Nieuwste topics

Koeien goed op de melk door vers gras optimaal te benutten

De weidedagen zijn behaald en met de huidige weersvoorspellingen komen de koeien binnenkort volledig op stal. Hoe is het verse gras afgelopen zomer optimaal benut? Veehouder Leferink kijkt terug.

Melkprijs FrieslandCampina stabiel, Arla verhoogt

FrieslandCampina houdt de melkprijs voor de maand november gelijk aan die over oktober.

Links wil woningbouw in plaats van landbouw

Als het aan Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA), ligt dan wordt de woningnood niet opgelost door zogenaamde 'inbreiding' in steden. Bouwen in het groen is goedkoper, juridisch eenvoudiger en minder tijdrovend.

NB op de tocht ???

Waarom staat de wettelijk verkregen NB vergunning op de tocht ???
Nou ik denk hierom, schilhol en de meeste andere GROOTTE vervuilers, hebben helemaal geen NB vergunning , en kunnen die met deze berekenings methodes ook nooit krijgen, en zullen dus moeten stoppen.

En dat mag niet ,vandaar dat de huidige NB vergunning niet heilig is, maar den haag maakt een HELE grootte fout. De acties gaan komen , vorig jaar was een spelde prikje, ja toen werd het leger opgetuigd, wat was men bang .

Sensordata dierenwelzijn beter te gebruiken

Alle melkveehouders en varkenshouders ontvangen binnenkort een enquête over het gebruik van sensordata. Voor het project 'ClearFarm' onderzoekt Wageningen University & Research of het dierenwelzijn kan worden verbeterd met gebruik van diergebonden data.

Nbw vergunning op de tocht Damen Legal/SSC

Alle natuurbescherrmingswetvergunningen staan op den duur mogelijk op de tocht door de systematiek van de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel. Dat stelt jurist Franca Damen in een advies dat ze heeft gemaakt voor de Stichting Stikstofclaim.

Meer: boerderij.nl/Home/Nieuws/…

Ervaring Biochlor / Soychlor

Heeft iemand ervaring met Biochlor / Soychlor? Heb je geen last meet van melkziekte? en hoeveel gram moet je per dag voeren en wat zijn de kosten?

Netwerk Grondig ziet kansen in ‘Duurzaamheid als verdienmodel’

Grondig denkt dat melkveehouders bereid zijn tot het nemen van bronmaatregelen wanneer daar een financiële vergoeding tegenover staat. Door boeren ‘stikstofreductie’ als dienst te vermarkten, worden boeren beloond en betaalt duurzaamheid zichzelf terug.

De koeien waren zo gewend

hans1980

Biologische melkprijs FrieslandCampina laagste in vijf jaar

De FrieslandCampina-garantieprijs voor biologische melk daalt met 1,5 euro en komt in november uit op 44,50 euro per 100 kilo melk. De afgelopen vijf jaar is deze melkprijs niet zo laag geweest. De garantieprijs voor gangbare melk is met is 34,25 euro per 100 kilo gelijk aan die van oktober.

moeten wij boeren LTO nog wel erkennen als belangen organisatie ?

waarom geeft LTO geen reactie op de kamer brief plus de memorie van toelichting ?

Koeien produceren steeds meer melk, en daar is niet iedereen blij meeOriginele beschrijving

In 20 jaar tijd is een koe in haar leven meer dan 40 procent meer melk gaan produceren.
Rijkuil

Stikstofreductie moet betaalde groene dienst zijn

Stikstofreductie moet betaalde groene dienst zijn

Voor niets gaat de zon op. Als het aan Netwerk GRONDig ligt, geldt dat niet voor de bronmaatregelen die in het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering staan. Een landelijke ammoniakreductie van 26% in 2030 voor de landbouw is een ambitieus doel. In de wettekst wordt uitgegaan van deelname aan de bronmaatregelen door melkveehouders zonder vergoeding: water bij mest; meer weidegang en minder eiwit in het rantsoen. Waarom zouden melkveehouders aan reductiemaatregelen gaan doen als daar geen betaling tegenover staat? Reduceren is een groene dienst. Betaling stimuleert deelname aan bronmaatregelen en maakt duurzaamheid tot verdienmodel.

2,5 miljard trekt het Kabinet de komende tien jaar uit voor bronmaatregelen, waarvan 1,5 voor landbouw en een miljard voor industrie.
Het stoort GRONDig, het netwerk van grondgebonden melkveehouders, dat aanpassingen in het management op het melkveebedrijf die ammoniakreductie opleveren, niet direct aan de melkveehouder worden vergoed. Het Kabinet trekt zo’n 76 miljoen uit voor de bronmaatregelen meer weidegang en minder eiwit in het rantsoen, maar dit geld gaat vooral naar coaches en adviseurs. Melkveehouders zijn ondernemers, die een dienst kunnen leveren in de vorm van minder stikstof uitstoten. Dat kunnen zij vermarkten. Het is aan de melkveehouders zélf om te beslissen of zij daar kennis voor in moeten huren.

“ Het Kabinet trekt 76 miljoen uit voor de bronmaatregelen ’meer weidegang’ en ‘minder eiwit in het rantsoen’, maar dit geld gaat vooral naar coaches en adviseurs. “

Vergund is vergund
Melkveehouders met een legale vergunde situatie beschikken over stikstofruimte. Reduceren van stikstof kan voor deze groep geen verplichting zijn, want vergund is vergund. Om deze groep toch te stimuleren mee te doen aan het landelijke ambitieniveau is een vergoeding op zijn plaats. Het is aan de overheid om die gereduceerde stikstof op te kopen van de melkveehouder en vervolgens is het aan de overheid om deze beschikbare stikstof aan PAS melders te verstrekken of ter verdunning van de stikstofdeken in te zetten.

Momenteel worden de bronmaatregelen besproken tussen het ministerie en sectorpartijen. Wil er schot in de zaak komen, dan zal het principe van de groene dienst voor ammoniakreductie een optie moeten worden. Dit hoort echt op tafel, anders voorziet GRONDig dat bronmaatregelen niet van de grond komen.
Aarde

Meer huizen op platteland dankzij landbouw

boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/…
hans1980

Wanneer gaat de FRC onderneming leveren.

Melkweb

zondag 25 oktober 2020

Wanneer gaat de onderneming leveren?

L.L.J. Bleumink (Leon)
Melkveehouder, district Achterhoek-Liemers
Met enige verbazing volg ik de discussie over de financiering van onze coöperatie. Al enige jaren maak ik me grote zorgen over diverse grote financiële missers/ beslissingen die juist mede, naast de vergrijzing, de oorzaak zijn van de discussie waarin we nu verzeild zijn geraakt, namelijk de winstgevendheid en daarmee ook de toevoeging aan de algemene reserve van de onderneming. En juist dat lijkt nu totaal te worden vergeten in de discussie over de financiering van Friesland Campina. Al jaren ga ik naar vergaderingen en stel ik kritische vragen over de missers zoals in Belgie (fabrelac) en Pakistan (Engro Foods) Het valt overigens niet mee om als lid hier goede informatie over te krijgen, meestal worden vragen afgedaan met “het ligt genuanceerder dan jij stelt”. Een recenter voorbeeld ligt hier in Nederland. In december 2015 besluit FrieslandCampina de kaasfabriek in Rijkevoort te sluiten. Voor 68 mensen werd het sociaal plan (met bijbehorende kosten) uit de kast getrokken. Echter, op 28 mei 2018 bericht vakblad Boerderij dat de kaasfabriek toch open moet blijven en gaat investeren in de locatie. “Er wordt weer geïnvesteerd in de kaasinstallaties en er moeten enkele tientallen mensen bij komen, in de functies van procesoperators tot ondersteunend personeel.” De heroverweging is het gevolg van voortschrijdend inzicht, zo wordt gemeld. Verbazend is dan ook dat op 02-07-2020 de top van FC vervolgens weer besluit om de fabriek toch te sluiten. 86 banen verdwijnen waarvan er 56 in vaste dienst waren. Het is volgens de directie om bedrijfseconomische redenen niet langer meer verantwoord de fabriek in Oost-Brabant, die deels werkt met verouderde machines, nog langer open te houden. Dus binnen een tijdsbestek van 4,5 jaar wordt besloten om een fabriek te sluiten, kosten gemaakt, toch open te houden, kosten gemaakt, toch weer te sluiten, wederom kosten gemaakt. Van het gemelde voortschrijdend inzicht is toch echt weinig te merken.  
In iedere onderneming heb je succesvolle en minder succesvolle investeringen. Toch lijkt het de laatste jaren kenmerkend te zijn en haar weerslag te hebben op de uiteindelijke resultaten. Wat ik daarnaast opvallend vind is het repeterende verhaal van dhr. Schumacher dat de resultaten in ‘verre’ landen worden beïnvloed door tegenvallende wisselkoersen en politieke instabiliteit. Een onbegrijpelijke klaagzang aangezien dhr Schumacher toch ook moet weten dat dit inherent is aan investeringen in ‘verre’ onstabiele landen. Dit hoor je als internationaal opererend bedrijf in te calculeren. Daarnaast staat de verkoop van zekere winstmakers dicht bij huis zoals Creamy Creation en stremselfabriek CSK food haaks op de gevolgen van het gevoerde beleid.  

In 2016 stelde Frieslandcampina naar een omzet te streven van 15 miljard euro in 2020. Daarbij moest de waardecreatie omhoog. Deze twee belangrijke peilers zijn bij lange na niet gehaald. In 2016 werd 362 miljoen winst gehaald bij 10,8 miljard liter melk met 21927 medewerkers, waardecreatie (prestatietoeslag plus reservering ledenbligaties) 3,44 Euro per 100 kg melk. In 2019 werd 278 miljoen winst gehaald bij 10,0 miljard liter melk met 23816 medewerkers, waardecreatie 1,38.  

Daarnaast hebben we een aanpassing van de garantieprijssystematiek gehad waardoor de garantieprijs ongeveer een cent lager is, cumulatieve boekwinsten van ten minste 100 miljoen euro (bijvoorbeeld door verkoop van één of meerdere bedrijfsonderdelen niet mee te nemen bij de winstverdeling en er is tov 2016 10 % van de winst meer toegevoegd aan het eigen vermogen.  

Om grote problemen te voorkomen moeten wij melkveehouders opnieuw gaan (in)leveren, die noodzaak zie ik ook wel. Maar om de slechte prestaties van de onderneming aan deze discussie voorbij te laten gaan kan niet. De belangrijke vraag voor mij is dan ook, WANNEER GAAT DE ONDERNEMING LEVEREN?
diekman

Koeien produceren steeds meer melk , en daar is niet iedereen blij mee

Koeien produceren steeds meer melk, en daar is niet iedereen blij mee - nos.nl/l/2353866/
hans1980

Bouw vreest ontslaggolf door stikstofbeperkingen

FD
Duizenden banen staan op de tocht in de bouw. Door stikstof zijn infraprojecten vertraagd en bouwers dreigen het mes te moeten zetten in de organisatie, stellen drie voormannen van de bouw- en technieksector. 'De bouw wordt gegijzeld door de agrarische sector.'

Fijn die maatjes die samen op Malieveld stonden. Dus melkveesector moet krimpen zodat we het beetje groen dat we hebben in Nederland en beheer is van boeren, de grootste groen bezitters van Nederland gaan vervangen door meer Ikea’s en woonwijken en asfalt. Zijn we nu echt zot ? Ik zou beginnen met platleggen aanleg Zandvoort. Kom FDF, hier win je wel de publieksprijs mee om tegen te ageren. De burger snap wel dat dit zo krom is als een banaan.

Melkprijs voor November RFC?

Zullen we nog loonsverhoging krijgen?
hans1980