Nieuwste topics

September 2023 de warmste maand ooit? 2006 was nog warmer

Wie herinnert het zich nog? In september 2006 verliep de eerste herfstmaand nog warmer dan dit jaar. En wie dacht dat dit groeiseizoen extreem verliep, 2006 was nog extremer.

September 2023 komt zoals het er nu naar uitziet gemiddeld in de Bilt op een etmaaltemperatuur van 17,5 ° C. Goed voor een tweede plek op de lijst van warmste septembermaanden ooit, want 2006 reikte tot een septembergemiddelde van 17.92 ° C. Gemiddelden die niet misstaan in de hoogzomer. Qua zonuren overtreft 2023 naar verwachting 2006, met respectievelijk 186 om 180 zonuren. Daarentegen viel er deze maand in de Bilt tot nu toe bijna 50 mm regen, terwijl er in 2006 amper 10 mm naar beneden kwam in de Bilt.
BoerEnWeer

VIDEO: Stelling - 30 procent minder emissie in plaats van KDW-beleid


Tijdens de openingsavond in Partycentrum ’t Haske wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht in Partycentrum ’t Haske. Abel Kooistra (lijsttrekker BBB Fryslân en beleidsadviseur GGA LTO-Noord), Alex Datema (directeur Food en Agri Rabobank Nederland) en Roy Meijer (NAJK-voorzitter, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)
Grasbaal

Stille ramp bij de schapenboer, schapen sterven massaal aan blauwtong bij gebrek aan vaccin


Quote:
Met de uitbraak van blauwtong voltrekt zich een ‘stille ramp’ in de schapen- en rundveehouderij. Die waarschuwing uit minister Piet Adema (Landbouw) over het om zich heen grijpende virus dat mogelijk al honderden veehouderijen heeft getroffen en nog eens duizenden bedrijven bedreigt. Vooral schapen sterven, en er gloort voorlopig geen oplossing.
Weidezicht

Koeien breken los bij melkveebedrijf in Sint-Oedenrode: eentje valt in zwembad

SINT-OEDENRODE - Aan de Donte, in het buitengebied van Sint-Oedenrode, zijn woensdagavond meerdere koeien losgebroken bij een melkveebedrijf. Eén koe belandde daardoor in het zwembad van de naastgelegen woning.
Nieuwsgrazer

Han & Irma Brink: Een emigratie succes verhaal

Quote:
Han en Irma Brink,
Zij emigreerde 6 jaar geleden vanuit Holland naar Canada, sindsdien hebben hun het eerste bedrijf verkocht en een bedrijf terug...
hans1980

Tjeerd de Groot on X

Quote:
De overheid dient omwonenden te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen. Dat lijkt hier onvoldoende te gebeuren. Zorgelijk!

D66 wil een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen.

t.co/mPWKxDGXPg/
hans1980

Roy Meijer: ‘Echte uitdaging ligt bij daling aantal boeren’

De boerenstand vergrijst in heel Europa in rap tempo. Hoe wij daar mee omgaan, samen met politiek en maatschappij, is één van de grootste uitdagingen voor onze sector, stelde NAJK-voorzitter Roy Meijer woensdagavond op de openingsavond van de 69ste Agrarische Schouw in Joure. Meijer was één van de sprekers op de avond die het thema […]

‘Schapen sterven massaal, blauwtongsituatie is verschrikkelijk’

‘Geen schapenfokker ontspringt de dans. Schapen sterven massaal, de blauwtongsituatie is verschrikkelijk. Ook runderen krijgen blauwtong, maar daar zijn de gevolgen vaak minder extreem.’
Nieuwsgrazer

Van Haga wil dat Lelystad Airport per direct opengaat

Tweede Kamerlid Wybren van Haga van BVNL wil dat Lelystad Airport per direct opengaat voor vakantievluchten. In een motie roept hij donderdag de regering op om ervoor te zorgen dat er geen vluchtelingen, maar reizigers komen op het vliegveld.

Hij reageert daarmee op het pleidooi van Caroline van der Plas van BBB woensdag tijdens het debat over de Spreidingswet. Zij pleitte er opnieuw voor om asielzoekers te huisvesten op Lelystad Airport. Van Haga vindt dat ongehoord. ''Complete waanzin'', zegt hij.

Van Haga benadrukt dat er veel geld is geïnvesteerd in Lelystad Airport. Opening van het vliegveld helpt om de piekmomenten op Schiphol af te zwakken. Bovendien stimuleert het de werkgelegenheid en economie, stelt Van Haga in de motie.

Pvda GroenLinks op kop 29 zetels (25/9)

ioresearch.nl/actueel/…
hans1980

Nog minder stikstofgevoelige natuur Rijntakken: 1.500 hectare van de kaart

Provincie Gelderland heeft 1.500 hectare natuurgrond en agrarisch gebruikte grond in Natura 2000-gebied Rijntakken van de kaart met stikstofgevoelige natuur gehaald. Anderzijds komt er 300 hectare grond bij die wel stikstofgevoelig is.
Nieuwsgrazer

Friese proef met omkeren bodemlagen tegen veenafbraakQuote:
Een onderzoek naar het omkeren van lagen zand en veen in de bodem om op die manier veenafbraak tegen te gaan is begonnen in de Groote Veenpolder in Friesland.
van Ittersum

Bedreiging voor de export van Ierse kalveren nu Nederland voor een verbod stemt

In Ierland meer kalveren paniek als hier:

Een maatregel van het Nederlandse parlement heeft de exportmogelijkheden voor ruim 105.000 Ierse kalveren in gevaar gebracht.
Grasbaal

Regen remt toename droge stof mais, afrijping korrel gaat door

De stijging van het drogestofpercentage was afgelopen week op veel maispercelen minder hoog dan in de weken daarvoor.
Nieuwsgrazer

Weidegang en op ureum sturen mogelijk erkend als stikstofmaatregel

Weidegang toepassen en op ureum sturen zijn de meest effectieve, haalbare en te borgen maatregelen voor ammoniakreductie op grondgebonden melkveebedrijven. Dit wordt mogelijk erkend door de overheid, verwacht Frank Verhoeven van Boerenverstand. Dit adviesbureau maakt een tabel met de effecten van de maatregelen.

Peilingwijzer: VVD, NSC en GroenLinks-PvdA ontlopen elkaar weinigQuote:
De partij van Omtzigt zakt wat weg, de VVD lijkt weinig last te hebben van de partij van Omtzigt.
demelkboer

Moties over dierenwelzijn wekken verbazing

Moties over de import van kalveren, een verplichte beschutting bij weidegang, een verbod op ingrepen bij vee en het stoppen met doden van haantjes. Een aantal opmerkelijke moties passeerde dinsdag de Tweede Kamer, vinden LTO-bestuurders.
Nieuwsgrazer

Wolven jongen goed !


hans1980

Kabinet pleegt onbehoorlijk bestuur met natuurvergunning voor SchipholQuote:
Minister Christianne van der Wal zoekt de grenzen van behoorlijk bestuur op met het verlenen van de natuurvergunning aan Schiphol. Ze kiest welbewust een werkwijze waarvan vooraf al bekend is dat deze…

Provincie verleent intrekkingsverzoeken voor natuurvergunningen die Schiphol kocht

De provincie heeft de ontwerpbesluiten voor de intrekking van de natuurvergunning van 5 agrarische bedrijven verleend. Het gaat om natuurvergunningen van bedrijven die door Schiphol zijn gekocht.
Nieuwsgrazer

Pesticide-‘waakhond’ hield informatie achter over risico’s bestrijdingsmiddelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft informatie over risico’s van verscheidene bestrijdingsmiddelen voor de bollen- en fruitteelt verzwegen
Nieuwsgrazer