Nieuwste topics

LTO Noord neemt afstand van Utrechtse natuurorganisaties na aanbieden stikstofplan

LTO Noord in de provincie Utrecht bevriest het overleg met de Utrechtse natuurorganisaties. Dit doet zij als reactie op het actieplan stikstof aangeboden door 5 Utrechtse natuurorganisaties aan de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Vanuit de leden is er geen begrip om na het aanbieden van dit plan in overleg te blijven met de Utrechtse natuurorganisaties.
Nieuwsgrazer

Prijs Nederlandse spotmelk houdt gemakkelijk stand

Historisch gezien zakt de prijs van spotmelk als en baksteen in deze tijd van het jaar. Vooralsnog houdt de DCA-notering voor Nederland gemakkelijk stand. Marktexpert Wouter Baan vertelt hoe dit komt en doet de zuivelmarkt verder uit de doeken.
Nieuwsgrazer

Kabinet moet bedelen bij PvdA óf Otten voor stikstofwet

Hoewel de stikstofwet van het kabinet met een nipte meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen, dreigt de wet alsnog te stranden in de senaat. Daar heeft het kabinet de steun van PvdA (6 zetels) óf Henk Otten (3 zetels) nodig.
Nieuwsgrazer

‘Warme sanering lonkt’Originele beschrijving

“Wat is er eigenlijk tegen een warme sanering?”, vraagt Hanna zich af.
diezel

Deze drie vrouwen hebben last van klimaatdepressie: 'Ik kan er om huilen'

Gewoon een uurtje Jensen kijken als recept. 😄

Originele beschrijving

Sommige mensen liggen letterlijk wakker van klimaatverandering. Drie vrouwen vertellen in 'Nieuwsuur' waarom het milieu hen depressief maakt.
diezel

Kortingspercentage op fosfaatrechten lease is een ramp voor leaser en verleaser

20% inhouding van rechten na verlease maakt het onnodig duur en voor verleaser die heeft er niets aan!

Stop hiermee
hans1980

Petitie: De boerinnen van Nederland, maken zich ernstig zorgen!

Steun de boerinnen van Nederland! Wij, boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen! We moeten klaar zijn voor de toekomst. Maar welke toekomst? Wij, de dagelijkse boerin, de boerin die buitenshuis werkt of een eigen bedrijf heeft – we maken ons allemaal zorgen om onze boeren, om ons gezin, om ons bedrijf. Hoe ziet onze toekomst er uit? We worden geconfronteerd met problemen die ons het hoofd te boven groeien. We maken ons zorgen om de (geestelijke) gezondheid van de boeren. Om de voedselveiligheid in Nederland. Om de leefbaarheid van het platteland. Hebben we nog wel een toekomst? We roepen minister Schouten op om oog te hebben voor vrouwen in agrarische bedrijven. Geef de boerinnen overlevingskansen voor de toekomst! Teken deze petitie!
arjen90

Stikstofstrijder Vollenbroek krijgt Wichmann Penning voor ‘toegewijde en aanhoudende inzet’

AMSTERDAM (ANP) - Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie MOB, mag op 10 december de Clara Meijer-Wichmann Penning in ontvangst nemen. Dat heeft de organisatie, de Liga voor de Rechten van de Mens, woensdag bekendgemaakt.

Poll: ik zie het zelf wel zitten om randsoen uit te rekenen

Adviesbureau Boerenverstand heeft een eenvoedig rekenprogramma ontwikkeld om het randsoen door te rekenen...
Willie2

'Veehouders met gesneuvelde PAS-vergunning hardst getroffen door stikstofeisen'

„De ruim 500 veehouders zonder natuurbeschermingswet- of PAS-vergunning worden het hardst getroffen door de naderende stikstofeisen. Voor hen is uiterst onzeker hoe hoog de ammoniakuitstoot mag bedragen en hoeveel dieren ze dan nog kunnen houden.”
Willie2

Jens 62

Groen1

ZLTO brengt gevolgen grondgebondenheid in kaartOriginele beschrijving

Vooral op bedrijven met een hoge melkproductie per hectare treedt saldoverlies op. Ook is de verwachting dat de stikstofbenutting door de veestapel daalt.
kwarkje

Geen betere teelttechnieken voor snijmais

Ik ken een voorzitter die durfde te vertellen dat het nitraatgehalte 60 punten zakt bij rijenbemesting

Originele beschrijving

Alternatieve technieken voor het zaaien en bemesten van mais zoals ruitzaaien of rijenbemesting hebben maar een beperkte invloed op de opbrengst. Zaaien van mais op een rijafstand van 37,5 cm is licht positief. Rijenbemesting geeft een negatief effect blijkt uit een vierjarige proef op Vredepeel.
kwarkje

Boeren kunnen borst natmaken

Europa staat aan de vooravond van een nieuwe revolutie, een groene. En de boeren zullen er aan mee moeten doen. Hoewel het gevecht over de nieuwe meerjarenbegroting (2021-’27) nog lang niet is beslist, is wel duidelijk dat minimaal 25 procent van de EU-begroting aan klimaatbeleid gaat worden besteed. Oók het landbouwbudget dus, dat bijna 40 procent uit de EU-begroting hapt.. Tegelijkertijd is duidelijk dat er op landbouw zo’n 5 procent beknibbeld gaat worden, omdat de EU ook andere prioriteiten heeft te financieren. Dat gaat pijn doen.
Farmer_

RVO: vanaf 12 december transacties afwikkelen

RVO.nl gaat omstreeks 12 december eerder stilgelegde overdrachten met fosfaatrechten en dierrechten verwerken.

Het gaat om de transacties die tussen 4 oktober en 19 november zijn aangehouden, volgens RVO is er geen sprake van stilleggen. RVO.nl heeft die niet verwerkt in verband met de aankondiging van stikstofmaatregelen in een Kamerbrief van 4 oktober over stikstofmaatregelen. Minister Schouten kondigde daarin een mogelijke koppeling aan tussen extern salderen van bedrijven en het intrekken van fosfaat- en dierrechten.
Nieuwsgrazer

Schouten: tot 1 februari niet extern salderen

Minister Schouten (LNV) wil uiterlijk 1 februari komend jaar de regels klaar hebben rondom de inname van dier- en/of fosfaatrechten bij zogeheten externe saldering.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Tot die tijd kunnen veehouderijbedrijven niet extern salderen, ofwel hun emissieruimte verkopen.
Nieuwsgrazer

Melkveebedrijven met een melkrobot hebben een hoger kostprijs

Melkveebedrijven met een melkrobot hebben een gemiddeld 4 cent per kilogram melk hogere kostprijs dan bedrijven met een gangbare melkstal. Dat blijkt een nadere analyse van de cijfers van Franse, Zweedse en Nederlandse melkveebedrijven door de European Dairy Farmers. Op een gemiddeld Nederlands bedrijf is dit een verschil van 40.000 euro. In de database van Alfa Accountants & Adviseurs blijkt het fiscale resultaat op bedrijven met een automatisch melksysteem gemiddeld circa 6.000 euro lager.
Nieuwsgrazer

Natuurmonumenten: 'Nieuwe stikstofregels garanderen geen daling van de uitstoot'

Het nieuwe voorstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies garandeert geen daling van de stikstofuitstoot. Het kan er in de praktijk toe leiden dat de stikstofuitstoot helemaal niet daalt, of zelfs stijgt, aldus Natuurmonumenten in een reactie.
Nieuwsgrazer

LTO-Noord verdeeld over aangekondigde actie Farmers Defence Force

Binnen LTO-Noord heerst verdeeldheid over het aangekondigde plan van Farmers Defence Force (FDF). Dat zegt Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO-Midden Twente. FDF stelt voor rond de kerstdagen de voedselvoorziening plat te leggen door distributiecentra te blokkeren. "We zitten nu nog in een spagaat", zegt Bonthuis.

Binnen LTO-Zuid heerst verdeeldheid over het aangekondigde plan van Farmers Defence Force (FDF). Dat zegt Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO-Zuid. FDF stelt voor rond de kerstdagen de voedselvoorziening plat te leggen door distributiecentra te blokkeren. "We zitten nu nog in een spagaat", zegt Bonthuis.

Sinterklaas


Groen1

‘Plannen Shell, BP en rest oliesector leveren evenveel uitstoot op als 1200 nieuwe kolencentrales’

ad.nl/economie/…
Groen1

LTO vraagt leden naar vervolgstappen stikstofcrisis

LTO Nederland gaat haar leden raadplegen over de te nemen vervolgstappen in de stikstofkwestie. Dat moet gebeuren zodra er duidelijkheid is over de maatregelen en het voorgenomen stikstofbeleid. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Positief nieuws over LTO mag hier geplaatst worden! Ik roep nogmaals iedereen op om geen negatieve dingen over hun te plaatsen...
Willie2

Kamer stemt in met spoedwet stikstof die woningbouw op gang moet brengen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de spoedwet stikstof, die de woningbouw en realisatie van enkele infrastructurele projecten weer op gang moet brengen. Het is echter nog niet zeker dat deze wet het over bijna twee weken ook gaat halen in de Eerste Kamer.
Nieuwsgrazer