VLB: melkveehouders anticiperen op verdwijnen melkquota

De vijf VLB-accountantskantoren (ABAB, Accon AVM, Alfa, Countus en Flynth) hebben voor het tweede jaar op rij van ruim 600 melkveebedrijven de duurzaamheidskengetallen verzameld, geanalyseerd en vergeleken met het voorgaande jaar. Ten opzichte van 2012 zijn over 2013 enkele duidelijke trends zichtbaar. Zo is duidelijk te zien dat melkveehouders anticiperen op het verdwijnen van de melkquota.

Trends 2013 ten opzichte van 2012

In de recente cijfers is duidelijk te zien dat melkveehouders anticiperen op 2015 en het verdwijnen van de melkquota. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf is in 2013 gestegen van 100 naar 104 koeien. De afgeleverde hoeveelheid melk is toegenomen van 832.000 naar 868.000 kg melk.

Op het thema Klimaat & Energie is een stijging van de duurzame energieproductie en een daling van het totale energieverbruik waar te nemen.

De kengetallen onder Diergezondheid & Welzijn en Weidegang zijn nagenoeg onveranderd. Opvallend is de beschikbare stalcapaciteit uitgedrukt in ligplaatsen per melkkoe; deze is iets afgenomen maar nog hoog. Dit getuigt van een forse groeiambitie. Dit is ook af te leiden uit het gemiddelde bouwjaar van stal, dat is gestegen van 1999 naar 2003.

Voor groei is een hoge fosfaat efficiëntie noodzakelijk om overschrijding van het fosfaatplafond te voorkomen. Op de aan BEX deelnemende bedrijven is de fosfaatefficiëntie nagenoeg gelijk gebleven.

Concrete doelen duurzaamheidskengetallen melkveehouderij

In de zomer van 2013 tekenden de VLB-kantoren de intentieverklaring om samen met LTO Nederland, NZO en Nevedi de stapsgewijze ontwikkeling van de zuivelsector in Nederland mogelijk te maken. De VLB-duurzaamheidskengetallen werken volgens de thema’s uit de Duurzame Zuivelketen. Deze kennis draagt bij aan sterkere melkveehouderij in Nederland en een betere internationale positie van de zuivelsector.

Inzicht in vier pijlers

De kengetallen zijn zodanig opgesteld dat deze managementinformatie voor de klant opleveren, praktisch toepasbaar en meetbaar zijn. De cijfers geven inzicht in duurzaamheid tussen bedrijven op de thema’s: Klimaat & Energie, Diergezondheid & Welzijn, Weidegang en Biodiversiteit & Milieu en uiteraard Economie. Betrokken melkveehouders krijgen inzicht in specifieke sterktes en zwaktes van het bedrijf en waar nog winst te behalen valt. Productiviteit en duurzaamheid gaan tenslotte vaak hand in hand.

Meer: accountancynieuws.nl/Uploads/2014/…
Grasbaal
Niet zo gezellig als de veemarkt.. ..maar wel net zo effectief! Koemarkt.nl is de online marktplaats voor handel in rundvee. koemarkt.nl
Advertentie

Reacties

+1
jg
De trend is , op deze door slimme accoutants geadviseerde bedrijven, : verder intensiveren en meer krachtvoeraankopen. Minder grond ingebruik, meer vee !!
Hoe helpen we de melkveehouderij naar de kloten !!
+1
Coen
klopt helemaal, de agribusiness (met LTO voorop) stuurt al jaren aan op intensieve melkveehouderij 😞
+1
Campagne
Inderdaad @jg en hoe levert het de melkfabrieken en de periferie eromheen zoveel mogelijk op.
Als ze het hebben over duurzaam, wat een vage term is, dan draagt dit huidige beleid daar zeker niet aan bij.
jg
Ook LTO heeft het artikel gelezen gezien hun publicatie op Nieuweoogst.nl over lager energieverbriuk per 100 kg melk. Ook bij hen ontbreekt het lef om de verdere intensivering en hoger krachtvoerverbruik te noemen. Zaken onbenoemd laten gaat ons als sector opbreken.
arie.j
Al een aantal jaren melk ik niet meer en dan raak je een beetje de draad kwijt bij alle termen en getallen over fosfaat
Hoe zit het nu eigenlijk, bij welke veebezetting en melkproductie krijg je met grenzen door fosfaat te maken? Per bedrijf uiteraard en dan wat normaal per ha is toegestaan .Zonder afzet naar elders,opgebouwde rechten of dergelijke.
wotan2
De regels worden tijden het spel bepaald en naar believen aangepast, niemand die nog weet hoe het zit.
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden zomer , melkveehouderij , lto , stal , koeien , melk , energie , milieu , biodiversiteit , fosfaat , duurzaamheid , nzo , gezondheid , weidegang , diergezondheid , nevedi , melkveehouders , eu , 2015 , economie , zuivelketen , bex , countus , klimaat , abab , 2012 , accon avm , kengetallen en fosfaatplafond geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!