John Spithoven


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
469
Volgers
43

Over mij

Woonplaats: Maurik
Leeftijd: 53jr
Laatst op Boeren.online: 6mnd geleden
Laatst op Prikkebord: 2d geleden
Laatst op TractorFan: 4jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

23 Sep 2023

‘Depositie van stikstof fors overschat’

Quote:
Het stikstofonderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont volgens Rudy Rabbinge aan dat de landbouwsector de derde uitstoter van stikstof is en niet de grootste. Bovendien stelt hij samen met Janklaas Santing dat de depositie fors wordt overschat.

19 reacties

18 Sep 2023

Gerede wetenschappelijke twijfel.....

Jaar en dag is er discussie over het OPS model dat de te verwachten luchtconcentratie berekend en met het DEPAC software simulatie tool wordt daaruit de depositie berekent. Goed voor een landelijk beeld maar ongeschikt voor vergunningverlening zeggen nu zowel cie Hordijk als het RIVM. Het UvA onderzoek publiceerde vorige week het eerste deel (er komt nog veel meer info). Duidelijk werd dat de gemoduleerde luchtconcentratie uit OPS redelijk overeen komt met de gemeten luchtconcentratie (R=0,9) maar wel binnen de cirkel van 500m. In het UvA onderzoek lag de focus op ammoniak. In de reacties na de publicatie vloog het alle kanten op. Maar 1 sprong er uit, die van de hoofdonderzoeker. Hij gaat aan dat droge depositie (plant opneembaar) onder praktijkomstandigheden technisch niet of nauwelijks is te bepalen. Op dat punt is er dus geen validatie van Aerius. Hedenochtend kwam er een onderzoek van TNO/WUR/RIVM voorbij wat al 8 jaar oud was. In het duingebied had men in 2014 geprobeerd met COTAG palen het DEPAC in Aurius te valideren. Dit kwam nu pas naar buiten......en de conclusie was gelijk aan het UvA. Het DEPAC model maakt een forse overschatting voor modelleren van depositie, maar hoeveel is niet technisch te bepalen.

Nu kunnen we heel lang door emmeren over de cijfers maar UvA, WUR en TNO/RIVM tonen aan dat er gerede wetenschappelijke twijfel is over de uitkomsten van Aerius. Daarmee tonen ze aan dat ze in strijd handelen met artikel 6 lid 2 en 3, die een significante uitkomst verlangt over het wel of niet schaden van de instandhoudingsdoelstellingen . En dat is nu niet meer mogelijk. Daarmee is het stikstofbeleid failliet....
Overheidsbeleid op gebied van piekbelasters, intrekken van vergunningen, afdwingen van best beschikbare technieken onder de huidige Wnb is niet meer juridisch haalbaar.

10 reacties


Aanmelden informatiebijeenkomst SSC

Stichting Stikstof Claim gaat info avonden organiseren voor aangesloten en niet aangesloten ondernemers.
Meld u aan vol is vol

0 reacties

16 Sep 2023

Hete UvA-stikstofaardappel voor heilige koe uit De Bilt - Achtergrond Stikstofstemming

door Klaas van der Horst,

In Amsterdam rolde deze week een kokend hete aardappel uit de pan, en het was eigenlijk best vermakelijk om te zien hoe daar omheen werd gedraaid. Het gaat natuurlijk over het onafhankelijke stikstof depositieonderzoek van de Universiteit van Amsterdam, gefinancierd door het Mesdagfonds. In onze rubriek Stikstofstemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.

Bij de gevestigde stikstofbelangen, zoals het RIVM, Schiermonnikoogkenner Jan Willem Erisman en de minister van Natuur en Stikstof plus haar ambtenaren werd de onderste la van het bureau alvast wijd open gezet. Zelfs het onderzoeksteam van de UvA toonde zich deemoedig en bedremmeld. Elk onderzoek verdient z'n eigen plek. Nee, de resultaten van het onderzoek weerspreken het OPS-model van Aerius niet! Het onderzoek is een bevestiging van wat we al wisten en doet niets af aan bestaand beleid!

5 reacties