Grasbaal


Foto's
37
Video's
15
Topics
60
Reacties
11.729
Stemmen
702
Volgers
10

Over mij

Woonplaats: Spanbroek
Leeftijd: 56jr
Laatst op Boeren.online: 1wk geleden
Laatst op Prikkebord: 3u geleden
Laatst op TractorFan: 1wk geleden

Westfriese bourgondiër met een agrarisch hart

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

10 Aug 2020

LNV-minister Schouten komt opnieuw niet met onderbouwing veevoermaatregel

Vandaag kwam minister Schouten opnieuw naar buiten met de bekende stapel documenten, die de ‘onderbouwing’ zouden vormen van de veevoermaatregel. Deze keer als antwoord op de vele Kamervragen die werden gesteld, naar aanleiding van het kort geding tegen LNV over de voermaatregel.

Het kort geding was aangespannen door de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim en diende op 30 juli. STAF en stikstofclaim willen de eiwitlimieten reproduceren. Al eerder gaven de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim aan, dat op basis van deze stapel documenten de eiwitlimieten van de minister niet na te rekenen zijn. Er ontbreekt belangrijke informatie, die het ministerie tot nu toe weigert te verstrekken.

De minister verwijst bijvoorbeeld uitgebreid naar een CBS-rapport dat gebruikt zou zijn, echter dit rapport maakt geen onderscheid naar negen grondsoort-intensiteitsklassen, wat de veevoermaatregel wel doet. Het is één van de reeks vragen die nog altijd openstaat. Ook wijken de cijfers van de minister af, van praktijkcijfers. Hoe de minister tot de eiwitlimieten is gekomen, blijft een raadsel. Met een kort geding hoopten de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim de ontbrekende informatie op tafel te krijgen. Die bleek niet gedocumenteerd te zijn, zo bleek tijdens de zitting. Daarop werd met tussenkomst van de rechter besloten dat LNV deze informatie mondeling zou overdragen aan Agrifacts en Stikstofclaim. Tot een gesprek kwam het echter nog niet. Het ministerie wil de berichtgeving door beide stichtingen over dit gesprek verdergaand aan banden leggen. Beide stichtingen willen het ministerie tegemoet komen door de Chatham house rules te hanteren (geen informatie over ambtenaren naar buiten brengen), maar geen toezeggingen doen voor verdergaande restricties voor de communicatie.

Agrifacts en Stikstofclaim proberen sinds eind juni de onderbouwing van de eiwitlimieten in de veevoermaatregel op tafel te krijgen. Ook willen beide stichtingen dat LNV aantoont dar de gestelde ondergrens van 155 gram ruw eiwit per kg droge stof geen gezondheidsklachten oplevert. Tot nu toe betracht het ministerie geen openheid en transparantie.

Link naar de Kamerstukken:
rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/…

7 reacties

03 Aug 2020

Het best haalbare

Reactie Bennie Stevelink op dit onderwerp: boerderij.nl/Home/Blogs/… , hier legt hij zijn vinger precies op de zere plek waar het nu op vast loopt in de agrarische belangenbehartiging:

Vergaderboer, je vergeet één oorzaak: we hebben met grote veranderingen te maken in de landbouw. Veranderingen die boeren niet willen omdat die het bestaan moeilijker maken en veel aanpassingen eisen. De meeste boeren willen graag bij het oude blijven. Het liefst willen ze terugkeren naar de situatie van de jaren zeventig.

Van belangenbehartigers zoals LTO wordt geëist dat die de veranderingen tegenhouden. Dat nieuwe eisen van tafel geveegd worden. Maar dat gaat niet. Het best haalbare is een zo gunstig mogelijke regeling.
Daar is een deel van de boeren niet tevreden mee: zij eisen dat de verandering in zijn geheel van tafel gaat. Een zo gunstig mogelijke regeling treffen betekent dat je een verandering accepteert en niet bestrijdt. Dat maakt deze boeren woedend en daarom haten zij LTO.

Om de zoveel jaar wordt er weer een nieuwe organisatie opgericht die de veranderingen van tafel zal vegen. Nog niet één organisatie is daar in geslaagd. Als ze enig resultaat halen is het een zo gunstig mogelijke regeling binnen de verandering: precies hetzelfde als LTO.
Andere organisatie leveren geen ander resultaat en een andere voorzitter bij LTO levert ook geen ander resultaat.

De fout van LTO is niet dat zij niet leveren wat een deel van de leden eisen, want niemand kan dat leveren, de belangrijkste fout van LTO is dat zij niet weet om te gaan met het onvermogen van een deel van de boeren om veranderingen te accepteren en deze emoties niet voldoende weet te managen. Ze hebben te veel de neiging om over de genoemde emoties heen te stappen.

Het belangrijkste kenmerk van alternatieve organisaties is dat zij voorgaan in de emoties van de boeren, dát wordt gewaardeerd, ook al is het beleidsmatige resultaat nul.

32 reacties

01 Aug 2020

Zonnepanelen het nieuwe asbest?

Er is hiervoor al eerder gewaarschuwd, eergisteren deze grote brand, weilanden na brand bij bollenbedrijf in Moerbeek bezaaid met vlijmscherpe brokstukken van zonnepanelen, koeien grazen voorlopig elders.

Toezichthouder Louis Winder had zich donderdagochtend namens de Omgevingsdienst gemeld bij de brand die woedde aan de Moerbeek 10 bij het bollenbedrijf van de gebroeders Wit. ,,Ik dacht dat het om een routineklusje zou gaan. Uit eerder onderzoek wist ik al dat er bij Wit geen asbest in de daken of gebouwen zat. Wat ik aantrof was een volslagen verrassing. Over een stuk weiland van 3,8 kilometer lang en vijfhonderd meter breed lagen de splinters verspreid. Als ik de wegen en sloten buiten beschouwing laat, blijft er een gebied van 1,2 miljoen vierkante meter over waar voorlopig geen koeien kunnen grazen. Dat is nog al wat. Als je uitgaat van.

Quote:
De sanering valt onder het zogeheten ’asbestregime’. ,,We behandelen het als een asbestbrand, ook al omdat voor ons ook een volstrekt unieke situatie is’’, verduidelijkt Winder. ,,Er is ook geen enkel gevaar voor het milieu omdat het materiaal van de zonnepanelen bestaat uit een legering van glas en metaal, maar het is wel duidelijk dat er voorlopig geen koeien zullen grazen in het gebied. Ik vrees dat het niet de laatste keer is dat we dit meemaken.

Meer: noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200731_55277499/…

38 reacties

30 Jul 2020

Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel

Rene kan weer het goed uitleggen:

2 reacties


Onderbouwing voermaatregel blijkt niet gedocumenteerd

Tijdens het kort geding bleek dat de onderbouwing die STAF en Stikstofclaim wilden hebben, niet is gedocumenteerd. En wat niet is gedocumenteerd, kun je niet opvragen. Dat is de reden dat beide partijen hun eis (alleen de documentatie werd geëist) introkken, om de rechter een uitspraak te besparen. (Die uitspraak zou zijn geweest: er is geen onderbouwing en wat er niet is kun je niet opvragen). Over de vervolgstappen leest je in het bijgaande bericht:

Persbericht AgriFacts (STAF) en Stikstofclaim (SSC).

De onderbouwing van de voermaatregel is niet gedocumenteerd, maar zit in het hoofd van één ambtenaar. Het ministerie van LNV kon vanochtend tijdens het kort geding dan ook niet aangeven welke gegevens de ambtenaar precies had gebruikt, en hoe deze tot de door de Minister voorgestelde voernormen was gekomen.

De onderbouwing waarom de stichtingen AgriFacts (STAF) en Stikstofclaim vanochtend verzochten in een kort geding, kwam daarom niet op tafel. Wat er niet is, kun je niet opvragen. Beide stichtingen spanden een kort geding aan tegen het ministerie van LNV omdat zij willen weten waarop de voorgestelde voernormen zijn gebaseerd.

Stikstofclaim en STAF zijn blij met de uitkomsten van het kort geding. Dat geeft tenminste duidelijkheid. Beide partijen hadden al het vermoeden dat de onderbouwing van de voermaatregel tekort schoot, maar dat het ministerie de onderbouwing niet heeft gedocumenteerd, zien beide stichtingen als een forse tekortkoming. Eén ambtenaar blijkt de nieuwe voedernormen voor melkvee te hebben berekend, maar het is onbekend of deze ambtenaar zijn berekeningen kan reproduceren. De berekeningen zitten in het hoofd van deze ambtenaar, die momenteel op vakantie is.

Vanaf 1 september gelden nieuwe normen voor veevoer, met als doel de stikstofuitstoot met 0,2 kiloton te verminderen. Hiermee moet de woning- en wegenbouw worden vlot getrokken.

Vervolgstappen
Met tussenkomst van de rechter werd vanochtend afgesproken dat Stikstofclaim, STAF en het ministerie van LNV in gesprek gaan met de betreffende ambtenaar, over de berekening en de gebruikte data. Omdat de invoerdatum van de voermaatregel (1 september) snel dichterbij komt, willen Stikstofclaim en STAF er niet op gokken dat het de ambtenaar tijdig lukt de onderbouwing te reproduceren. De besturen van Stikstofclaim en STAF zullen de voorzieningenrechter vragen de ingangsdatum van de veevoermaatregel op te schorten, zolang de onderbouwing niet transparant en controleerbaar is.

14 reacties