Flevoland

Foto's van flevoland

Flevoland nieuws

Afschieten edelherten Oostvaardersplassen opnieuw uitgesteld

21-12-2019 - Staatsbosbeheer stelt het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen opnieuw uit, in elk geval tot half januari, meldt Omroep Flevoland. Volgens woordvoerster Joke Bijl is verder uitstel waarschijnlijk, omdat er bezwaren binnenkomen tegen de nieuwe, provinciale vergunning. "Gisteren rolde er al een fax binnen," zegt ze.
Het nieuwe uitstel is het tweede uitstel in korte tijd. Onlangs nog verbood de rechter het afschieten van edelherten tot 1 januari, nadat de commissie-Van Geel had geadviseerd om ruim duizend dieren te doden.
We kunnen weer jagen
De rechter volgde de redenering van natuurbeschermingsorganisaties die vonden dat onvoldoende was aangetoond dat afschieten van de edelherten nodig is voor natuurbeheer.
Van Geel vond dat er maximaal 490 herten in het natuurgebied over mochten blijven. De rechters vroegen zich af waarop hij dat had gebaseerd. Voor de pakweg 1500 herten die Staatsbosbeheer eind oktober telde, was het uitstel goed nieuws.
Het advies van de commissie-Van Geel gold tot 1 januari. Staatsbosbeheer kondigde direct na de uitspraak aan om na de jaarwisseling weer te gaan schieten. "Vanaf 1 januari geldt in Flevoland weer een gewoon Faunabeheerplan, zoals dat ook in de andere provincies geldt. De vergunning en de ontheffing zijn rond, we k├║nnen weer jagen", benadrukt woordvoerster Bijl. Maar na ampel beraad met de provincie heeft Staatsbosbeheer toch besloten tot uitstel.
Verder uitstel
Het uitstel heeft alles te maken met de "voorlopige voorziening die is aangevraagd", twittert de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman. Met die "voorlopige voorziening" proberen natuurbeschermingsorganisaties opnieuw een verbod op afschot af te dwingen. De vraag is of die procedure, ook al wordt er gesproken over een spoedeisend karakter, binnen een paar weken kan worden afgerond. Staatsbosbeheer sluit verder uitstel van de jacht dan ook niet uit.

Nieuwsgrazer

Staatsbosbeheer hervat afschot edelherten in Oostvaardersplassen

19-12-2019 - Staatsbosbeheer hervat vanaf half januari het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het werk lag sinds 12 november stil, nadat de rechter de opdracht van de provincie Flevoland om herten af te schieten van tafel had geveegd. Er lopen nog ruim duizend herten teveel in het Europese vogelreservaat.

Nieuwsgrazer

Flevoland in beroep tegen afschotverbod edelherten Oostvaardersplassen

18-12-2019 - De provincie Flevoland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Die verbood op 12 november het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen door de provincie.

Nieuwsgrazer

Nog meer Flevoland nieuws

Datum Onderwerp Reacties
12-12-2019 Flevoland maakt nieuw plan voor haven Urk om stikstofbeleid 0 reacties
27-11-2019 Bodem en Kringlopen Flevoland zoekt deelnemers 0 reacties
27-11-2019 3 provincies klaar voor elektrisch rijden 0 reacties
22-11-2019 Afschot edelherten Oostvaardersplassen stilgelegd 0 reacties
25-10-2019 Bijzondere constructie moet zorgen voor vergunning voor Windplan Groen 0 reacties
24-10-2019 Column: Karin Bergmans-Elshof: Aardappelbewaring anno 2020 0 reacties
23-10-2019 FBE Flevoland werkt aan effici├źnter wildbeheer 0 reacties
21-10-2019 Eerste vier certificaten voor Flevolandse educatieboeren 0 reacties
16-10-2019 Geen strengere stikstofregels in Flevoland 0 reacties
16-10-2019 Dik 5.000 hectare uien nog op het land 0 reacties
16-10-2019 Burgercollectief start bouw windmolenpark 0 reacties
15-10-2019 Flevoland beweegt nog niet in stikstofdebat 0 reacties
15-10-2019 Video: Bieten rooien met Big Six 0 reacties
14-10-2019 400 boeren scanderen 'intrekken' op stikstofbijeenkomst Flevoland 0 reacties
14-10-2019 Flevoland en boeren lijnrecht tegenover elkaar 0 reacties
10-10-2019 Toch weer modderen in de mais met Pleizier & Timmer bij Hoge Enk (GD) 0 reacties
09-10-2019 Bezemactie in Flevoland levert 26.500 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen op 0 reacties

Flevoland video's