Drijfmest

Foto's van drijfmest

Drijfmest nieuws

Uitrijden drijfmest stuk nauwkeuriger

10-12-2019 - Vogelsang werkt samen met John Deere aan een nauwkeurige aansturing van drijfmestdosering.

Nieuwsgrazer

Aardappelen reageren beter op gift varkensdrijfmest in het voorjaar dan wintertarwe

12-11-2019 - Aardappelen reageren beter op een gift varkensdrijfmest in het voorjaar dan wintertarwe. Die voorlopige conclusie trekt Delphy op basis van de resultaten van een driejarige bemestingsproef binnen het interregionale project Leve(n)de Bodem. Voor deze proef op de Rusthoeve zijn 13 bemestingsstrategieën naast elkaar gelegd. Het ging daarbij om 2 doseringen drijfmest, compost, champost en geitenmest met daarnaast kunstmest, bodemverbeteraars en een 0-object.

Nieuwsgrazer

Mixen melkveedrijfmest vermindert ammoniakemissie niet

17-10-2019 - Uit metingen in 2015 bleek dat het mixen van drijfmest met lucht een manier zou kunnen zijn om de ammoniakemissie te verminderen. Uit recent onderzoek blijkt nu dat er echter geen emissiereductie kon worden aangetoond.

Nieuwsgrazer

Nog meer Drijfmest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
03-10-2019 Nieuw: Bomech-sleepvoetbemester met 4 Alrena-exactverdelers 0 reacties
19-08-2019 Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof 6 reacties
08-08-2019 Verdrievoudiging Nederlandse varkensmestaanvoer in Duitse regio blijkt halvering 0 reacties
17-07-2019 Ammoniakemissie niet lager door frequent mixen van melkveedrijfmest 53 reacties
27-06-2019 Fotoserie: Onderzoek drijfmest in de rij maakt voor- en nadelen inzichtelijk 0 reacties
24-05-2019 Nauwelijks opbrengstverschil bij ruitzaai en drijfmest in de rij 0 reacties
04-05-2019 Land zaaiklaar maken voor maïsspektakel bij Oldtimer-hakseldag in Dalen 2019 0 reacties
29-04-2019 Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector 5 reacties
19-04-2019 John Deere krijgt erkenning voor bodembeheer 0 reacties
15-04-2019 Vervaet Hydro trike in de heuvels 0 reacties
11-04-2019 Mestfabriek Greenferm in september operationeel 0 reacties
11-04-2019 Mestfabriek Greenfirm in september operationeel 0 reacties
08-04-2019 John Deere 7250R met Veenhuis 14 kuubs tank van CWV Emmen 0 reacties
01-04-2019 VIDEO: Drijfmest en concentraat in één werkgang 0 reacties
12-03-2019 Pakt vroege voorjaarsactie goed uit? 0 reacties
12-03-2019 Kunstmest en drijfmest in één werkgang 0 reacties
11-03-2019 WUR: CO2-doelen haalbaar zonder krimp veestapels 0 reacties

Drijfmest video's