Nieuwste topics

Tegelspreuken in boerenland rondom Stedum. Om te inspireren, bewustwording te creëren en iets positiefs te brengenOriginele beschrijving

Op initiatief van de boerinnen Margreet Wiersema en Ria de Vries zijn grote boerenblauwe ‘tegels’ met inspirerende teksten in het boerenland rondom Stedum geplaatst.
mlkvhoudr

Zuivelwaarden Global DT 5 % lager.

Te veel aanbod bij minder vraag .
jg

Steeds minder boeren willen biologisch worden: ‘De consument is niet bereid de meerprijs te betalen’Originele beschrijving

EDE / HARSKAMP / BENNEKOM - De animo onder boeren om over te schakelen op biologische landbouw en veeteelt neemt af. Onder consumenten groeit het enthousiasme over biologische producten ook minder hard.
Farmer_

cbb uitspraak kersvers van de pers

Verder maakt dat uit artikel 19l van de Nbw volgt dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de instandhouding van een op grond van die wet aangewezen gebied of een Natura 2000-gebied en een ieder verplicht is om handelingen achterwege te laten waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt,

dit beteken dat de PAS melders de P RECHTEN momenteel niet of maar gedeeltelijk mogen gebruiken
waakhond

Gegevens PAS-melders voorlopig niet openbaar

Het ministerie van LNV hoeft voorlopig geen gegevens van PAS-melders openbaar te maken. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag besloten. LTO Nederland is blij met het besluit.

Bijsturen bij roterend standweiden

Weidepercelen mogen bij roterend standweiden niet hoger worden dan 8 centimeter en niet lager dan 12 centimeter. Bijsturen bij te lang of kort gras kan door ruwvoer op stal te verhogen of verlagen. 'Verhoog of verlaag dus niet het hele rantsoen', aldus adviseur Wim Honkoop van PPP-Agro Advies.

Derogatievergunning aanvragen kan tot 4 september

Veehouders die in 2020 gebruik wil maken van derogatie kunnen dit van 3 augustus tot en met 4 september aanvragen bij RVO. Veehouders die gebruik maken van derogatie mogen meer stikstof uit dierlijke mest aanwenden.

De slimste gemeente van Nederland 💩

Wat een wijsheid is er aanwezig in de gemeente Olst-Wijhe. Waarom moet het middel Roundup van de markt volgens de gemeente Olst-Wijhe. Puur vanwege de emoties of heeft deze gemeente informatie die ons duidelijk kan maken waarom ze dit standpunt onderbouwd innemen?
Het is weer komkommertijd in medialand en hoe vul je dan de krant? Met de gemeente Olst-Wijhe bijvoorbeeld.
JD4240S

PvdD

De waren reden waarom ze de naam PvdD hebben gegeven.Melkveehouder Van Bergen: 'Met dit stalplan houd ik grip op vliegenoverlast'

Vooral in de warme en vochtige na(zomers) zorgen vliegen voor grote overlast. De insecten op afstand houden is dan geen gemakkelijke opgave. Het geheim achter een succesvolle vliegenbestrijding? Bayer Animal Health vroeg het aan melkveehouder Jacq van Bergen.

Nieuwsgrazer

Ook A-ware en cono schroeven melkprijs op

boerenbusiness.nl/melk/artikel/…
hans1980

Gescheurde klauwen door ingeklonken zand

Een zoogkoeienbedrijf op hoge zandgrond ziet bij enkele dieren al drie jaar op rij klauwproblemen door ingescheurde voorklauwen. De aandoening wordt ook wel 'sand cracks' genoemd.
Nieuwsgrazer

Hoeveelheid vocht bij koe opschroeven met drench

Melkveehouder Bart Hofsteenge uit het Groningse Ten Boer geeft zijn koeien extra vocht door middel van een drench. Wegens ziekte heeft de koe een vochttekort. Hofsteenge ontwikkelde met de Easydrench een systeem om dit gemakkelijk te doen. Een accuboormachine doet het feitelijke werk.
Nieuwsgrazer

Stikstofclaim onderzoekt mogelijkheden nieuw kort geding

Stikstofclaim (SSC) laat in een korte aankondiging weten dat ze zich beraden op mogelijke vervolgstappen na het kort geding van 31 juli jongstleden.
Nieuwsgrazer