Nieuwste topics

CDA wil wolfvrije gebieden in Gelderland

ARNHEM - Gebieden als de Achterhoek en Rivierenland moeten aangewezen kunnen worden als ‘wolfvrij gebied'. In zo’n gebied kan een wolf verjaagd worden. Dat wil het CDA.
Nieuwsgrazer

Derogatie

Ik krijg steeds minder vertrouwen in goedkeuren derogatie. De zuidelijke landen vertrouw ik niet.
diekman

556.000 extra fosfaatrechten voor bezwaren

Als gevolg van beroep- en bezwaarschriften en rechtszaken over de toekenning van fosfaatrechten, heeft het ministerie van Landbouw ongeveer 556.000 kilo extra fosfaatrechten uitgegeven.

Dat blijkt uit informatie van het ministerie. De afroming bij de handel in fosfaatrechten van 422.000 kilo in 2018 en 359.000 kilo in 2019 is hiervoor voor een belangrijk deel teniet gedaan.

Consultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Hierbij een oproep om mee te doen aan de internetconsultatie voor de nieuwe stikstofwet (vastleggen streefdoel met bijbehorende juridische risico's, verplicht maatregelenprogramma). Maar drie werkdagen geleden online gezet, deadline morgen. Veel te kort. Minister wil het niet verlengen geeft ze in reactie op onze Kamervragen aan. Vandaar even deze oproep. Graag ook verder verspreiden. internetconsultatie.nl/stikstof/

Retail verdient , boer lijdt

boerenbusiness.nl/financieel/artikel/…
jg

Kruidenrijk grasland

Ik volg meerdere personen die relatief kort geleden begonnen zijn met kruidenrijk grasland, daarvan begrijp ik dat de vem en de opbrengst gelijk zouden zijn aan monocultuur Engels raai,nu wil ik een hoog perceel van het najaar opnieuw inzaaien eventueel met kruidenrijk grasland, maar nu las ik net dat het 7 ton ds opbrengst geeft.

Heeft iemand hier al langer ervaring er mee specifiek op droogte gevoelige grond?
mlkvhoudr

Maatschap Witteveen tackelt droogte

Melkveehouders Anno en Erik Witteveen uit het Zuidoost-Friese Oldetrijne hebben maatregelen getroffen om de 'droogte te tackelen'. Ze investeerden in een elektrische beregeningsinstallatie, legden drains aan en plaatsten stuwen in de sloot om de zeer arme zandgrond van meer water te voorzien.

WUR start proef over veiligheid zeewier in rundveevoer

Is zeewier veilig in te zetten in melkveevoeding? Om daar achter te komen, start Wageningen University & Research (WUR) van 2021 tot en met 2025 een onderzoek. Bij deze Publiek Private Samenwerking (PPS) kunnen ook bedrijven hieraan deelnemen.
Nieuwsgrazer