Timmermans in lezing: nú is de tijd voor langetermijnplannen

Ongelijkheid, klimaat en het gebrekkige vertrouwen in de overheid zijn problemen die een lange adem vereisen, maar met de oplossing moet wel nu worden begonnen. Dat betoogde de lijsttrekker van GroenLinks/PvdA, Frans Timmermans, in de Abel Herzberglezing. Volgens de scheidend Eurocommissaris is er op dit moment behoefte aan "kathedralenbouwers die het geduld op kunnen brengen om een plan voor decennia te maken". En in zo'n plan moet volgens hem voorop staan dat "het lange termijn gezamenlijke belang" voorgaat "op het korte termijn eigenbelang". Het grootkapitaal Wat betreft het klimaat neemt Timmermans de stikstofcrisis als voorbeeld van hoe het niet zou moeten. Volgens hem is Nederland 20 jaar te laat begonnen met de stikstofaanpak." Na alle dralen, vooruitschuiven, vluchten in schijnoplossingen, zijn de problemen nu zo groot geworden dat ingrijpen onontkoombaar wordt, als we tenminste willen dat de Nederlandse natuur zich kan herstellen, dat we weer volop kunnen bouwen en dat boeren het duurzame pad opgaan", schetste hij. "Alles is duurder, moeilijker en pijnlijker geworden." Volgens Timmermans, die in Brussel de portefeuille klimaat onder zich had, is het belangrijk om dat in het achterhoofd te houden bij de klimaatdiscussie. "Hoe langer je wacht, hoe moeilijker en duurder het wordt." Alleen de belangen van de fossiele industrie, de aandeelhouders en het grootkapitaal zijn gediend bij uitstel, voegde hij daaraan nog toe.Vertrouwen als uitgangspunt De GL/PvdA-leider wees er wel op dat mensen alleen meegaan in grote veranderingen, zoals klimaatmaatregelen, als er voldoende vertrouwen is in de overheid. En daar schort het aan, zei hij, net als een flink aantal van zijn collega-politici de afgelopen tijd opmerkten. Timmermans stelde dat vertrouwen in de burger het uitgangspunt moet zijn bij de overheid "als voorwaarde voor herstel van vertrouwen van diezelfde burger in de overheid". Hij noemde een paar voorbeelden die hem aanspreken, zoals het afschaffen van de wachttijd voor een uitkering voor jongeren in Utrecht en vrij besteedbare financiële extraatjes voor mensen in de bijstand in Amsterdam en Tilburg. "Dat kan soms net het verschil zijn tussen hoop en wanhoop. "Vertrouwen is moeilijk te herstellen, erkent Timmermans, maar er moet wel een begin mee worden gemaakt. "We kunnen in een kabinetsperiode de fundamenten leggen voor een andere, betere, duurzame relatie tussen elkaar en met de overheid." Compromissen In de lezing deed Timmermans een oproep aan anderen in "het brede midden" om tot compromissen bereid te blijven. Het midden is nodig om tot breed gedragen verandering te komen, stelde Timmermans, zonder te specificeren wat dat midden behelst. Maar hij riep ook zijn eigen mensen op om met een open blik te kijken. "Als je aanstuurt op dialoog, zoals wij graag doen, moet je niet alleen de wil hebben te overtuigen, maar ook de bereidheid overtuigd te worden."

Melkveehouderij komt met visie voor de toekomst

LTO Melkveehouderij heeft samen met zes organisaties de handen ineengeslagen om tot een visie te komen voor de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Met dit manifest bestaande uit tien cruciale punten wordt een krachtig signaal afgegeven in aanloop naar de komende verkiezingen en de daaropvolgende formatie van het kabinet. Het manifest is opgesteld door een samenwerkingsverband tussen: Agractie, Dutch Dairymen Board (DDB), de Natuurweide, NAJK, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), en netwerk Grondig. Jos Verstraten, vakgroepbestuurder LTO Melkveehouderij, beschouwt het manifest als een verlengstuk van de eerder mislukte sectoronderhandelingen binnen het Landbouwakkoord. Hij benadrukt: “We zijn het hier unaniem over eens. We willen dit gezamenlijke geluid nu laten weerklinken, nu het Landbouwakkoord en het kabinet niet tot stand zijn gekomen.” De tien punten van ‘De melkveehouderij van de toekomst’ luiden als volgt: Geen verdere inkrimping van de veestapel in Nederland, gezien de lopende opkoopregelingen en fosfaatrechtenafromingen tot 2035. Voortdurende inzet op emissiereductie voor een verbeterde leefomgeving. Verbetering van het verdienvermogen van melkveehouders, waarbij de overheid leiding moet nemen om ervoor te zorgen dat de transitiekosten eerlijk verdeeld worden. Afwijzing van een generieke GVE-norm en erkenning van de diversiteit binnen de sector. Streef naar een klimaatneutrale melkveehouderij in 2050 en erken de bijdrage van melkveebedrijven aan CO2-vastlegging en energiebesparing. Ambitie om over te stappen naar een kunstmestvrije melkveehouderij en herziening van het mestbeleid ten gunste van organische meststoffen. Behoud en uitbreiding van grasland voor biodiversiteit en verbetering van het bodemleven. De vraag naar duidelijk en consistent beleid. Focus op strategische doelen in plaats van middelen. Verstrek juridische zekerheid aan melkveehouders. Het manifest benadrukt dat deze punten van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Bekijk hier het gehele manifest: https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2023/09/Melkveehouderij-van-de-toekomst-augustus-2023.pdf

Weinig klimaatwinst bij CO2-opslag in landbouwbodem

Op 29 augustus werden de nodige kanttekeningen geplaatst bij het vastleggen van CO2 in landbouwbodems tijdens de Wageningen Soil Conference. Stoppen met ploegen, bodembedekkers na de oogst, verhoging van het areaal permanent grasland, bepaalde vormen van agroforestry en het herstellen van wetlands – dit kan allemaal zorgen voor (meer) koolstofopslag in de bodem. Om die reden ontstaat momenteel een levendige handel in carbon farming (koolstoflandbouw). Bedrijven die klimaatneutraal willen zijn of worden, kopen certificaten van boeren die extra koolstof vastleggen in landbouwbodems. De Europese Unie promoot carbon farming. ‘Koolstoflandbouw is een noodzakelijke aanvulling op onze inspanningen om klimaatneutraal te worden’, stelde Eurocommissaris Frans Timmermans in 2021. ‘Het stelt boeren, bosbouwers en andere landbeheerders in staat om echte hoeders van onze omgeving en klimaat te worden.’ Carsten Paul, onderzoeker bij het Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research wijst er op dat het koolstofgehalte in de bodem een dynamisch evenwicht is van koolstofopname en CO2-uitstoot. Daarbij geldt als regel: hoe hoger het koolstofgehalte, hoe hoger de respiratie en uitstoot. Bovendien vergt CO2-vastlegging een strak management van tientallen jaren dat weer verloren kan gaan als de boer of zijn opvolger een ander management kiest. Deze onzekerheden zorgen ervoor dat certificaten, die de extra koolstofvastlegging claimen bij boer S op plek X, een ongeschikt middel zijn om klimaatdoelen te halen. ‘We kunnen ons geld beter besteden aan emissiereductie’, stelt Paul. De Wageningse bodembioloog Gabriel Moinet komt tot dezelfde conclusie. Het vastleggen van CO2 in landbouwbodems kan hooguit bijdragen aan 8% van de huidige klimaatopgave voor CO2-reductie, maar 4% is een meer realistische schatting. Daarnaast zijn Moinet en zijn collega’s kritisch op de veelgehoorde claim dat koolstofvastlegging in bodems een no regret maatregel is die bijdraagt aan voedselzekerheid. Hun onderzoek toont aan dat de relatie tussen koolstofvastlegging en voedselproductie afhangt van de specifieke omgeving. In sommige gevallen kan extra koolstofvastlegging zelfs leiden tot schade. ‘We moeten de focus verleggen van het maximaliseren van koolstofvastlegging naar het optimaliseren ervan’, zegt Moinet. Deze conclusies zijn slecht nieuws voor de aanhangers van permacultuur, biologische en regeneratieve landbouw. In deze vormen van landbouw staat de bodemgezondheid centraal, niet alleen om daarmee meer bodemgezondheid en biodiversiteit te creëren, maar ook om bij te dragen aan de klimaatopgave. Regeneratieve landbouw wordt inmiddels omarmd door een deel van de agrifoodbedrijven, maar de klimaatwinst is dus beperkt en moeilijk te kwantificeren, zodat CO2-certificaten en een verdienmodel moeilijk zijn te verantwoorden. Dat neemt niet weg dat koolstofopslag in de bodem een goed idee is, stelt Van der Voort. ‘De klimaatwinst mag dan beperkt zijn, maar koolstofvastlegging is vooral goed voor de bodemgezondheid, de weerbaarheid tegen klimaatverandering en de biodiversiteit. Dit is voor een groot deel van de bodems in de wereld echt cruciaal.’ bron: WUR

Vleesvervangers zijn minder in trek, hoe komt dat?

Het supermarktschap met vleesvervangers is nog nooit zo groot geweest als nu. Toch is het de vraag of alle merken vegaballetjes, -kipstukjes of -spekreepjes het gaan overleven, want de markt voor vleesvervangers staat flink onder druk. De afgelopen jaren was de vleesvervanger een van de snelst groeiende productgroepen, waarvoor investeerders in de rij stonden. Het spetterende beursdebuut van Beyond Meat, vooral bekend van vegetarische hamburgers, was daarvan het bewijs. Maar aan die groei is dus een einde gekomen. De verkoop van vleesvervangers neemt volgens onderzoek van Rabobank wereldwijd af, ook in Nederland. En Beyond Meat zag de omzet in rap tempo dalen. Het aandeel, dat op het hoogtepunt de 234 dollar aantikte, is nu nog maar zo'n 13 dollar waard. Beyond Meat werd mede een hype doordat grote sterren als Leonardo DiCaprio en Bill Gates erin investeerden. Ook Kim Kardashian verbond haar naam aan het merk als 'chief taste consultant': Kim Kardashian is Beyond Meat's Chief Taste ConsultantKim Kardashian is Beyond Meat's Chief Taste Consultant Ook de toekomst ziet er voor vleesvervangers niet heel florissant uit, als je naar Nederland kijkt. Marktonderzoeksbureau Motivaction constateerde vorige maand dat voor het eerst in jaren het aantal mensen dat zich vegetariër of flexitariër noemt terugloopt. Waar vorig jaar nog 40 procent van de Nederlanders op minstens één dag van de week bewust geen vlees of vis at, is dat nu 32 procent. Ook de acceptatie van vleesvervangers daalt volgens het bureau. Zo geven mensen aan minder open te staan voor dit soort producten. Niet altijd lekker Volgens de Rabobank-analisten zijn vleesvervangers in veel landen minder hard in prijs gestegen dan vleesproducten. Toch weten de producenten daarvan dus niet te profiteren. Mogelijk komt dat doordat de opmars van merken en producten te snel ging. "Het is erg lastig om het gedrag van consumenten aan te passen", zegt Sebastiaan Schreijen, analist bij de Rabobank. "Vleesvervangers zijn nog geen routine-aankoop geworden, maar er is wel enorm veel keuze in het supermarktschap. Consumenten weten daardoor vaak niet meer welk product ze ook al weer gekocht hebben." Ook zijn sommige vleesvervangers volgens Schreijen simpelweg niet lekker genoeg. "De innovatie gaat snel en producten worden soms heel snel in het schap gezet. Als je dan een product koopt dat niet lekker is, wil je dat niet nog een keer. Dat afbreukrisico slaat vervolgens ook terug op de goede merken."

Afgeschoten Drentse wolf doodde in een halfjaar meer dan honderd schapen

De wolf die eerder deze maand werd afgeschoten bij het dorp Wapse doodde in zes maanden tijd zeker 103 schapen.Uit gegevens van overheidsorganisatie BIJ12 blijkt dat de jonge mannetjeswolf ook een geit en pony doodde, meldt RTV Drenthe.De wolf werd op de vroege ochtend van zondag 9 juli doodgeschoten op last van de burgemeester. Een boer had geprobeerd het dier met een hooivork en schep te verdrijven toen hij zijn schapen aanviel en was daarbij door de wolf in zijn arm gebeten.Nu blijkt uit dna-onderzoek dat het dier in de maanden voor zijn dood betrokken was bij negentien aanvallen in de regio en daarbij dus meer dan honderd dieren doodde. Dat gebeurde deels in de buurt, zoals in Wapserveen. Maar ook iets verder weg, tot aan Beilen, Dwingeloo en in Appelscha in Friesland toe. Op 28 februari doodde de wolf bij een aanval in Dwingeloo vijftien schapen.6500 volt hield wolf niet tegenUit de gegevens blijkt ook dat de wolf zich lang niet altijd iets aantrok van wolfwerende maatregelen. Op 10 februari en op 21 januari viel het dier schapen aan die achter een hek stonden met zes stroomdraden.Het ging om een wolfwerend raster met een hoogte van 120 à 130 centimeter hoog, met daarop een spanning tot 6500 volt. Ook op de ochtend dat hij werd doodgeschoten 'passeerde' de wolf een door de provincie goedgekeurd wolvenraster.Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig met een onderzoek naar de rechtmatigheid van het afschieten van de wolf. De politie heeft onlangs ook een aantal telefoons in beslag genomen van betrokkenen.Het OM is nog op zoek naar een filmpje dat van het bijtincident met de schapenhouder is gemaakt. Volgens LTO Noord-voorman Dirk Bruins wordt dit filmpje door de familie van de schapenhouder bewust niet naar buiten gebracht. "Bepaalde personen vinden altijd dat er iets fout is gegaan en zullen de beelden niet geloven of zeggen dat ermee gerommeld is. Zulke beelden gaan bovendien een eigen leven leiden", aldus Bruins.Beelden en belhistorieDierenrechtenorganisaties hebben de politie gevraagd om de onbewerkte beelden van het incident veilig te stellen. Zij willen ook inzicht in de belhistorie, de berichten en het foto- en filmmateriaal van alle aanwezigen op het terrein rond het incident.Eerder deden vier dierenrechtenorganisaties aangifte tegen de gebeten schapenhouder en de burgemeester, Zij zeggen dat het niet de wolf is die de boer aanviel, maar de boer de wolf. Ook willen ze weten waarom de burgemeester niet heeft gebeld met wolvendeskundigen voordat hij het besluit nam om de wolf dood te laten schieten.

Zuivelketens werken samen met Wageningen University & Research aan een 50% lagere footprint van melk.

Bijzonder, FrieslandCampina doet hier niet aan mee: Persbericht Wageningen University & Research Unilever, CONO Kaasmakers, Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods werken samen met Wageningen University & Research aan een 50% lagere footprint van melk. De zuivelketens van Unilever met Ben & Jerry’s en Cono kaasmakers en van Nestlé met Vreugdenhil Dairy Foods werken elk met hun eigen programma aan een ambitieus doel: verlaging van de carbon footprint van melk met 50% in 2030. Deze ketens starten samen met WUR een vier jarig publiek private samenwerking (PPS) ‘Low Carbon Dairy’ waarin vragen worden beantwoord zoals: met welke maatregelen kun je zo ver komen? Hoe kom je tot een goed plan, ook voor verschillende bedrijfstypen? Wat betekent dit voor economie en andere duurzaamheidsthema’s? Daarnaast hebben beide ketens tot doel om een aanpak te ontwikkelen die breed toepasbaar is en die ook breed beschikbaar komt. Antwoorden op deze vragen gaan helpen om aan de hoge ambities te voldoen. Samenwerking in de keten is nodig. De melkveehouder hoeft en kan het niet alleen doen, ook leveranciers en andere partijen kunnen hun steentje bijdragen. In de PPS wordt daarom ook samengewerkt met een aantal (meng-)voerbedrijven (Agrifirm, ForFarmers, De Heus en Duynie) en met Lely (leverancier van apparatuur en robots voor melkveebedrijven) en de Rabobank. De zuivelketens zijn zelf met groepen melkveehouders aan de slag. PPP Agro Advies ondersteunt de melkveehouders bij het maken van hun reductieplannen. Hoe kan 50% reductie worden gerealiseerd en wat betekent het? Het project en de deelnemende partners richten zich op de volgende vragen: Welke maatregelen kunnen worden genomen om 50% reductie te bereiken, passend bij het individuele bedrijf en de ondernemer? Op welke manier kan het beste een passend individueel bedrijfsplan worden gemaakt en hoe kan de implementatie van de plannen worden ondersteund en de voortgang bewaakt? Wat zijn de consequenties van 50% reductie van broeikasgassen voor economie en voor andere duurzaamheidsthema’s voor verschillende bedrijfstypen? Belangrijk uitgangspunt is dat uiteindelijk een aanpak met bijbehorende instrumenten wordt ontwikkeld die een opschaling naar grote aantallen melkveehouders mogelijk maakt. Zelfde doel, soms verschillende aanpak De activiteiten van beide zuivelketens vormen de omgeving waarin de aanpak en instrumenten voor de reductie van broeikasgas uitstoot worden ontwikkeld. Beide ketens zijn reeds in 2022 elk met een groep melkveehouders gestart om reductieplannen te maken en uit te voeren. In de plannen worden maatregelen opgenomen zoals rantsoenaanpassingen, het toepassen van gras/klaver mengsels en mestvergisting. Daarnaast wordt innovaties getoetst en integraal doorgerekend. De pilotbedrijven zijn gevestigd op verschillende grondsoorten (klein, veen, zand) en werken met verschillende strategieën (van high tech tot natuurinclusief). Deze diversiteit biedt kansen om te leren welke maatregelen in welke situatie het beste werken. Onderzoeksactiviteiten Vanuit het onderzoek richt de aanpak zich in het eerste jaar met name op de volgende onderdelen: Het doorontwikkelen van de aanpak voor planvorming en voortgangsbewaking. De toegepaste aanpak wordt geëvalueerd en gecombineerd met de meest recente wetenschappelijke inzichten rond veranderprocessen. Opschaling speelt hierbij een belangrijke rol. De (door-) ontwikkeling van de mitigation engine. De mitigation engine wordt ingezet bij het maken van de plannen. Het is een tool die wordt gevoed met bedrijfsspecifieke data (vanuit de Kringloopwijzer) en die kan worden gebruikt door de adviseur om samen met de melkveehouder de best passende maatregelen te selecteren voor zijn bedrijfssituatie. Feiten op een rij zetten. Broeikasgasemissies in de melkveehouderij is een nog relatief nieuw onderwerp. Dit betekent dat het nuttig is om rond bepaalde onderwerpen de feiten op een praktische en toegankelijke manier op een rij te zetten in factsheets. Dit geldt bij voorbeeld voor nieuwe reductie-maatregelen: wat is het principe er achter en in welke situatie werken ze? Een ander onderwerp wat in ieder geval aan de orde zal komen zijn de (on-) mogelijkheden van koolstofvastlegging.

LTO eist ingrijpen minister na aanval wolf op mens

Een Drentse schapenhouder is vanmorgen gewond geraakt toen hij zijn vee wilde beschermen tegen een aanval door een wolf. LTO is geschokt door het incident en ziet hiermee uitkomen waarvoor de organisatie al maandenlang op landelijk en Europees niveau heeft gewaarschuwd. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins moet de overheid direct ingrijpen om meer incidenten te voorkomen. Voorzitter Bruins bezocht de gewonde schapenhouder: “We hebben direct contact gehad en het is schokkend wat hem is overkomen. Nadat hij om zeven uur vreemd geluid hoorde uit zijn weiland is hij meteen gaan kijken en vond hij meerdere dode dieren. Tot zijn verbazing kwam ineens een wolf tussen de zonnepanelen vandaan, die allesbehalve schuw was. Om zichzelf, zijn toegesnelde gezin en nog levende dieren te beschermen heeft hij geprobeerd de wolf te verjagen, maar helaas liep hij daarbij ernstige verwondingen op aan zijn arm.” De gewonde schapenhouder is in het ziekenhuis behandeld, maar dat had nog behoorlijk wat voeten in de aarde. “Direct nadat de wolf werd opgemerkt heeft de schapenhouder de politie gebeld, maar die zeiden dat ze niks konden doen. Er is geadviseerd het hek open te zetten, maar dat had ervoor gezorgd dat de wolf bij het woonhuis was gekomen,” vertelt Bruins. Toen de wolf vervolgens de schapenhouder aanviel kwam de politie wel in actie. “De onduidelijkheid en onmacht om te kunnen handelen is zeer zorgwekkend en roept ernstige vragen op over de veiligheid van onze agrarische gemeenschap. Het is van cruciaal belang dat er direct gehoor wordt gegeven aan meldingen van dergelijke incidenten, om verdere schade en leed te voorkomen.” Uiteindelijk is na tussenkomst van de burgemeester actie ondernemen en is de wolf afgeschoten. LTO ondersteunt deze handelswijze door het gemeentebestuur. Bruins pleit ook voor meer kennis in ziekenhuizen over wolvenbeten. “De getroffen schapenhouder is in het ziekenhuis goed behandeld, maar daar bleek aanvankelijk dat men niet wist hoe met wolvenbeten moest worden omgegaan. Dat mag nooit meer voorkomen. Ik pleit daarom om meer kennis over wolvenbeten en de gevolgen ervan.” LTO eist gesprek met de minister LTO wil deze week nog met demissionair minister Van der Wal om tafel over dit ernstige voorval door tekortschietend faunabeleid. “Het is onacceptabel dat boeren niet de nodige bescherming krijgen tegen roofdieren zoals de wolf, die aanzienlijke schade aanrichten aan vee en nu zelfs mensen in gevaar brengen. Politieke regeltjes mogen niet ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van onze boeren. Deze schapenhouder had alles gedaan wat hij kon. Hoe de wolf toch door het goedgekeurde wolvenraster is gekomen moet worden onderzocht,” stelt Bruins. “Het geeft aan dat er dringend behoefte is aan doeltreffend wolvenbeheer. Wij zijn ervan overtuigd dat een evenwichtige aanpak mogelijk is, maar blijven waarschuwen voor wolven in dichtbevolkt gebied. Op enkele locaties na is Nederland ongeschikt als leefgebied. Op nationaal en internationaal niveau zullen we ons blijven inzetten voor een realistisch beleid op de wolf.”

Kamer: snel alternatief voor Landbouwakkoord, CDA wil sector erbij houden

Ondanks het klappen van het Landbouwakkoord moet het kabinet in gesprek blijven met de boerensector, vindt regeringspartij CDA. "Het is onze overtuiging dat we de transitie in de landbouw alleen samen kunnen maken", zei Kamerlid Eline Vedder tijdens het debat over het mislukken van de onderhandelingen."Het is voor ons geen punt, maar een komma", stelde ze. De goede stukken uit het conceptakkoord dat er lag "moeten niet in de prullenbak". Vooral jonge boeren moeten een toekomstperspectief krijgen, vindt het CDA.Vorige week stapte LTO Nederland uit de gesprekken over het akkoord. Daarmee mislukte de poging om met de boeren tot overeenstemming te komen over de toekomst van een duurzamere landbouw. Het kabinet kondigde daarna aan zelf met plannen te komen. Kalkoen Verschillende partijen vinden dat LTO Nederland niet "beloond" mag worden voor het weglopen bij de onderhandelingen. "Ik begrijp dat chagrijn", zei Vedder. "Maar eigenlijk interesseert dat me niet zo heel erg. Het zou niet moeten uitmaken.""Ze zeggen wel eens dat je niet met de kalkoen moet onderhandelen over Kerst. Maar wij willen graag dat de kalkoen de Kerst overleeft en gezond het nieuwe jaar in gaat."Veel oppositiepartijen hekelen het stuklopen van de onderhandelingen. Volgens PVV-Kamerlid Alexander Kops heeft het kabinet gefaald. "Het kabinet wil de boeren helemaal geen perspectief geven. Het kabinet wil gewoon minder vee en minder boeren", concludeerde hij. Caroline van der Plas van BBB kan heel goed begrijpen dat LTO Nederland is weggelopen bij de onderhandelingen. Volgens haar zaten er veel te weinig garanties in voor een goed verdienmodel voor de boeren. Het kabinet was bereid zo'n 13 miljard euro te investeren, maar dat was allemaal nog lang niet in kannen en kruiken, zei Van der Plas.Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver waren de voorstellen allemaal "veel te vaag". In een jaar onderhandelen is het kabinet geen stap verder gekomen en daarom is het geen wonder dat het mislukte. Ondertussen houdt het CDA volgens hem het land "in gijzeling" door boven de markt te laten hangen dat het wil heronderhandelen over het jaartal voor de stikstofdoelen. Ondanks aandringen van verschillende partijen gaf het CDA opnieuw geen duidelijkheid over zijn inzet bij die heronderhandelingen. Kamerlid Vedder zei dat het jaartal (2030 of 2035) voor haar niet zo belangrijk is. "Het is van belang dat de sector het kan meemaken."Tandje minderPvdA-leider Attje Kuiken vindt dat het kabinet zo snel mogelijk met een eigen alternatief voor het Landbouwakkoord moet komen. Nog deze zomer moet het er liggen. "Het is wel een keer klaar", zei ze. Er lag volgens haar een "goudgerande regeling" voor de boeren, met miljarden voor verduurzaming en uitkopen.Als het kabinet met een eigen pakket komt, kan het wat de PvdA betreft "best een tandje minder". Kuiken ziet meer in een hardere aanpak van grote vervuilers, met "duidelijk afrekenbare normen en boetes op vervuiling".Regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie vinden ook dat de tijd van praten nu voorbij is en dat het kabinet zijn eigen plan moet trekken. Als het aan VVD'er Thom van Campen ligt, komt er direct na de zomer meer duidelijkheid. Vanmiddag komen de ministers Adema (Landbouw) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) aan het woord.

Ook zonder akkoord ontkomen de boeren niet aan maatregelen

Zo denkt de Volkskrant er over Nu die zijn mislukt, is er geen reden om bij de pakken neer te zitten. Integendeel. Want weliswaar past het streven naar consensus en inspraak in een lange Nederlandse traditie, maar uitgerekend in de landbouw is de invloed van de sector op het overheidsbeleid in de afgelopen decennia eerder te groot dan te klein geweest. Reeksen ministers van Landbouw stelden zich jarenlang in de eerste plaats op als belangenbehartiger van de boeren. Dat heeft het land noch de sector veel goeds gebracht. Alle oproepen tot een fundamentele herbezinning op de aard van de Nederlandse veeteelt zijn genegeerd, ook nadat de grote uitbraken van varkenspest, salmonella, gekkekoeienziekte, mond- en klauwzeer en Q-koorts tot groeiende ongerustheid leidden. Een groot deel van de sector is nog altijd gebouwd op te goedkope bulkproductie en wordt gestut door subsidies en ontheffingen die nadelig uitpakken voor het milieu, het dierenwelzijn en het klimaat. De boeren zelf moeten werken met te lage marges en een overvloed aan bureaucratie. Ook zonder handtekening van Sjaak van der Tak kan de overheid daar veel aan verbeteren, met alle middelen die een overheid nou eenmaal ter beschikking staan: met subsidies voor verduurzaming, met belasting op vervuiling en milieuschade, met hulp en advies voor boeren die willen omschakelen, met de prima uitkoopregeling die sinds kort openstaat en desnoods met dwangmaatregelen tegen de stikstofpiekbelasters nabij de natuurgebieden, als binnenkort onverhoopt blijkt dat vrijblijvendheid niet werkt. De boeren moeten helemaal niet weg, zoals hun militante actieleiders blijven suggereren. Ze horen er juist helemaal bij. Maar ze moeten wel hun medeverantwoordelijkheid nemen voor het stikstofprobleem. Dan maar zonder akkoord.

Tijd voor CDA om zich uit te spreken

Tijd voor CDA om zich uit te spreken RONALD PLASTERK COLUMNS Voor een goed werkende democratie is het cruciaal dat er partijen zijn die stevig verankerd zijn in de bevolking. Over de grote politieke kwesties strijden ze in de politieke arena, en periodiek kunnen de kiezers bepalen aan wie ze de macht toekennen. Nu is het probleem in Nederland dat de voormalige grote partijen hun eigen kiezers in de steek gelaten hebben. De PvdA heeft de arbeiders in de steek gelaten, het CDA de boeren, burgers, buitenlui en vissers, en de VVD de ondernemers en middenstanders. Als gevolg hiervan is de PvdA electoraal op sterven na dood, het CDA is vrijwel verdwenen (in de laatste peiling 7 zetels, kleiner dan de Partij voor de Dieren), en als Mark Rutte opstapt zal de VVD hetzelfde lot wachten. Het is al lang niet meer zo dat over de grote politieke kwesties tussen deze partijen in de politieke arena wordt gestreden. Klimaat, de macht naar Europa, migratie, stikstof, maar ook kleinere onderwerpen als de transgenderwet: er is consensus van GL tot en met VVD. Kluitjesvoetbal. Iedereen die iets anders denkt wordt wappie genoemd. Kiezen De kiezers zijn massaal weggelopen bij de partijen waar ze vroeger trouw op stemden. Die kiezers zijn helemaal niet extreemrechts, en ook niet wappie of tokkie, maar ze willen wel iets te kiezen hebben. Ze zijn duidelijk op zoek, en kijken per keer waar ze op stemmen. Bij de vorige Statenverkiezingen werd opeens FvD de grootste partij, dit keer was het BBB, en wie weet volgende keer Omtzigt. Het soepie, van GL tot en met VVD, ferm gesteund door de publieke omroep en de Volkskrant en NRC, doet elke keer zijn best de nieuwkomers af te serveren als extreemrechts, maar dat verandert niets aan het onderliggende probleem. Dat is dat de volksvertegenwoordigers van de voorheen grote volkspartijen hun kiezers niet meer vertegenwoordigen. Je krijgt soms het idee dat ze het begrip ’volksvertegenwoordiger’ al populistisch vinden. ’Wie denkt het volk wel dat het is?’ Deze week werd dat perfect geïllustreerd door het CDA. In het regeerakkoord staan op aandringen van D66 zeer vergaande afspraken over stikstof. Er is een ongekend hoog bedrag van 25 miljard euro in een fonds gestopt (wat in die mate in geen enkel ander land gebeurt), en de D66-woordvoerder (op wiens kamer deze week werd overlegd) wil dat de helft van alle boeren met het werk stopt. Er is inmiddels van veel kanten, bijvoorbeeld in het boek De Stikstoffuik van de fysicus en wetenschapsjournalist Arnout Jaspers,effectief afgedongen op de plannen. Het gekke is dat de stikstofuitstoot de afgelopen dertig jaar met een factor drie is afgenomen en nog steeds dalende is, dus er is geen urgent probleem, en helemaal gek is dat de grensnormen voor stikstof bij onze buurlanden een factor duizend hoger liggen dan hier. Akkoord Nu wordt een regeerakkoord altijd in zeer kleine kring en onder hoge druk afgesloten, en er komen wel vaker rare dingen in (de laatste regering waar ik in zat, Rutte II, moest de sociale werkplaatsen sluiten, een krankzinnig idee dat gelukkig niet is doorgevoerd). Het hele land is onder de omgekeerde vlaggen gehangen tegen de stikstofplannen, de boeren wezen de plannen resoluut af, maar er is toch geprobeerd om tot een akkoord te komen. Deze week werd duidelijk dat de boeren en ook LTO – de meest bestuurlijke en minst activistische organisatie van boeren met de oude getrouwe CDA-man Sjaak van der Tak – het akkoord niet zullen steunen. Wat is de reactie van het CDA-Kamerlid Derk Boswijk die dit onderwerp in portefeuille heeft: „Bij elke transitie, ook in de landbouw, is het van groot belang dat de mensen zijn betrokken waar het over gaat. Als CDA geloven we in de kracht van het maatschappelijk middenveld. Het is daarom zeer teleurstellend dat LTO niet verder mee wil praten over het landbouwakkoord.” Zelfs de woordkeuze is frappant, het LTO wil niet meer ’meepraten over het landbouwakkoord’. Maar er is geen akkoord. Er is geprobeerd een akkoord te bereiken met de boeren, en dat is – niet verrassend gezien de onredelijkheid van de plannen – niet gelukt. Zalvend ambtelijk spreken over ’betrekken van mensen waar het over gaat’ is compleet andere taal dan zeggen: ’Wij zijn de partij van de boeren, burgers en buitenlui, dit zijn onze mensen. We willen ze niet betrekken, nee, wij zijn in de Kamer hun vertegenwoordigers en die van de gemeenschappen waarin ze leven, en voor ons zijn deze plannen nu van tafel. Ook als dat een kabinetscrisis betekent.’ Dat zou het CDA kunnen zeggen. De VVD zou dat overigens moeten zeggen over migratie, en de PvdA had het moeten zeggen over de pensioenwet. Het CDA staat voor een duidelijke keuze: zichzelf electoraal opheffen, of zich uitspreken tegen deze plannen, niet alleen uit zelfbehoud maar ook om op de lange termijn de democratie weer te laten werken. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1514407438/tijd-voor-cda-om-zich-uit-te-spreken

Biedt de BBB wel perspectief?

Hoe nu verder?? De vraag die elke boer mij stelt Het antwoord is simpel: Noorderling schreef het gisteren. Er is bij hem niets veranderd door het klappen van het akkoord. Maar wanneer je even verder nadenkt weet je dat we steeds verder wegzakken in het moeras dat door lnv is gecreëerd. Er zijn meerdere verschillende inzichten in de politiek  Op 27 juni is de behandeling hoe de pot geld van 24,3 miljard verdeeld gaat worden Tenminste, zo is het officieel In werkelijkheid worden de kaarten voor die dag geschud Als klein kind ben ik opgegroeid met kaartspellen. Mijn grootvader was er gek op. Samen hebben we veel geklaverjast. Ik bloedfanatiek en opa kauwend op pruimtabak en zijn spuugbakje stond naast hem op de grond. Het was fascinerend om te zien hoe goed hij kom mikken. Ik heb me voorgenomen om de 1e kamer te gaan helpen. Maar er is 1 ding waar ik nog niet goed over geïnformeerd wordt: WAT WIL DE BBB?? Geen onteigening. Mee eens   Innovatie? Dat verdient aandacht.  Caroline zegt: geef elke boer een Sphere. Klinkt leuk maar is dat ook zo? Zijn we daar echt mee geholpen? Ik denk het niet Vollenbroek gaat direct naar de rechter Sphere is erg duur en sterk kostprijsverhogend En je moet je afvragen of je onderstaande risico’s wilt nemen    https://www.boerderij.nl/ervaring/rene-sleegers-liever-een-horizontale-luchtwasser   Nadeel van een chemische luchtwasser is dat er vaten met zuur nodig zijn. “Het is eigenlijk apart dat je zonder certificaat of cursus met vaten met zuur van meer dan 1.000 kilo mag slepen, terwijl als het fout gaat een heftige reactie kan ontstaan.” Incident met zuurvat Eén keer had hij een incident waarbij water terugliep in het zuurvat en ging reageren. Het zuurvat werd enorm warm en stond helemaal bol. Hij heeft het vat toen op advies van de leverancier van het vat gekoeld met water en het vat daarna buiten neergezet. Het liep gelukkig goed af. Daarna heeft hij zich er goed in verdiept. Hij heeft met instanties als de omgevingsdienst, de brandweer en de veiligheidsregio gebeld voor informatie. “Maar ik heb gemerkt dat er eigenlijk bij niemand precies bekend is welke procedures je dan moet doorlopen. Dus het is wachten tot het ergens een keer helemaal fout gaat.” De BBB staat voor boerburgerbeweging Wees zuinig op N voorzichtig met de Nederlandse boer en stop met zwavelzuurbommen gratis weggeven.

We zijn er bijna

Oktober 2019 begon de opstand van de boeren. Ik was er bij. Meer dan 100% overtuigd heb ik niet gezien wat de Groot en Klaver zeiden. Ik stond met mijn rug naar het podium  Ik heb ze wel gehoord en thuis het fragment bekeken en schrok. Ik schrok van de gezichtsuitdrukking van Jesse Klaver. We zijn bijna 4 jaar verder Veel gebeurd in die 4 jaar Aangaande de sector: enorme hoeveelheid regeldiarree is er bijgekomen En dat past bij de woorden die Klaver en de Groot gebruikten: ‘’ jullie voelen je genaaid. Het gaat u raken!! En dat is de waarheid!!!!’’ ‘’Laat je geen zand in de ogen strooien!! (Zei de Groot!!) Ik loop al een tijdje mee in de sector en de politiek. En ik zie de grote hoeveelheid zand in de ogen bij boeren en vooral de belangenbehartiging.   Het zal mij persoonlijk benieuwen of het zand nog uit de ogen gepoetst wordt  Ik denk het eigenlijk niet.  En dan wordt het perspectief voor de landbouw duidelijk. John Spithoven schreef het al. De veereductie gaat op basis van mestplaatsingsruimte. Ik ga niet discussiëren of de plaatsingsruimte 50% minder wordt; 40 procent of misschien gelukkig wel maar 30% minder De sector gaat verzuipen in de mest door overbodige aanscherping van de mestwetgeving en het afschaffen van de derogatie. Daarom hieronder het fragment van 2019. 2 adviezen aan iedereen: 1. Haal het zand uit je ogen     2.Kom in actie om te zeggen: we willen geen halvering van de veestapel!!!!! 

Het kabinet gaat verzuipen in de stront ( en de veehouders ook) De analyse....

Het 7de actie programma nitraat en het addendum gaan er voor zorgen dat we over enkele jaren verzuipen in de stront. Oud zuivelbaas Tjeerd is zeer effectief geweest om zijn oud broodheren het mes in de rug te steken. De analyse; We hebben nu nog 1.750.000 ha landbouwgrond. Tot 2027/2030 verliezen we daar het volgende areaal ( als plaatsingsruimte) door diverse gecreëerde opgaven. Ik benoem: Bufferstroken: 55000 ha 4% verplichte braak: 20.000 ha Bossenstrategie, middels sector plan: 125.000 ha Klimaatadaptatie: 125.000 De komende jaren blijft er 1.425.000 ha landbouwgrond over voor mestplaatsingsruimte (mits overgangsgebieden achterwege blijven) Het actie programma nitraat, wat eigenlijk bedoeld is voor de Nitraatrichtlijn maar nu zelfs gebruikt wordt voor coalitie afspraken, zorgt dat we naar een plaatsingsruimte gaan van 170 kg N per ha voor 695000 ha en 136 kg N per ha voor 730.000 ha. De totale plaatsingsruimte mest wordt over 3 jaar nationaal 217 miljoen kg N De productie in 2022 was 465 miljoen kg..... Met in acht neming dat er 3 miljoen kg N in de pilot mineralen concentraat gaat en toegepast wordt als kunstmest vervangers. En in BMC Moerdijk wordt er rond de 11 miljoen kg N verbrandt. Slotconclusie: Er is meer dan de helft van de mestproductie, 234 miljoen kg N, over 3 jaar niet meer te plaatsen. BASISVOORWAARDE NUMMER 1 EN 2 VOOR EEN LANDBOUW AKKOORD ZIJN: METEN EN TOESTEMMING VOOR GEBRUIK RENURE (met bijbehorende vergunning) Anders komt hongersnood dichterbij dan dat de meeste voor mogelijk houden!!!!

STATEMENT LTO

LTO eensgezind: we willen dat het kabinet levert! Dinsdagnacht verzocht het kabinet ons of we haar nog één week tijd willen geven om tegemoet te komen aan onze randvoorwaarden voor een landbouwakkoord. Vanuit LTO hebben we besloten om het kabinet die tijd te geven. Een van onze belangrijkste eisen: het toewerken naar een nieuwe samenwerking tussen overheid en boeren. Niet gericht op eindeloze ge- en verboden, maar op doelsturing: laat boeren weten welke doelen ze op bedrijfsniveau moeten halen, en geef hen de ruimte om daar vanuit vakmanschap invulling aan te geven. Onderdeel van deze systeemwijziging is dat het kabinet nu géén nieuwe GVE-normen, graslandnormen of andere voorschriften op gaat dringen waarin boeren de les gelezen wordt over hoeveel koeien zij maximaal mogen houden per vierkante meter. Sinds twee dagen merken we dat we door veel journalisten benaderd worden, gevoed door frames, waarbij er roddels rondgaan alsof er sprake zou zijn van interne meningsverschillen binnen LTO. Er wordt plotsklaps gesproken over zogenaamd gedoe tussen verschillende regio’s of conflicten binnen de LTO-familie. We weten niet waar deze geruchten vandaan komen, maar het is klinkklare onzin. Het bestuur van LTO heeft besloten om die belachelijke roddelstroom aan de voorkant in de kiem te smoren: de verschillende LTO-organisaties (LLTB, ZLTO, LTO Noord en de koepel LTO Nederland) zijn volstrekt eensgezind. We onderhandelen over een landbouwakkoord om te komen tot een geloofwaardig en werkbaar toekomstperspectief voor onze boeren en tuinders. Dat doen we gezamenlijk. Er is geen verschil van mening binnen LTO-organisaties, tussen provincies of tussen verschillende streken en regio’s. We vragen maar een ding van het kabinet, en dat is: binnen één week de toegezegde cruciale stappen op papier zetten.

‘Oproep aan collega-boeren: stop met beregenen’

Boer die beregent benadeelt boer die niet beregent Opinie H. van Ditshuizen veehouder in Barchem (Gld.) Stikstof is niet de boosdoener voor de natuur. Stikstof hebben we allemaal nodig: mens, plant en dier. Ga maar kijken onder gronden die al jaren lang door Het Geldersch Landschap worden beheerd. Daar gaan vele bomen dood. Niet door stikstof maar door lage grondwaterstanden. De lage grondwaterstanden worden veroorzaakt door het oppompen van grondwater voor het beregenen van gewassen, waarbij meer dan de helft van het water verdampt. Het is van de zotte. Dat boeren van Vitens een vergoeding krijgen voor grondwateronttrekking en dan met regeninstallaties nog meer gaan onttrekken. Tien regeninstallaties die een etmaal (24 uur) draaien, onttrekken net zoveel als 240 gezinnen in een jaar aan water. En daarmee benadelen zij de boeren (collega’s) die niet beregenen. Nadelen van beregenen Ik ben al meer dan 55 jaar boer met 45 hectare grond. Heb nog nooit beregend. Zorg in de goede jaren voor wat buffervoorraad en koop in de droge jaren wat voer bij. Dat is door de jaren heen goedkoper dan de kosten van beregenen. Beregenen heeft nadelen, zoals lagere grondwaterstanden, waardoor bomen en planten geen water meer kunnen krijgen en capillaire opstijging niet meer kan plaatsvinden. Het is dus noodzakelijk zo snel mogelijk te stoppen met beregenen. Goed voor boeren die beregenen (geen kosten) en goed voor boeren die niet beregenen. Het is bovendien goed voor natuur, landbouw en het imago van de boeren. Bron: https://www.boerderij.nl/oproep-aan-collega-boeren-stop-met-beregenen

Verschil in omvang en stijl melkveebedrijf groeit

https://www.v-focus.nl/2023/05/23/verschil-in-omvang-en-stijl-melkveebedrijf-groeit/ De melkveehouderijsector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Er komen roerige jaren aan met veel afvallers, voorspellen agrarische accountants. Daarbij schetsen ze twee hoofdroutes, waarbij de verschillen in bedrijfsomvang en bedrijfsstijl beduidend groter worden dan voorheen. Er zou volgens de heren accountants een behoorlijke groei plaats moeten vinden. Hoe kijken de prikkers hier tegenaan? Misschien ben ik wat pessimistischer. Ik zie met name kostprijsstijging die financierbaarheid van groei behoorlijk remt.

Kars


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
6
Volgers

Over mij

Leeftijd: 2jr
Laatst op Boeren.online: onbekend geleden
Laatst op Prikkebord: 5u geleden
Laatst op TractorFan: 6mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering