Nieuwste topics

Nieuwe start voor zeven melkveehouders Schiermonnikoog

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft zaterdag op Schiermonnikoog samen met de zeven eilander melkveehouders de overeenkomst 'Biodivers boeren op Schiermonnikoog' ondertekend en de eerste Van Schier-streekkaas aangesneden.

Plan voor groot, Roosendaals natuurgebied zorgt voor ruis op de lijn met buurgemeente Rucphen

ROOSENDAAL/RUCPHEN - De plannen om van Visdonk een groter natuurgebied te maken wekken verbazing bij inwoners van buurgemeente Rucphen. Verschillende agrariërs in met name Schijf voelen zich overvallen door deze ‘annexatieplannen’ van de Vrije Liberale Partij Roosendaal.
Nieuwsgrazer

Fosfaatrechten iets goedkoper

Er zijn kopers die hoe dan ook hun ruimte in fosfaatrechten willen vergroten.

Aerius accepteert geen kleinere natuurgebieden -

Herziene informatie over beschermde habitat- en natuurgebieden die wordt aangeleverd voor de Aerius-calculator van het RIVM kan alleen maar leiden tot instan...

Stabiele prijzen en rust op slachtkoeienmarkt

Ondanks vlotte handel geen hogere prijzen.

Welk vanggewas na mais?

Een vanggewas na mais legt nutriënten vast, voert organische stof aan en draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid. Bij de krappe mestnormen is het vanggewas een belangrijke schakel in een geslaagde maisteelt.

Op halve waarheden en leugens wordt geen beklaagde veroordeeld - Kritische Groninger boeren reageren op stellingen van de PvdD over melkvee | opinie

Kan de koe uit de beklaagdenbank? De discussie over melkvee, milieuproblemen en dierenleed roept veel reacties en emoties op. Een bijdrage van Kritische Groninger Boeren.

Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten

Op Verantwoorde Veehouderij schrijft Paul Galama van Wageningen Livestock Research over de kansen en problemen van het scheiden van mest aan de bron. Hij ziet perspectiefvolle oplossingsrichtingen maar meldt ook tegenvallers.

Rfc 39 cent ?

Moet om de kostenstijgingen enigszins op te vangen.
jg

VIDEO: Prachtig Nederland in 1929 in kleur, Deel-1! Beautiful Holland in 1929 in color, Part-1 [HD]Quote:
Dit is deel-1 van een boeiende documentaire over Nederland in 1929 in kleur. Zie de tijdlijn voor meer informatie. Teneinde een realitische weergave te krijg...
weurding

Meer eigen eiwit met eigen mengteelt

De aandacht voor mengteelten groeit. Niet alleen in de biologische melkveehouderij, ook gangbare ondernemers kiezen hiervoor om bijvoorbeeld meer eiwit van eigen land te halen en zo de krachtvoerkosten te drukken. Zo groeide afgelopen jaar de vraag naar maiszaad met stokslabonen. Ook andere teelten en combinaties komen steeds vaker in beeld. Drie ondernemers spreken over hun ervaringen.
Nieuwsgrazer

Boeren wanhopig na uitspraak milieuvriendelijke stallen: ‘We worden aan alle kanten klem gezet’

Woede, frustratie, angst, onzekerheid. Hij weet niet wat hij nou eigenlijk het meest voelt na de uitspraak van de rechtbank, waarin afgelopen week de vergunning van een aantal melkveehouders in de regio Utrecht wordt vernietigd. Ook die van hem. Maar als zijn 8-jarige dochtertje de onrust bij haar ouders opmerkt, breekt zijn hart.

stemmen


Quote:
Het plan van de BoerBurgerBeweging om duizenden woningen te bouwen in de Oostvaardersplassen roept veel reacties op. Van bestuurders is er veel kritiek. ‘Onzinnig’, vindt gedeputeerde Harold Hofstra van Flevoland. Bijval is er ook: ‘Goed plan! Oostvaardersplassen heeft niets met natuur te maken, maar alles met show’.
sorry

VPRO Ned 2

Is tot op heden leuk om te kijken
mlkvhoudr