Nieuwste topics

Boeren bieden politie Doetinchem hulp aan

Boeren hebben volgens De Gelderlander aangeboden om met 100 tot 200 trekkers "alle straten van Doetinchem dicht te zetten, zodat geen relschopper er meer in of uit kan". Het gaat om leden van de activistische Farmers Defence Force.

De boeren laten aan De Gelderlander weten stand-by te staan om hulp te bieden, maar te wachten op een seintje om in actie te komen. "De regie daarvoor ligt bij de politie", laat een van de boerenleiders weten. In Doetinchem is een noodbevel van kracht. Iedereen wordt verzocht weg te blijven uit het centrum. Wie zich daar niet aan houdt, kan worden opgepakt.

RTV Oost schreef eerder vandaag dat een boer uit Kamperveen had aangeboden om met trekkers naar Zwolle te rijden om de stad af te sluiten en zo rellen te voorkomen. De burgemeester van Zwolle heeft de boer bedankt voor het aanbod, maar gezegd dat de situatie gisteravond op eigen kracht goed is opgelost.

‘Vertering mest betere graadmeter voor pensverzuring dan melkvetgehalte’

Het voorkomen van (subklinische) pensverzuring blijft een aandachtspunt op melkveebedrijven. Daarbij is de vertering van de mest een belangrijke graadmeter.
Nieuwsgrazer

Noordelijke provincies starten subsidieregeling voor boerenexperimenten

Boeren in Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt kunnen vanaf 1 februari subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan een natuurinclusieve landbouw.
Nieuwsgrazer

Brandbrief tegen ontheffing avondklok voor jagers

Nog voor de avondklok daadwerkelijk in werking trad, wilden Nederlandse jagers al een ontheffing om ’s nachts te kunnen jagen op wilde zwijnen en vossen. Ook minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat jagers die ontheffing krijgen. Dier&Recht is van mening dat de jagers drogredenen aanvoeren om maar niet te hoeven stoppen met hun hobby. De dierenbeschermingsorganisatie roept de provincies in een brandbrief op om jagers geen ontheffing te verlenen voor de avondklok.

Coronadrukte in natuurgebieden

Jagers klagen al enige tijd dat het niet lukt om ‘voldoende zwijnen’ af te schieten. Bij gebrek aan andere uitjes gaan veel mensen in coronatijd de natuur in. Door al die drukte, houden wilde dieren zich schuil in de bossen. Dat maakt het voor jagers lastig om ze te schieten.

80 tot 90 procent afschot
Nederlandse jagers doden jaarlijks 80 tot 90 procent van de totale populatie aan wilde zwijnen. Deze enorme slachting zou nodig zijn om overlast te voorkomen bij boeren en particuliere grondbezitters. Volgens de jagers is een ontheffing voor nachtelijk jagen op dit moment van essentieel belang. Zo moeten er volgens hen veel wilde zwijnen worden afgeschoten om de kans op een uitbraak van Afrikaanse varkenspest te verkleinen. Ook zouden er veel vossen moeten worden geschoten om de weidevogels te beschermen. Het ministerie van LNV zou deze zienswijze delen en de provincies vragen om ontheffing te verlenen, tegen de huidige strenge coronaregels in.

Drogredenen
Frederieke Schouten, dierenarts en directeur van Dier&Recht: “Het is volstrekte waanzin dat jagers tijdens de avondklok zouden mogen jagen. De argumenten daarvoor zijn ook nog eens ontzettend misplaatst: zo is de varkenspest voornamelijk een risico voor én door de varkensfabrieken waar tienduizenden varkens veel te dicht op elkaar leven. En niet de vos, maar de intensieve veehouderij is de belangrijkste oorzaak voor de terugloop van het aantal weidevogels. Maar in plaats van het inkrimpen en verduurzamen van de veestapel zoekt LNV de oplossing in het afschieten van wilde dieren. En dat in een periode waarin deze dieren al een hoop extra stress ervaren door de enorm toegenomen drukte in hun leefomgeving.”

Meer informatie en de brandbrief: dierenrecht.nl/stop-ontheffing-jagers/
Nieuwsgrazer

Gegevens PAS-melders komen op straat te liggen - Nieuws StikstofOriginele beschrijving

De Raad van State heeft geoordeeld dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de locatiegegevens van 10 PAS-melders bekend moet maken. Daarmee velt de Raad van State in hoger beroep hetzelfde oordeel als de rechtbank in Noord-Holland afgelopen zomer deed.
Jean-PierreK

Rechtse kiezer wil rem op klimaatmaatregelen

De meeste rechtse kiezers willen dat het volgende kabinet geen strengere klimaatmaatregelen neemt. Ook een meerderheid van VVD- en CDA-stemmers vindt niet dat er een tandje bij moet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Nieuwsgrazer

Veel lagere pacht voor deze twee natuurvriendelijke Friese boeren

RAERD - Twee Friese melkveehouders kunnen dankzij de nieuwe koers van stichting BD Landbouw grond voor beduidend lagere prijzen pachten.
Nieuwsgrazer

Ideale boxmaat?

Zijn hier van plan nieuw te bouwen en vragen ons af wat de beste boxmaat is, 1.20 lijkt de nieuwe standaard maar hoor hier en daar ook dat dit te breed is ivm bevuiling box, graag jullie ervaringen
vlietzand

Bij1 willen boeren weg hebben

gelukkig krijgen ze geen zetels
hans1980

Even een tip aan de collega prikkers van de linkse trol hier 😅

Kwam er vandaag achter dat ook maisland wat al maisland is opnieuw aangemeld moet worden bij rvo, dat doe je door bij de percelen op de bestaande percelen wijzigen te klikken en deze dan te verzenden daarna moet je ook nog naar de home/startpagina en daar opzoeken maispercelelen aanmelden en ze ook daar verzenden

Doe er uw voordeel mee.......
mlkvhoudr

Correctief referendum stap dichterbij na steun Eerste KamerOriginele beschrijving

De senaat is akkoord gegaan met een voorstel van SP'er Van Raak om de Grondwet te veranderen.

De staat van de sector: Crisis stimuleert innovatie?

Lees hier de blog
Lavado

Eerste Kamer is aan zet in stikstofdossier

De Eerste Kamer heeft, als nieuwe stap in de komst van de stikstofwet, vandaag het procedureoverleg op het programma staan. De wet wordt inhoudelijk behandeld op 23 februari. Een belangrijk onderdeel van het maatregelingenpakket in de stikstofwet gaat over het vlot trekken van de vergunningverlening. Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland, licht de huidige stand van zaken toe in een studiogesprek met Nieuwe Oogst-hoofdredacteur Esther de Snoo.