activiteiten eutroof zijn?
jan-cees
@GJ Bosch nu goed gelezen.
Bij je verdere commentaren op de bijdragen van John is het prima dat jij andere zienswijzen hebt.
Wij leggen onze zienswijze en die van onze advocaten en gecheckt bij een derde advocaat graag voor aan de rechter.
Als LNV zo zeker zou zijn van haar gelijk dan hadden ze sinds vorig jaar augustus en vier verzoeken om inhoudelijke reactie vast wel een keer een afwijzende reactie gegeven.
Dat hebben ze tot op heden niet gedaan.
Met zes tot acht weken zal er wel een uitspraak zijn en hebben we gelijk gekregen of kunnen we in hoger beroep .
In beide gevallen zwemt LNV verder in de fuik
jan-cees
@GJ Bosch waar jij aan voorbij gaat is dat circa 60% van de nutrienten in het oppervlakte water uit het buitenland afkomstig is en slechts een kleine 13,4% uit NL landbouw.
Dit is berekend met data 2022 en toenmalige eccreties met de toenmalige beperkte correctie gasvormige verliezen.
Mocht de correctie gasvormige verliezen melkveehouderij op een wetenschappelijk juiste basis worden vastgesteld dan zakt dat naar circa 12%

Jean Piere legt het helder uit

x.com/jeanpierrenlzl/status/…
+1
GJ Bosch
Quote Reactie van @jan-cees:
waar jij aan voorbij gaat is dat circa 60% van de nutrienten in het oppervlakte water uit het buitenland afkomstig is en slechts een kleine 13,4% uit NL landbouw.

Dit argument is ook door Belgie in de Wallonie zaak gebruikt. En is door het Hof van Justitie van tafel geveegd:

85 De Belgische regering stelt tevens dat de Waalse landbouw in de eutrofiëring van de
Noordzee slechts een gering aandeel heeft.
86 In dat verband zij opgemerkt dat, volgens een door de Belgische regering
meegedeeld document, het aandeel van de Waalse landbouw in het totale
stikstofgehalte in het Maasbekken 19 %, en in het Scheldebekken 17 % bedraagt;
deze twee stromen lopen doorheen het Waalse Gewest en monden uit in de
Noordzee. Vastgesteld moet worden dat deze percentages weliswaar klein zijn, maar
niet onbeduidend.
87 Uit punt 35 van het reeds aangehaalde arrest Standley e.a. blijkt evenwel dat de
richtlijn van toepassing is op de gevallen waarin de lozing van stikstofverbindingen
van agrarische oorsprong in aanzienlijke mate bijdraagt tot de verontreiniging.
88 Overigens is de eutrofiëring van de Noordzee toe te rekenen aan een groot aantal
actoren die, elk op zichzelf beschouwd, inderdaad een geringe impact hebben. Werd
de redenering van de Belgische regering gevolgd, dan zou daarmee worden ingegaan
tegen één van de uitdrukkelijke doelstellingen van de richtlijn, namelijk de
bescherming van de Noordzee.

89 Bijgevolg kan dit argument niet slagen.


curia.europa.eu/juris/…
arie.j
Prima, en veel succes
weurding
Wie zoekt zal (blijven) vinden
rtvdrenthe.nl/nieuws/16553709/…
Thomas2000
Komt hier al een hoorzitting van?
+1
John Spithoven
@Thomas2000 Er is nog geen zitting gepland door de rechtbank.
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden energie , spelt en stichting stikstofclaim geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!