Grondgebonden, het enige/eerlijkste alternatief

Er is over derogatie al veel geschreven, en er zijn er die zich in allerlei bochten wringen om het anders te doen lijken,maar grondgebonden daar kunnen we denk ik toch niet omheen.
arnold
Kies voor grondgebonden! Landbouwgrond te koop of te huur. Dagelijks nieuw aanbod met diverse percelen. Landbouwgrond.nu
Advertentie

Reacties

+2
weideboer
De stille meerderheid spreekt nu(denk ik)....geen grond, geen dieren.

2016 gaat/mag wel in de boeken als het jaar van de confrontatie
+1
pieta
@weideboer De stille meerderheid heeft een mestoverschot.
cs-agrar
Quote Reactie van @pieta:
mestoverschot

Als dat dan ook weer op grond geplaatst wordt, lijkt me geen probleem.
Freriks
En het leuke is de vraag hoe je grondgebondenheid definieert. Is dat alle mest op eigen grond of zoals het is omschreven in de AmvB. Zit nogal een verschilletje in. En als je nou samenwerkt met een akkerbouwer of extensieve veehouder en je kunt op die manier de zaak rond zetten?
Kortom, wat is eerlijk?
+6
cjw73
@Freriks lijkt mij niet zo moeilijk hoor.
Gewoon de vraag kun je al je mest kwijt op het land wat je op papier hebt en verder niets bijzonders!!
+5
Coen
@cjw73 , duurzame mestplaatsing op gronden die op eigen naam bij RVO staan geregistreerd.

maar alleen jammer daar gaat LTO zeer zeker niet voor, die gaat nog steeds voor grootschalig en intensief met enkel ook nog eens technocratische oplossingen 😞
de hoef
Quote Reactie van @Coen:
maar alleen jammer daar gaat LTO zeer zeker niet voor,

zou ook een beetje lullig zijn ,mest kan gewoon bij akkerbouwer geplaatst worden ,tot 170 kg per ha.jij bent al bevoordeeld met derogatie met 250 kg ,voor een ha waar je net 12 ton ds afhaalt
reken jij nu maar is uit wat een ds een akkerbouwer van een ha haalt
+2
arie.j
@Freriks
Wat jij eerlijker of wenselijk vind is een persoonlijke zaak.
Grondgebonden melkveehouderij is voor mij vrij duidelijk, al proberen boeren met niet te veel grond zich in bochten te wringen.
Daar hoort in ieder geval geen grond bij die je niet zelf gebruikt
Tinus
@arie.j Dit zou toch pleiten voor het voeren van een gemend bedrijf / het fuseren met een akkerbouwbedrijf:

prikkebord.nl/topic/97744/
arie.j
Quote Reactie van @Tinus:
@arie.j Dit zou toch pleiten voor het voeren van een gemend bedrijf / het fuseren met een akkerbouwbedrijf

Fuseren? Nou dat heb ik in met boeren bedrijven nog bar weinig gezien en verwacht ik ,met welke wet dan ook, echt niet.
Of iemand een gemengd bedrijf wil moet hij uiteraard zelf weten, die grond is natuurlijk gewoon voor zijn mest beschikbaar.
pieta
@arie.j Is mooi gezegd Arie. Maar als je al (ruw)voer teveel hebt en je neemt meer grond in gebruik dan gebruik je die grond dus eigenlijk toch niet zelf. Dan ga je ook iets met akkerbouw er op doen. Dit is weer moeilijk met derogatie.
+1
arie.j
Quote Reactie van @pieta:
Is mooi gezegd Arie. Maar als je al (ruw)voer teveel hebt en je neemt meer grond in gebruik dan gebruik je die grond dus eigenlijk toch niet zelf. Dan ga je ook iets met akkerbouw er op doen. Dit is weer moeilijk met derogatie

O, maar ik heb verder niets geschreven over in welke mate grondgebonden, je zou gewoon op b.v. 110% met het vee kunnen zitten, ik noem maar wat.
Het sluit in ieder geval alle excessen uit.
Freriks
@arie.j nou spreek je jezelf tegen/ je bent niet volstrekt helder.
Grondgebonden melkveehouderij is voor mij vrij duidelijk, al proberen boeren met niet te veel grond zich in bochten te wringen.
Daar hoort in ieder geval geen grond bij die je niet zelf gebruikt

over in welke mate grondgebonden, je zou gewoon op b.v. 110% met het vee kunnen zitten, ik noem maar wat.
Het geeft wel mooi aan hoe er geworsteld wordt met oplossingen
arie.j
@Freriks Waarom is 100% duidelijk en een paar procent er boven als maximum niet?
+1
Freriks
@arie.j ik zal het wel anders lezen dan dat jij bedoeld hebt op te schrijven. In het eerste geval lees ik dat je gaat voor volledig eigen mest op eigen grond en vervolgens begin je te schuiven naar 10% overschot. Wel duidelijk, maar niet consistent
pieta
@Freriks Pure grondgebondenheid op mestplaatsing is gewoonweg moeilijk inpasbaar. De een heeft grond die veel opbrengst geeft per hectare. de volgende wat minder, dan heb je er nog weer een met vogeltjes/beheerland, dan weer een met een heleboel ganzenbezoek enz. Daarom vind ik dat een bedrijf best een mestoverschot mag hebben en dat gekrakeel over grondgebondenheid gewoon gewoon als een (wat ruimere) norm moet gaan gelden. Dus geen 2 maar minimaal 3 GVE/ha als toekomstig streefgetal als maximum.
+2
Wimblij
Het jaar van Calimero. Zij zijn groot en ik ben klein! Het is niet eerlijk....
+2
groeier
@Wimblij
Dat alles maakt weinig uit , dit is nu de situatie waar we met zijn alle mee vooruit moeten. Grondgebondenheid kan nooit in ene keer, zou wel een oplossing zijn als vanaf 1 januari 2017 al een grote stap in die richting gemaakt kan worden. Begin op de eerste plaats is met de bedrijven die de koeien buiten hebben lopen grondgebonden te maken, samen met een cent of 5 meer betalen voor weidemelk. Bedrijven die de koeien binnen hebben lopen kunnen dan vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs bv in 10 jaar terug naar meer grondgebondenheid. Dit alles is ook nog eenvoudig uitvoerbaar ook, aan de slag mensen. Succes
+5
Wimblij
@groeier helemaal mee eens. Zet de stip op de horizon. Visie hoe de melkveehouderij er in 2025 -2030 uit moet zien, daarop strategie en beleid maken. Commitment hierop met de eu en naar een vernieuwde derogatie bijvoorbeeld gebieds of bedrijfsgebonden op basis van waterkwaliteit of naar evenwichtsbemesting met gebruik van mineralenconcentraten. De tunnelvisie van vandaag naar morgen is een zeer kwalijke zaak.
+2
jg
@Wimblij Kansloos.
cjw73
@groeier nu haal je er weer dingen bij die er niets mee te maken hebben.
Men kan wel grondgebonden zijn en als nog de koeien binnen houden om een of andere reden. Grondgebonden is of de mest op eigen grond past. De rest zal jou wel beter uit komen!
+1
groeier
@cjw73
Laat anders de keus aan de boer zelf, wel of niet grondgebonden, maar wel ieder jaar wat meer.
pieta
@cjw73 Als je je koeien binnenhoudt en je bent voor de mestplaatsing grondgebonden dan komt er toch echt niet veel voer van je land. Sorry dat ik het zeggen moet maar ik kan er niets anders van maken.
cjw73
@pieta is bij mij niet aan de orde hoor want heb een fosfaat overschot van >20 per hectare. Maar hier in de buurt zijn veel die land genoeg hebben om de mest te plaatsen en die hebben elk jaar een paar hectare aardappelen op hun land staan en de meeste missen hier elk jaar een snee Door de ganzen.
+1
pieta
@cjw73 Dat is dan ook niet vergelijkbaar. Elk jaar een goede vergoeding vanuit het faunafonds en grondruilen/verhuren met een akkerbouwer. Je hebt dankzij de ganzen niet die overvloedige grasbulten en je gras wordt netjes betaald.
cjw73
@pieta netjes betaald?? Ik ben ze liever kwijt dan rijk hoor. Ze slopen de hele grasmat in een paar jaar.
pieta
@cjw73 Dat geloof ik meteen. Maar hier zie je ook één van de redenen dat ze in jullie streek meer grondgebonden zijn denk ik dan.
+1
KOC1981
Is totaal geen garantie voor verlaging van de fosfaatproductie. Als we 5000€/koe kunnen betalen om te mogen melken, dan zal er ook wel wat extra geld vrij gemaakt kunnen worden om de akkerbouwer die nu de mest ontvangt te overtuigen om hem eenmalig op te mogen geven. Want laat ons niet vergeten dat al die niet-grondgebonden-bedrijven hun dieren uiteindelijk ook gewoon ruwvoer geven en hun mest afzetten naar landbouwgrond. zeker als melkprijs doorstijgt zal deze optie geen effect hebben, is derogatie foetsie en zijn plots heel wat grondgebonden bedrijven niet meer grondgebonden. alhoewel ze een bult ruwvoer over houden.
groeier
@KOC1981
Is wel een garantie als alle twee een stapje terug moet richting een soort grondgebondenheid.
PS spreek wel even af dat geen een van alle de eerste paar jaar mag uitbreiden i.v.m. fosfaat pladfond.
+3
jorisdriepinter
Als je al je kv zelf moet verbouwen ben je zo maar niet grondgebonden hoor.
Kortom, wat is definitie grondgebonden!
Iedereen kletst wat hem het beste uitkomt.
Technisch kom je uiteindelijk uit bij productierechten die de intensivering bevorderen.
Maatschappelijk kom je uit bij een grondgebondenheid waarbij de mest dient als bemesting van het voedergewas.
En die keuze wordt al 30 jaar gemeden als de pest!
pieta
@jorisdriepinter Juist, ze moeten gewoon een duidelijke keuze maken. Van mij mogen ze ook gerust fosfaatrechten invoeren om de verder uitbreidende veestapel een halt toe te roepen. Maak ze verhandelbaar onder voorwaarden van pure grondgebondenheid. Bouw in de toekomst de melkveefosfaatreferentie af en laat voor de intensievere bedrijven dan de AmvB zijn werk doen.
+2
meelezer10
@pieta Maar een Amvb waarbij je bij 1 ha extra 8 koeien meer mag houden slaat ook nergens op. Als ze daar nu 3 van maken begint het ergens op te lijken.
+2
Bioepz
@meelezer10 helemaal mee eens!zo is het dweilen met de kraan open.
pieta
@meelezer10 Volgens ondervang ik dat in mijn voorstelletje. Wie fosfaatrechten koopt moet 100% grondgebonden. De afbouw van de mfr laat je voorlopig de AmvB voor gelden. Dat zijn veelal 4 koeien per hectare. Je kunt dat natuurlijk nog wat verder aanscherpen op wat langere termijn.
+1
vofjagtenberg
Je kunt je ook afvragen wanneer we nog meer in de aap gelogeerd zijn. Dat alle Nederlandse melkveehouders meer dan 4 GVE per ha zouden hebben of iedereen minder dan 2. In dat licht bezien vind ik Jack zijn plan nog het meeste hout snijden, er van uitgaande dat de mestkosten stijgen en deze dus het hardst aankomen,bij diegene die het meeste af moet voeren.
Daarnaast hebben we het als sector verkloot, dan moet je ook de gevolgen willen dragen.
Bioepz
@vofjagtenberg plan Jack krijgt van mij ook steeds meer sympathie
janv
Quote Reactie van @Bioepz:
plan Jack krijgt van mij ook steeds meer sympathie

Dus 1 derde van je koeien naar de slager,of 40 euro per m3 betalen .
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @janv:
Dus 1 derde van je koeien naar de slager,of 40 euro per m3 betalen

Opletten blijven Jan. Zonder sluitend plan waarmee we onder het fosfaatplafond komen in 2017 wordt de derogatie 2017 ingetrokken en geen onderhandelingen over derogatie 2018-2021. Dan is het dus met ingang van 1-1-2017 en zeker voor de komende jaren 1/3 koeien weg en € 40/ m³ betalen. Zolang ieder naar elkaar blijft wijzen en niet wil bewegen, dan is mijn noodscenario wellicht een optie om derogatie 2018-2021 wel veilig te stellen, omdat op 1-1-2018 de fosfaatproductie onder het plafond begrensd gaat worden door de fosfaatrechten.
+3
fendt711variotms
Overschotsbedrijven korten procentueel , hoogste overschot ,hoogste korting , met negatief overschot niet , men wil toch duurzaamheid
Fryske Boer
Een conclusie die je kan trekken is dat hetgeen ze in 1983 vergeten zijn, namelijk melken op grond, hadden ze bij afschaffing quotum kunnen rechtzetten..... Echter, omdat ze, ondanks dat er al zeven jaar over afschaffing quotum werd gesproken, daar weer niet over gedacht hebben, ook na 2015 niet, zitten we nu in een situatie waarbij er allerlei bedrijven in de problemen komen als je het nu alsnog wilt rechtzetten.... Feit is, als je niets met grondgebonden doet, blijft het zoals het is en met de tijd wordt het alleen maar meer onmogelijk.... De enige manier om het toch te forceren is de derogatie laten vliegen, maar ja...
Cornelis
@Fryske Boer Ok derogatie eraf. Even fantaseren hoe het dan komt. Mijn idee: iedereen gaat nog harder melken en gaat pas wat doen als de nVWA op de dam is geweest en de stekker eruit heeft getrokken.
cornelia-dirks
Ik snap het niet,als een veehouder zijn mest op een verantwoorde manier afzet .
wat al jaren gebeurd waar hebben we het dan over
groeier
@cornelia-dirks
JA, maar als de EU daar anders over denkt.
+3
fendt711variotms
Sprak gister een van melkfabriek die in die hopeloze gesprekken zit , enigste manier is om de melkveehouderij grondgebonden te maken zeggen ze
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @fendt711variotms:
Sprak gister een van melkfabriek

Mag ik de naam en werkgever van je contactpersoon. Ik zou graag van hem horen hoe hij denkt middels grondgebondenheid de huidige problematiek op te lossen. Mag via pb, alvast bedankt.
groeier
@Jack Rijlaarsdam
Een melkfabriek kan voor grondgebondenheid kiezen, maar ook tijdelijk een slachtpremie uitbetalen voor iedere melkkoe die naar de slacht gaat.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @groeier:
Een melkfabriek kan

Alles kan. Ik zou graag horen hoe de vertegenwoordiger van de melkfabriek van @fendt711variotms met de maatregel die hij in z'n hoofd heeft weet te realiseren dat we in 2017 gegarandeerd onder het fosfaatplafond komen. Diezelfde vraag geldt voor jou.
+1
fendt711variotms
A - ware , plaatsingsruimte wordt uiteindelijk bepalend , en bedrijven met negatief fosfaatoverschot kunnen zomaar ni gekort worden , veegt europese raad zo van tafel
Jack Rijlaarsdam
@fendt711variotms Goed plan. Hoe komen we met dit plan in 2017 onder het fosfaatplafond?

Ik vind het niet erg de betreffende persoon zelf te bellen voor uitleg, je kunt een pb met zijn contactgegevens sturen door op m'n naam bovenaan het bericht te klikken. Elke hulp is welkom, de tijd dringt. Alvast bedankt.
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden derogatie en grondgebonden geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!