kwarkje


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
695
Volgers
1

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst op Boeren.online: 1mnd geleden
Laatst op Prikkebord: 30min geleden
Laatst op TractorFan: 4mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

05 Dec 2019

Geen betere teelttechnieken voor snijmais

Ik ken een voorzitter die durfde te vertellen dat het nitraatgehalte 60 punten zakt bij rijenbemesting

Originele beschrijving

Alternatieve technieken voor het zaaien en bemesten van mais zoals ruitzaaien of rijenbemesting hebben maar een beperkte invloed op de opbrengst. Zaaien van mais op een rijafstand van 37,5 cm is licht positief. Rijenbemesting geeft een negatief effect blijkt uit een vierjarige proef op Vredepeel.

4 reacties


ZLTO brengt gevolgen grondgebondenheid in kaartOriginele beschrijving

Vooral op bedrijven met een hoge melkproductie per hectare treedt saldoverlies op. Ook is de verwachting dat de stikstofbenutting door de veestapel daalt.

2 reacties

04 Dec 2019

Nadere afspraken met provincies over beleidsregelsOriginele beschrijving

Hierbij informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de afspraken die gemaakt zijn met de provincies over de beleidsregels in verband met de toestemmingverlening in relatie tot de stikstofaanpak. In deze brief worden de gemaakte afspraken toegelicht. Deze afspraken zijn onder voorbehoud van instemming van de Colleges van Gedeputeerde Staten.

Lijkt mee te vallen, maar!!!
In de beleidsregel van 8 oktober stond in dat je op het moment dat je een nieuwe vergunning aanvraagt moet rekenen met de normen van het besluit huisvesting van 1-1-2018
Dit betekent dat je van een vergunning met bijvoorbeeld 11kg ammoniak per koe direct terugvalt naar 8,6, DE REST WAS VOOR CAROLA!!
Dus 100 koeien keer 11 is 1100 kg oude vergunning
Nieuwe aanvraag: wat je overhoudt is 860 kg
Daarmee mag je verder rekenen
Laten ze nu net niks geregeld hebben voor weiden en bemesten
Dus volgend jaar allemaal onschuldig een nieuwe vergunning aanvragen om te bemesten en weiden
Carola nog even het besluit emissie arme huisvesting aanscherpen en klaar is de soap
Zie ik het goed???

0 reacties

03 Dec 2019

‘Tweedeling in boerenland’Originele beschrijving

Er is een groep boeren die je niet zo veel hoort. Dat zijn de boeren die snappen dat de oude tijden voorbij zijn.

52 reacties


‘Noodwet stikstof’ in strijd met Habitatrichtlijn EU

Geweldig werk👌👌👌

De ‘noodwet stikstof’ die het kabinet voornemens is in te stellen, is op belangrijke onderdelen in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Op de eerste plaats voorkomen de maatregelen niet dat stikstofarme natuurgebieden tóch verbossen. Op de tweede plaats houdt de Nederlandse stikstofwetgeving geen rekening met socio-economische factoren, terwijl de Habitatrichtlijn dit wel voorschrijft. Dit schrijft STAF aan de Commissie Landbouw van de Tweede Kamer. Deze verzocht STAF ter voorbereiding op de behandeling van de wetsvoorstellen een position paper op te stellen.

Nederland heeft een aantal natuurgebieden waarvoor kenmerkend is dat de grond er zeer arm is aan stikstofverbindingen. In deze gebieden komen dus planten voor die goed gedijen bij weinig stikstof in de bodem. Toename van stikstof in de bodem zorgt ervoor dat deze planten overwoekerd worden door meer stikstofminnende soorten.

Zouden er in Nederland in het geheel geen mensen wonen dan zou Nederland een gebied van bossen en moerassen zijn. De stikstofarme zand- en heidegronden die nu in die vorm aangemerkt zijn als beschermd natuurgebied, zijn in het verleden ontstaan door menselijk handelen. Langdurige begrazing betekende dat stikstof steeds werd afgevoerd en de bodem steeds armer werd. Met het einde van de schaapherderij is die overbegrazing ten einde en de (natuurlijke) processen waarbij steeds stikstof wordt toegevoegd aan de bodem hernemen dus hun loop. Zelfs wanneer er in Nederland geen mensen zouden zijn en dus ook geen stikstofuitstoot of depositie door menselijke activiteit, dan nog vindt dit proces plaats bv doordat dieren stikstof overbrengen, binden van stikstof uit de lucht door stikstofbindende planten, zandbacteriën etc.

De enige wijze waarop grond stikstofarm gehouden kan worden is systematisch stikstof afvoeren, tenminste even snel als het wordt aangevoerd. Landelijk wordt gemiddeld 1.500 mol/ha/jaar (ca. 21 kg/ha) aangevoerd. Deze hoeveelheid moet jaarlijks uit de stikstofarme natuur worden afgevoerd. Dit kan bv door overbegrazen met dieren, afplaggen, enz. Iedere andere maatregel is gedoemd tot mislukken omdat stikstofaanvoer een (natuurlijk) proces is dat niet gestopt kan worden. Het NL-milieubeleid, zoals ook neergelegd in de wet milieubeheer en daarop verder gebaseerde maatregelen, is gestoeld op de wetenschappelijke en juridische misvatting dat het voor de instandhouding van de natuur nodig is stikstofuitstoot door menselijke activiteit tegen te gaan. Deze aanpak is op voorhand enkel als ineffectief en dus in strijd met de habitatrichtlijn te beoordelen.

Download: stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/…

13 reacties


SGP en CDA: krimp alleen onder strikte voorwaardenOriginele beschrijving

De mogelijkheid om generiek te korten op de veestapel wordt mogelijk wat minder strikt dan aanvankelijk voorgesteld. Dat blijkt tijdens de behandeling van de voorgestelde wijziging van de meststoffenwet in de Tweede Kamer.

1 reactie


Dijkhoff stort onterechte vergoeding terug en ziet af van wachtgeldOriginele beschrijving

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft jaarlijks ten onrechte 4.900 euro aan reiskosten vergoed gekregen en stort dit bedrag terug, meldt HP/De Tijd woensdag. Daarnaast ziet hij alsnog af van de omstreden wachtgeldregeling. Door deze regeling ontving hij 37.000 euro boven op zijn salaris als Kamerlid, omdat hij in het vorige kabinet kortstondig minister is geweest.

8 reacties

01 Dec 2019

Klimaatgodin vraagt offers

Een hoofdredacteur die N en CO2 niet uit elkaar kan houden
Les 1: N is van de stikstofcrisis
CO2 van de 11000 miljard die Brussel gaat verbrassen

1 reactie

27 Nov 2019

Aub collectief: help de boeren

Het ene na het andere schofferende interview komt voorbij

Leg aub Nederland plat!!!!

0 reacties

26 Nov 2019

Gezellig kwartet

Wanneer de recorder aan staat zeg ik hetzelfde als wanneer die uit staat

0 reacties

25 Nov 2019

Witte rook en tranen

Hangt er boven Den Haag al een grote witte rookwolk en/of stroomt er een rivier van Carola-tranen?

Anders starten we het wapen weer💪

80 reacties


ChristenUnie: coalitie niet heilig in stikstofimpasseOriginele beschrijving

De ChristenUnie is niet van plan boeren te laten vallen in het stikstofdossier. En de samenwerking met D66, VVD en CDA is wat betreft fractievoorzitter Gert-Jan Segers niet heilig.

7 reacties