Uitnodiging RVO beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties

[b]Ik neem aan dat alle NL veehouders deze uitnodiging hebben gehad?:[/b] Als veehouder nodigen we u uit om deel te nemen aan een onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RV) over beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties. Heeft u een melkvee- vleeskalveren-, varkens- of pluimveehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? En denkt u dat uw bedrijf zorgt voor te veel uitstoot van stikstof? In 2023 komen er verschillende subsidieregelingen voor ondernemers die overwegen te stoppen met het bedrijf. Wat is het doel? Graag gaat RVO met u in gesprek om te begrijpen hoe de regelingen van invloed zijn op uw bedrijf. En om inzicht te krijgen in wat er nodig is om de uitvoering klantvriendelijk te maken. Het kabinet is nog bezig met het ontwikkelen van beide regelingen, wat er in het gesprek aan bod komt is dus nog niet definitief. Wat vragen we van u? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk interview. In overleg vindt het interview plaats op locatie van uw bedrijf, bij RVO op kantoor of online. De gesprekken worden door medewerkers van RVO gevoerd. Voorbereiding is niet nodig. Wilt u meedoen aan het onderzoek? - De gesprekken vinden plaats in april, tussen 9:00 en 17:00 - U kunt zelf aangeven welke dag u het beste uitkomt. - Als er teveel aanmeldingen zijn, maken wij uit de aanmeldingen een keuze. Het kan dus zo zijn dat u niet wordt uitgenodigd nadat u zich heeft aangemeld. - De resultaten worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. Aanmelden U kunt zich hier aanmelden: https://ctsurvey.crowdtech.com/Questionnaire Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, kunt u mailen naar klantinzicht@rvo.nl. Wij hopen op uw deelname, alvast onze hartelijke dank! Met vriendelijke groet, Team Klantinzicht, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Alex Datema nieuwe Food & Agri-directeur Rabobank

[quote]Alex Datema is vanaf 1 mei de nieuwe directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. Dat maakte de bank op donderdag 9 maart bekend.[/quote] Rabobank maakt vandaag bekend dat Alex Datema de nieuwe Directeur Food & Agri is. Per 1 mei aanstaande volgt hij Carin van Huët op, die per 1 januari 2023 afscheid nam van Rabobank. Datema is al 35 jaar melkveehouder in de provincie Groningen en nu nog voorzitter van BoerenNatuur, een vereniging die zich inzet voor agrarisch natuur en landschapsbeheer en voor een meer natuur-inclusieve landbouw. Alex Datema (1966) is sinds 1988 melkveehouder en heeft 120 melkkoeien en 70 hectare grasland. Datema runt het bedrijf samen met een compagnon in zijn Groningse maatschap. Hij is sinds 2016 voorzitter van BoerenNatuur en onder andere lid van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en de Agro Agenda Noord Nederland. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Belangrijke rol Met de komst van Datema heeft Rabobank een waardige opvolger voor Van Huët gevonden. Lid van de Groepsdirectie Kirsten Konst: “Ik ben blij met de komst van Alex Datema, een specialist en bestuurder met een schat aan praktijkervaring. Met zijn kennis, netwerk en heldere visie op de toekomst is hij de juiste persoon om bij Rabobank leiding te geven aan de F&A sector. Dat is juist nu van belang, nu deze sector voor grote uitdagingen staat en wij als financier onze klanten willen helpen bij de transitie naar een duurzame toekomst.” Boeren helpen met verduurzamen De aanstelling van Datema komt in een belangrijke periode; op dit moment wordt in Den Haag gesproken over de toekomst van de landbouw bij de vorming van het Landbouwakkoord. Datema: “Mijn gehele bestuurlijke carrière zet ik mij al in voor de duurzame toekomst van de landbouw. Duurzaam betekent voor mij economisch en ecologisch duurzaam. Kiezen voor duurzaamheid betekent dat je als boer voor grote keuzes komt te staan. Die keuzes maak je vaak samen met je bank. Ik wil graag samen met de coöperatieve Rabobank naast de individuele boer gaan staan bij deze ingewikkelde keuzes.”

De volgende stap in het stikstofdossier......de grond en stikstof roof!

Het lijkt er op dat veehouders zich steeds meer terug trekken op hun eigen erf, de boel de boel laten.....totdat je geconfronteerd wordt met de volgende stappen in het stikstofdossier...... Veehouders houden hun stallen vol omdat ze bang zijn voor een nieuwe peildatum of een nieuw rechten systeem. Dit zou een optie kunnen zijn, maar volgens mij gaat het spel anders gespeeld worden, of eigenlijk ik weet het zeker. Boeren rond de Nieuwkoopse plassen ervaren dat al. Ook de Veluwe en de Gelderse Vallei krijgen ze dezelfde outlook. Het verlies van derogatie, krw normen, bufferstroken, bufferzones (om N2000), verlies derogatie binnen de begrenzing van grondwateronttrekkingsgebieden en N2000 hebben veel grotere gevolgen dan dat we allemaal voor mogelijk houden. Ook de extra korting van 20 % op de gebruiksnorm binnen de nutrienten verontreinigde gebieden en afroming van het fosfaat plafond van 172,9 naar 135 miljoen kg zal grote effecten hebben. Mest wordt niet meer te plaatsen en zal voor zover er binnen het nieuwe plafond nog ruimte is, verwerkt moeten worden tot kunstmestvervangers. Veel meer dan nu. Agrarische gronden binnen N2000 zullen op korte termijn onteigend worden, Nieuwkoopse boeren ervaren dit nu al. Bufferzones rond N2000 zullen hetzelfde lot begaan. Wijzigingen in bestemmingsplannen en omgevingsvisies zijn daar de eerste voortekenen van. En via het verlies aan bemestingsruimte in de bufferstroken, grondwateronttrekkingsgebieden, binnen N2000, nutrienten verontreinigde gebieden wordt er deposite ruimte geannexeerd. De overheid durft geen direct generiek beleid uit te rollen via korten op dierrechten, het NVV arrest zorgt er ook voor dat dat niet lukt boven de 10 %. Maar middels bovenstaande route krijgt de overheid voor weinig geld het doel van D66 toch in zicht. Waar zijn onze belangenbehartigers!!!! Afgelopen jaren hebben ze diverse projecten opgestart, Nieuwkoops model, Duurzaam Evenwicht, Deltaplan Agrarisch water, vruchtbare kringloop achterhoek. Mooie projecten, maar wat hebben ze ons gebracht? Deze outlook????

We zijn in rap tempo terrein aan het verliezen

De vinger vol op de zere plek: Hij heeft niks met de paardenwereld maar ziet donders goed wat er aan het gebeuren is. Klaas Dijkstra hield laatst een lezing voor de leden van de VSN, de verenigde sportpaardenhandel Nederland. Al snel bleek de zaal gegrepen door zijn verhaal. Omdat het gepassioneerd gaat over onze paardentoekomst. ‘Als je het niet zelf regelt, dan wordt het straks voor je geregeld,’ zegt hij. En dan gaat het over goed georganiseerde èn goed gefinancierde clubs als Dier & Recht, Bont voor Dieren, Wakker Dier en Animal Rights, èn de politiek en de pers …. In zijn lezing vroeg Klaas Dijkstra de paardenhandelaren of ze wisten wie die mevrouw op de foto was: ‘Het is belangrijk om te weten met wie je te maken hebt! Laatst in de vleessector liet ik de foto van Sjoerd van der Wouw zien. Wie is die man met dat kale hoofd? De hele zaal kijken maar er gebeurde niks. Ze kenden hem niet. Dan denk ik: besef je nou echt niet wie dat is? Dan zeg ik: dit is nou de meneer die in 2012 een belangrijke communicatieprijs heeft gewonnen. Als de bedenker van het woord ‘plofkip’, van Wakker Dier. Ik was verbijsterd, had het niet zien aankomen. Bij de VSN liet ik Sarah Pesie zien, ze hadden geen idee. Al vier jaar is ze met Dier & Recht bezig om elk jaar acties op te zetten tegen de paardensport. Goed opgeleid, door opleidingsinstituten, gedrild, voorzien van geld. Joh, we verliezen het in de paardenwereld op alle fronten: geld, kennis en capaciteit.’

Mijn perspectief brief......

Iedereen wordt gevraagd om een perspectief brief te schrijven of te kletsen over een landbouw akkoord.....maar mij word niets gevraagd 😁😁😁 Dus dring ik mij hier maar op met mijn visie op het perspectief.... We beginnen maar om de huidige situatie in kaart te brengen. En omdat stikstof nu eenmaal de stok is die ons regeert, is dat ook mijn vertrekpunt. Volgens de geleerden spoelt stikstof uit, spoelt stikstof af en daalt stikstof neer in de natuur. Eerst de huidige uitscheiding maar in kaart brengen. Zie afbeelding. Dit komt cbs mineralen stromen Eerste rij: totale stikstof uitscheiding Tweede rij: weidemest Derde rij : alle stalmest Alles uitgedrukt in stikstof Er is volgens cbs 1.8 miljoen ha landbouwgrond en is er een stikstof uitscheiding van 471 miljoen kg. Dat is 261 kg N per ha...... Nu de situatie vanaf 2026, verlies derogatie en 42 % areaal nutriënten verontreinigde gebieden, geeft de volgende rekensom. (170 x 58)+(136x42)/1000= 155 kg per ha De gemiddelde plaatsingsruimte per ha wordt dus 155 kg N per ha Dus er is een gat te dichten tussen 261 en 155 190 miljoen kg bij de gewenste grondgebonden veehouderij (geen mineralen concentraat als kunstmest vervangers bijv) 40 % krimp En als het areaal de komende jaren nog eens krimpt met een aantal honderd duizenden ha dan wordt dit percentage nog iets hoger. Een perspectief brief, een landbouw akkoord......gaat me niet lukken 🙃

labella


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
21.387
Volgers

Over mij

Woonplaats: Noordoost Overijssel
Leeftijd: 54jr
Laatst op Boeren.online: 1jr geleden
Laatst op Prikkebord: 3u geleden
Laatst op TractorFan: 4u geleden

je moet hooien als de zon schijnt en neuken als je de kans krijgt.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering