Stikstofclaim gaat schade door onzorgvuldig handelen op overheid verhalen

Stel uw aanspraak op schadevergoeding veilig en meld u volgende week aan

Persbericht 8 oktober 2019


De Rijksoverheid en de Provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Met name de maatregelen die Provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en alle veehouderijsectoren treffen. De overheid zal haar maatregelen nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel AERIUS van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 – 100% (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met metingen. De nieuwe juridische organisatie Stikstofclaim wil de schade die het kabinet en gedeputeerde staten gaan veroorzaken met onzorgvuldig handelen, op de overheid verhalen. De stichting die op 9 oktober aan haar taak begint, zal alle veehouderijsectoren vertegenwoordigen. Het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende veehouderijsectoren, wordt ondersteund door een team
van juristen en advocaten.

De zogenaamde stikstofbrief van 4 oktober van LNV-minister Carola Schouten en het rapport Niet alles kan van de Commissie Remkes wijzen in de richting van grote financiële schades voor veel bedrijven.

De volgende schades worden voorzien:
- Uit de stikstofbrief van minister Schouten kan het beeld ontstaan dat het aantal ‘piekbedrijven’ naar schatting 100 tot 150 stuks zal bedragen. In de tweede ronde echter, zijn de provincies aan zet, die momenteel in kaart brengen welke bedrijven teveel stikstof uitstoten op aangrenzende natuurgebieden (op basis van het AERIUS-model!). Uit de handreiking voor provincies blijkt dat de provinciale stikstofmaatregelen naar schatting duizenden bedrijven zullen treffen, in alle sectoren: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee.

- Bedrijven die binnen een straal van circa 1 km van natuurgebieden liggen, wordt ontwikkelruimte afgenomen, waardoor deze bedrijven in waarde dalen of onverkoopbaar worden.

- Latente ruimte, productierechten en/of milieu-productieruimte worden afgenomen zonder (voldoende) financiële compensatie.

- De overheid is voornemens maatregelen te treffen op grond van het rekenmodel AEURUS, dat nooit getoetst is met metingen en grote onzekerheden kent (het RIVM rapporteert een onzekerheid van 50 – 100% op de depositieberekeningen). De Commissie Remkes spreekt in zijn eerste advies van een model dat in belangrijke mate is gebaseerd op aannames.

In 2020 - 2023 zal de depositie worden gemeten, de verwachting is dat de metingen tot andere uitkomsten leiden dan het AERIUS-model. Bij overhaast invoeren van maatregelen op grond van aannames bestaat het risico dat zaken in werkelijkheid anders blijken te liggen. En ondernemers voor niets of op de verkeerde kosten zijn gejaagd.

- De Commissie Remkes stelt dat 46 procent van de stikstofuitstoot op het conto komt van de veehouderij. De media heeft hier veel aandacht aan besteed. Naar nu blijkt, beschikken duizenden bedrijven die stikstofoxiden uitstoten (industriële bedrijven) veelal niet over een Natuurbeschermingswetvergunning, omdat dit niet aan de orde was. Deze bedrijven zijn daardoor ook buiten de statistieken gevallen. De boerenbedrijven waren wel volledig in beeld, en kregen ‘de volle laag’ van politici en milieuorganisaties, wat imagoschade heeft gegeven.

Werkwijze
Stikstofclaim zal de schadeprocedures collectief oppakken. Naarmate er meer deelnemers zijn, kunnen meer procedures worden gestart. Voor 150 euro kunnen ondernemers meedoen. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers. De organisatie wordt momenteel ingericht en binnenkort zal de website stikstofclaim.nl online zijn.

Het bestuur bestaat uit: John Spithoven (voorzitter), Mieke Smits (secretaris, melkveehouderij), Nynke Koopmans (penningmeester, melkveehouderij), Marcel Doesschot (intensieve veehouderij),

Stel uw aanspraak op schadevergoeding veilig en meld u volgende week aan
Nieuwsgrazer

Reacties

+11
John Spithoven
Beste mensen
Vandaag zullen een aantal mensen het initiatief nemen tot het oprichten van een stichting. Stichting Stikstof Claim (SSC)

De stichting zal middels een collectief (als u zich daar bij aamsluit) uw belang juridisch proberen te behartigen mbt de ontstane en geleden schade voortvloeiend uit het huidige stikstof beleid. Zoals de heer Rutte, minister president , het vrijdag in de persconferentie al gezegd heeft "Boeren hebben geen schuld aan de ontstane situatie " dan hoeft de veehouderij ook niet de consequenties te dragen.

Gisteren zijn de plannen van vrijdag 4 oktober geïmplementeerd in het provinciaal beleid. Daaruit blijkt dat er gisteren 8 oktober weer een nieuwe peildatum is ontstaan. Voor intern en extern salderen en de 1 km zone is alle latente ruimte ingenomen. Het aantal dierrechten en fosfaat rechten van 8 oktober is dan leidend.

Eind van de week is de website online en zal er ook een rekening nummer actief zijn.

SSC
arjank110
@John Spithoven "
Gisteren zijn de plannen van vrijdag 4 oktober geïmplementeerd in het provinciaal beleid. Daaruit blijkt dat er gisteren 8 oktober weer een nieuwe peildatum is ontstaan. Voor intern en extern salderen en de 1 km zone is alle latente ruimte ingenomen. Het aantal dierrechten en fosfaat rechten van 8 oktober is dan leidend".

Dit betekent dat Carola Schouten haar handen kan wassen in onschuld en dat de provincies de schuld krijgen? Als je niets wijzigt, alleen uitbreid binnen je bestaande NB vergunningsruimte, kan dus nog wel?
John Spithoven
@arjank110 Nog wel....
demelkboer
@John Spithoven jij hebt blijkbaar wat info over wat de provincies hebben besproken met het kabinet. Dienen daar zich al contouren aan over zonering en maatregelen per zone?
demelkboer
@demelkboer ps doe natuurlijk mee
Gerrit Willem
@John Spithoven Ik neem aan dat de tekst voor intern en extern salderen en de 1 km zone is alle latente ruimte ingenomen, moet zijn in de 1 km zone.
John Spithoven
@Gerrit Willem Allebei
Twentsch Land
Alle latente ruimte binnen 1 km ...... betekent dat ook indien een Nb vergunning aanwezig is ?
@John Spithoven
Tommie1
@Twentsch Land Buiten de 1 km zone niet dus?
Twentsch Land
Weet het niet, was benieuwd naar binnen 1 km en Nb vergunning omdat onlangs nog werd gezegd dat met een geldige Nb niet latent hoefde in te leveren.

@Tommie1
Adaptief boeren
@John Spithoven de vermelding van RIVM dat aannamens 50 tot 100% kunnen afwijken is wel een duidelijke schietschijf, maar de realiteit is dat de groenen nu denken dat het dus nog veel erger kan zijn, en wij gaan er vanuit dat het veel te opgeklopt is en dus wel mee zal vallen
Het risico dus dat aannamens niet ver van de waarheid afstaan en door jurisprudentie veranderen in harde juridische getoetste waarden moeten we wel als risico aanvaarden
+1
Twentsch Land
Zou door het RIVM die marge al niet in het voordeel van de groenen zijn getoetst !

@Adaptief boeren
hans1980
@Twentsch Land daarom eerst staken dat votje papier moet de oven in
+1
Adaptief boeren
@Twentsch Land Denk ik natuurlijk ook, maar geen zekerheid he , wat het meest lastige is de claim van natuur vrienden, dat hun troetelgebiedjes te maken hebben met achteruitgang van biodiversiteit en voorkomen van zeldzame planten, dat is namelijk het punt waar Brussel naar kijkt en waar de Nederlandse overheid op afgerekend wordt, dus ook al blijkt het systeem van aannamens van depositie niet te kloppen, kan er zomaar weer een aanscherping van beleid volgen, de roofbouw van de mens op de aarde blijft niet ongestraft denk ik, dat is een telkens terugkerend refrein , het paradijs krijgen we niet terug
+1
Skroefkelos
@Adaptief boeren als je 50 tot 100% fout zit ben je zoi zo gezakt. Er moeten toch ook werknemers bij RIVM zijn die weten dat er veel te veel gegokt is , zou fijn zijn als er een klokkenluider opstond daar , die zullen wij steunen
BamBam
@John Spithoven hmm. Ik sta hier dubbel in. Stel utopies dat je wint, dan moet de gewone burger die ook gewoon genaait wordt dit via belastingen betalen. Want de boosdoeners kost dit natuurlijk niets. Behalve dan dat ze gedwarsboomd worden, maar het raakt hun villaatje en jachtje en hummertje niet. Dan wordt nederland zo'n beetje failliet verklaart. Is dat een weg naar een oplossing?
Al zal dat niet gebeuren, ik heb een vriendin die heeft gerecht tegen haar ziekteuitkering die veels te laag was. De rechter zei, u heeft gelijk, maar u krijgt het niet, want anders gaat hier precedentwerking van uit en dat kost nederland te veel geld.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @John Spithoven:
Gisteren zijn de plannen van vrijdag 4 oktober geïmplementeerd in het provinciaal beleid. Daaruit blijkt dat er gisteren 8 oktober weer een nieuwe peildatum is ontstaan. Voor intern en extern salderen en de 1 km zone is alle latente ruimte ingenomen. Het aantal dierrechten en fosfaat rechten van 8 oktober is dan leidend.

Gaat dit over één provincie of over het IPO? Heb je deze info voor me op schrift of online?
j h p
@John Spithoven Waar kan ik de info over het provinciale besluit vinden?
+2
Jack Rijlaarsdam
@avs Ff heel snel gescand, alvast één provinciale bom bij intern salderen, pag 6 van de beleidsregels:
Quote:
7. Bij de beoordeling van de feitelijke gerealiseerde capaciteit, bedoeld in het
zesde lid, gaan Gedeputeerde Staten uit van de op het moment van
indienen van de aanvraag op grond van een toestemming volledig
opgerichte installaties of gebouwen.
8. Onverminderd het zevende lid rekenen Gedeputeerde Staten het deel van
de vergunde capaciteit waarvoor aanvrager niet beschikt over de benodigde
fosfaatrechten, pluimveerechten, varkensrechten of CO2-rechten niet tot de
feitelijk gerealiseerde capaciteit
, zodat deze ruimte niet kan worden ingezet
voor intern salderen;

@John Spithoven Kom op met je rekeningnummer...
co co
@Jack Rijlaarsdam hoi jack dat dit kon gebeuren was mijn wel duidelijk er is behoorlijk wat vee van uit Duitsland vervoerd naar Nederland ik heb goed gekeken wat bepaalde mensen aan het doen waren ( oud voorzitter RFC) ik zag dat hij een veewagen voor de deur had staan met duits kenteken en daar op heb ik gehandeld onder het motto niet geschoten is altijd mis en ik denk dat het nu goed voor mijn uit pakt
Huppel
@co co ik lees dat ze fosfaatrechten gaan tellen en geen staarten. Die vrachtauto met vee doet er niet zoveel toe wanneer er nog geen rechten voor waren gekocht
co co
@Huppel ik had fosfaat rechten en vee aangekocht zonder fosfaat rechten kan je er geen vee bij zetten het kosten mijn wel +- 3 ton wij hadden het al langer in gedachten om uit te breiden dit hebben wij nu versneld gelukkig was de financiering rond met de bank zo dat we snel konden handelen
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
+- 3 ton

Je had het eerder over 50 vaarzen (á €2000,-) en dan nog 2500 kg fosfaat paar weken terug (á €150,-). De rekensom klopt niet, maar toch gefeliciteerd.
+1
pietjepuk
@Jack Rijlaarsdam Een vaars is geen 50 kilo fosfaat he. 😉
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @pietjepuk:
vaars is geen 50 kilo fosfaat

De Duitse vaarzen die @christo en z'n neef @co co kopen wel.
co co
@Jack Rijlaarsdam vaarzen staan op 21.9 kg P X50= 1095 KG X 152 = 166440

aankoop vaarzen 1850 x 50 =92500 +166440 =258940

post nieuw melktank 35000
wat wil je nog meer weten
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
vaarzen staan op 21.9 kg

Tsjonge wat een misser, je koopt vaarzen om een referentie op te bouwen en dan koop je geen verse van 40-50 kg fosfaat, maar jongvee. Voor €150 per dier meer had je de dubbele referentie opgebouwd. Ik snap 'm niet.
co co
@Jack Rijlaarsdam het zijn hoog dragende vaarzen jack . melkvee was bijna niet aan te komen van daar vaarzen met deze aankoop zit ik mooi vol wat betreft mijn NB vergunning .
einde discussie. en jack je kan nu al zien hoe je gepakt wordt . er zulle weer veel knelgevallen ontstaan met allen gevolgen van dien
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
met deze aankoop zit ik mooi vol

Zolang je er zelf maar een goed gevoel bij hebt, dat is nergens te koop.
+1
robbies
@Jack Rijlaarsdam ze hebben alle 50 op 4 oktober gekalfd. Dat heb je toch wel geleerd in de afgelopen 4 jaar?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
alle 50 op 4 oktober gekalfd

Weet je ook nog een list om er met terugwerkende kracht fosfaatrechten op naam onder te schuiven?
co co
@Jack Rijlaarsdam weet je wat het is jack volgens mijn behoorden jij ook tot de fosfaat knelgevallen ? al die mensen zijn nu weer de lul vergunning aan gevraagd en onder de oude nb vergunning.. rechten aangekocht maar op 2-7-2015 stal nog niet vol (deksel op je neus). nu 8-10-2019 pakt de provincie de aan gekochtenN rechten weer af als je de nb niet vol hebt ( deksel weer op je neus . vraagje heeft LTO jouw er voor gewaarschuwd dat dit kon gebeuren ? verstraaten zij toen al dat knelgevallen aan de verkeerde kant zate en ik vrees dat dat nu ook weer is
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
nu 8-10-2019 pakt de provincie de aan gekochtenN rechten weer af als je de nb niet vol hebt

Dat heb je niet helder, alleen bij salderen wordt getoetst aan de aanwezige fosfaatrechten op 8-10, dus als je nu de NB niet vol hebt, kun je die alsnog benutten, zolang je maar niet van de vergunning afwijkt.

Verder ben ik geen knelgeval, mijn omgevingsvergunning kwam pas in 2016 los en ik was zo eigenwijs om in 2017 tegen alle rode seinen in toch te gaan bouwen. Veel geld in rechten gestoken, maar wel eigen keus.
co co
@DeBoerin gij snap het
Jack Rijlaarsdam
@DeBoerin Ja? Wat is je punt? Er staat toch niet dat de provincie N-rechten afpakt wanneer je de NB niet vol hebt op 8-10, zoals @co co beweert?
DeBoerin
@Jack Rijlaarsdam Hierbij wat uitgebreider.
Ruimte welke wel vergund maar geen rechten voor aanwezig kan niet gebruikt worden voor intern salderen mits op 1 maart 2017 meer rundvee werd gehouden...(lid 10). Latente ruimte welke na 1 maart 2017 aanwezig was kan zomaar ingenomen worden ?

8. Onverminderd het zevende lid rekenen Gedeputeerde Staten het deel van
de vergunde capaciteit waarvoor aanvrager niet beschikt over de benodigde
fosfaatrechten, pluimveerechten, varkensrechten of CO2-rechten niet tot de
feitelijk gerealiseerde capaciteit, zodat deze ruimte niet kan worden ingezet
voor intern salderen;
9. In afwijking van het zesde lid hanteren Gedeputeerde Staten de
referentiesituatie zonder inperking van de gerealiseerde capaciteit als
uitgangspunt indien:
a. Op het moment van aankondiging van dit aangescherpte beleid het
project nog niet volledig is gerealiseerd, maar heeft de
initiatiefnemer wel aantoonbaar stappen gezet met het oog op
volledige realisatie.
b. Op het moment van aankondiging weliswaar nog niet is
aangevangen met de realisatie van een uitbreidingsproject, maar
waren daarvoor wel al aantoonbaar onomkeerbare significante
investeringsverplichtingen aangegaan.
c. Het project noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen in een
Natura 2000-gebied.
d. Het projecten en plannen ten aanzien van/ten behoeve van wegen,
vaarwegen, spoorwegen en luchtvaart, woningbouw, duurzame
energieopwekking en energieprojecten van nationaal belang betreft
dan wel projecten noodzakelijk in het kader van militaire activiteiten.
10. In afwijking van het achtste lid hanteren Gedeputeerde Staten als
uitgangspunt voor het bepalen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit de
fosfaatrechten plus het rundvee dat men door invoering van het
fosfaatrechtenstelsel niet meer kon houden indien de melkveehouder:
a. kan aantonen dat op 1 maart 2017 aantoonbaar meer rundvee werd
gehouden dan aan fosfaatrechten is verkregen; én
b. kan aantonen dat op 1 maart 2017 voldoende ruimte beschikbaar was in
de stallen.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @DeBoerin:
Latente ruimte welke na 1 maart 2017 aanwezig was kan zomaar ingenomen worden ?

Niet zomaar, alleen bij salderen. Ook onterecht, dat zijn wij wel eens, maar daar ging de discussie met @co co niet over.
pietjepuk
@Jack Rijlaarsdam Nu een paar andere dingen. Fosfaatrechten is een gemiddelde over het jaar van de categorieën 100 101 en 102 opgeteld. Ammoniak is een dag plafond van iedere dier categorie apart. 10 maanden 95 koeien en 2 maanden 125 is gemiddeld 100 koeien fosfaatrechten. Maar ammoniak heb je 125 koeien nodig. Jongvee kun je binnen het fosfaatrechten stelsel inwisselen voor melkkoeien.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @pietjepuk:
andere dingen

Mooi hè, de chaos wordt per dag groter. De doorsnee ambtenaar is het spoor ook al lang bijster.We hadden een maand terug de verse gedeputeerde van Landbouw en Economie van de provincie N-H op werkbezoek. Al snel ging het over regelgeving en hij begon iets door te vragen over de mestwet, fosfaat combi fosfaatrechten en uiteraard N. Vervolgens kwam de PAS ter sprake en weer N, maar wel geheel andere N, beste man was het spoor behoorlijk kwijt. Waarschijnlijk heeft hij in vier weken hard bijgeleerd en heeft hij nu in het IPO de beleidsregels N op helpen stellen...
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
nu in het IPO de beleidsregels N op helpen stellen...

Zijn uiteindelijk toch nergens verantwoordelijk voor, anders zouden ze zich wel 3x bedenken voor ze hier hun fikken aan gingen branden.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
nergens verantwoordelijk voor

Ik vind het allemaal toch een bijzonder verhaal. Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en de provincies stellen al beleidsregels op. Daarbij komt dat de beleidsregels meer rigide zijn dan het wetsvoorstel. Dat maakt het uiteindelijk contra-productief, want er is geen ondernemer die met deze beleidsregels een overeenkomst af sluit, wanneer hij weet dat er een soepeler wetsvoorstel aan zit te komen. Kortom, voorlopig wordt er gewoon niet gesaldeerd. Stoppers moeten helemaal niks, dus gaan gewoon achterover zitten.
+5
j h p
@Jack Rijlaarsdam Wat ik vooral bijzonder vind is dat ze klagen over een te veel aan stikstofuitstoot, dit willen verlagen door latente ruimte in te nemen die dus niet gebruikt wordt om die vervolgens uit te delen zodat er stikstof op uitgestoten kan worden.
BoerBart
@Jack Rijlaarsdam
Wanneer je Rik Grashoff op bezoek krijgt, heb je een probleem.
Hij gaat bedrijven in de buurt van stikstof-gevoelige-gebieden ( natura-2000)in Brabant bezoeken.
Als je een nieuwe vergunning aan moet vragen, val je terug naar het aantal fosfaatrechten dat je op 9oktober 2019 had. Bovendien is de kans dat je opnieuw een vergunning krijgt nihil.
Schaakmat.
+1
pietjepuk
Quote Reactie van @BoerBart:
val je terug naar het aantal fosfaatrechten

Ik had alleen maar melkkoeien die 5500 liter elk gaven 🤔
Twentsch Land
Je zou je afvragen ... wat zijn in zo’n geval fosfaatrechten.....alleen maar laag productieve koeien ? Of hoog productief of alleen jongvee ?@pietjepuk
jg
@Twentsch Land Daarom is die koppeling ook onmogelijk, houdt geen stand bij toetsing van een wetsvoorstel door deskundigen.
co co
@Jack Rijlaarsdam de tijd zal het leren jack zodra . het fons in de lucht is meld ik mijn snel aan
ik weet nog heel goed hoe het is gegaan met het aujeszky verhaal . lto vindt het niet nodig om tegen LNV te produceren DE NVV daar in tegen wel met gevolg dat de leden van de NVV in het gelijk werden gesteld en schade vergoeding kregen volgens mijn +- 13 mil . daar in tegen de leden van LTO kregen niets . je leden geld betalen maar er iets voor doen ho maar ( of waren ze bang voor LNV dat hun subsidie potje werd in getrokken
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
het aujeszky verhaal

Wijze praat, moest ik ook meteen aan denken. Die paar honderd euries inleg kon nog wel eens goed rendement op gaan leveren. Het lijkt mij sterk dat dit soort regelgeving stand houdt. Zeker als het een proces van jaren wordt en uiteindelijk ook nog werkelijk gemeten cijfers ingevoegd kunnen worden.
co co
@Jack Rijlaarsdam weetje wat het is jack we hebben allemaal hetzelfde doel dat de waarheid omtrent de N uit stoot bovenwater komt daar ga ik voor
de Tank
@co co na afkalven weer 1200 kg erbij?
Tobber
@Huppel hoe zit dat dan bij vleesveehouders? Ze gaan gewoon staarten tellen let maar op. Als ik vorige maand koeien heb gekocht, heb ik nog tot 31-12 om daar P rechten voor te kopen. Niemand verplicht je om dit vooraf te doen. We zullen zien
Adaptief boeren
@Tobber Daarom denk ik dat dit sneuvelt voor de rechter, ze hebben bewust niet voor stikstof rechten gekozen, omdat er dan het lange traject langs Brussel gelopen moet worden, je hebt met de fosfaat rechten gezien hoeveel tijd dat vergt, dit is nu natuurlijk ook een lachertje voor de adviseurs en advocaten, die hebben voorlopig brood genoeg
Huppel
@Tobber hetzelfde voor geiten en kalverhouderij. Ik weet het niet
+1
Adaptief boeren
Mooi, doen mee, zodra jullie de rekening beschikbaar hebben, maak ik 250€ over
+2
KOC1981
Kan je ook aangeven wat jullie denken te kunnen betekenen voor de PAS-melders? Want hier op het prikkebord worden wij vaak weggezet als profiteurs van het systeem, terwijl dat wij op het moment van de aanvraag geen andere keuze hadden, als je zo'n lage extra uitstoot had, moest je een melding doen van de provincie
+2
John Spithoven
Ik kan niet op de zaken vooruit lopen. Maar PAS meldingen zitten ver van N2000 gebieden dus bied meten van depositie een uitkomst.

Maar wat hier gebeurt met de veehouderij kan niet!

En met een team van juridisch specialisten gaan we de grens op verschillende vraagstukken opzoeken.
+4
Zwaagdijk
@John Spithoven respect voor je berichten en je initiatieven. Ik lees je bijdragen altijd met grote Intresse. 👍🏻👍🏻👍🏻
Taurus
@Zwaagdijk Ik sluit me daar volledig bij aan en velen met mij!!
mlkvhoudr
Dit lijkt mij de te bewandelen weg john👍
Tommie1
Is latente ruimte de ruimte tussen de milieuvergunning en de NB of de dieraantallen op 8 oktober en de NB?
Dan zou tijdelijk geen dieren betekenen dan je niet meer kunt beginnen, of als je weer dieren houdt dat deze illegaal zijn opeens.
Noknok
@Tommie1 zoals ik het lees moet je fosfaatrechten/ dierrechten hebben op die datums dat is leidend. Aantal stuks vee maakt weinig uit zoals ik het lees.
BerttHB
Geweldig initiatief! Hier gaat het om! We doen zeker mee.
Veenprut
Ongelooflijk dat ze het zo ver laten komen!
We kunnen niet anders dan vol in de verdediging te gaan, veel dank aan de initiatiefnemers!
Natuurlijk doe ik mee, ik zit precies op een kilometer van een natura 2000 gebied maar is niet stikstof gevoelig.
Maken ze nu hier nog onderscheid in? Kan er niks over vinden.
En hoe zit het met paarden? Zit een bedrijf naast met naar ik schat 150 paarden....
mlkvhoudr
@Veenprut volgens mij zijn er 160 natura 2000 gebieden en hebben ze t over 100 stikstofgevoelige gebieden ik denk dus ja maar geef geen garanties
+1
mlkvhoudr
@Veenprut heb t even voor je op gezocht 118 stikstofgevoelige nb gebieden 160 nb gebieden
bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/…
Veenprut
@mlkvhoudr dat ik naast een gebied zit dat niet stikstof gevoelig is was al bekend.
Maar welk onderscheid wordt er gemaakt....
+1
mlkvhoudr
@Veenprut volgens mij zijn alleen de stikstofgevoelige gebieden opgenomen in de pas dus ga er vanuit dat dat nu weer zo is
mlkvhoudr
@Veenprut volgens mij zijn alleen de stikstofgevoelige gebieden opgenomen in de pas dus ga er vanuit dat dat nu weer zo is
Deutz1455xl
👍
+1
hans1980
Goed initiatief @spithoven hier ook destijds NH3 gekocht voor nog te realiseren plannen.
Gaan we enkel vloeren of ruimtes iets wijzigen in nb dan alles kwijt 😡😡😡

Wil dus minimaal een vergoeding voor het ingenomen deel , volledig terecht

Wat heb je anders aan een onherroepelijke Nb? Dit was bedoeld voor toekomst van ons bedrijf!!!!
+1
Albert Altena
Ik heb niets te maken met zones rond natuurgebieden.
Maar doe zeker mee.
Zeer goed initiatief!
scooby-rosy
Wij ook natuurlijk. Maar zo triest dat een boer al tegen de politiek moet bewijzen hoe fout ze bezig zijn. Het kost ons allemaal veel tijd (en inkomen)
+1
robbies
Quote Reactie van @scooby-rosy:
Het kost ons allemaal veel tijd (en inkomen)

niks doen kost ons ook tijd en inkomen.
+1
buorman
Eerst maar eens concrete plannen/besluiten afwachten.
Het lijkt me vreemd dat ze zomaar alle vergunde ruimte af pakken binnen de 1 km zone terwijl ze het daarbuiten niet doen.
Bij PAS meldingen/verg kan ik me daar nog iets bij voorstellen omdat ten eerste de PAS is gesneuveld en ten tweede daarin een termijn van realisatie werd genoemd die in veel gevallen al is verstreken waardoor deze latente ruimte eigenlijk al niet meer beschikbaar is.
+1
John Spithoven
@buorman Even een aanvulling.

De kamerbrief is gisteren als beleidsregel geïmplementeerd in het beleid

De trein rijdt veel harder door als dat jullie denken. voor het grootste gedeelte ligt de uitvoering bij de provincie.
buorman
Quote Reactie van @John Spithoven:
gisteren als beleidsregel geïmplementeerd in het beleid

John, die info had ik dus noch niet op het moment dat ik mijn vorige reactie gaf.
Inmiddels op hoofdlijnen gelezen en het lijkt op diefstal uit te draaien, dus ja dan doe ik ook mee
de Tank
@John Spithoven inderdaad, ik heb ze daar in Den Haag nog nooit zo hard zien "werken"
magerehein
Wanneer bekend is welke advocaat of combinatie daarvan deze zaak gaan aanpakken alle veehouders die voor rechtsbijstand verzekerd zijn collectief de zaak aanmelden bij hun verzekering .
En dan bedoel ik ook ALLE veehouders,varkens ,koeien noem maar op!
co co
Statenbrief
Datum
8 oktober 2019
Zaaknummer
2010-007680
Inlichtingen
Mieneke Steijns
8107
post@gelderland.nl
Onderwerp
Beleidsregels vergunningverlening stikstof Blad
1 van 5
Portefeuillehouder
Peter Drenth
Ambitie en thema
- Ambitie 3 Natuur en Cultuur
Doel van deze brief
Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om:
- De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
Markt 11 | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G
026 359 99 99
post@gelderland.nl Btw-nummer: NL001825100.B03
www.gelderland.nl KvK-nummer: 51468751
1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Wij willen u graag informeren over de nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening op grond van
de Wet natuurbescherming met betrekking tot stikstof, getiteld Beleidsregel intern en extern
salderen (hierna: beleidsregels).1 Ook informeren wij u over de actuele ontwikkelingen in het
stikstofdossier.
2 Aanleiding
Provincies hebben op 8 oktober 2019 nieuwe beleidsregels voor de toestemmingsverlening
vastgesteld. Kern daarvan is dat niet alle ruimte voor nieuwe stikstofgerelateerde activiteiten wordt
vrijgegeven: eerst wordt die ruimte – vooral bij extern salderen - afgeroomd, zodat de belasting door
stikstof niet stijgt en in veel gevallen feitelijk afneemt. Wij lichten dit hieronder en in de bijlage
nader toe. De beleidsregels gaan in op 11 oktober 2019.
1 Onder intern salderen wordt verstaan: een situatie waarbij het aangevraagde project per saldo zelf niet
leidt tot een toename van stikstof-depositie ten opzichte van de eerdere toestemming binnen de
begrenzing van één project of locatie.
Onder extern salderen wordt verstaan: deels of geheel intrekken van een toestemming voor
stikstofemissie van één of meer activiteiten op een andere locatie ten behoeve van de verlening van een
natuurvergunning voor een ander nieuw of gewijzigd project.
Datum
8 oktober 2019
Zaaknummer
2010-007680
Blad
2 van 5
Ofschoon provincies bevoegd zijn om beleidsregels te stellen, staat de vaststelling van de nieuwe
beleidsregels niet los van de inspanningen die Rijk en provincies doen op het stikstofdossier.
Provincies en Rijk trekken in de aanpak van de stikstofproblematiek samen op. In onze
Statenbrieven van 4 juni en 17 september 2019 (PS2019-494/658) hebben wij u geïnformeerd over
de betekenis van de uitspraak van de Raad van State over toestemmingsverlening (vergunning,
ontheffing) van activiteiten waarmee stikstof is gemoeid. Landelijk betreft het mogelijk circa 18.000
projecten plus meldingen van activiteiten die onder de zogenaamde drempelwaarde vielen. Om de
toestemmingsverlening weer op gang te krijgen moet er sprake zijn van natuurherstel en afname
van de stikstofuitstoot.
Op 21 juni 2019 hebben de gezamenlijke overheden afspraken gemaakt, die een eerste stap vormen
voor het weer kunnen verlenen van toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten (PS2019-
556). In september is het rekeninstrument ‘AERIUS’ opengesteld, waarmee aanvragers en
beoordelaars kunnen zien of de voorgenomen activiteit vergunningplichtig is.
Het Kabinet heeft een Adviescommissie Stikstofproblematiek (hierna: Adviescommissie) opdracht
gegeven om te komen tot adviezen voor mogelijke oplossingen voor de korte en lange termijn. Op 25
september 2019 heeft de Adviescommissie haar rapport “Niet alles kan” 2 voor de korte termijn
aangeboden aan de Minister. In het rapport wordt nadrukkelijk gepleit voor maatregelen die leiden
tot een afname van de stikstofuitstoot.
Op 4 oktober 2019 is een volgende stap gezet door het Kabinet. In de Kamerbrief3 is het Kabinet
ingegaan op de adviezen van de Adviescommissie. Zij heeft aangekondigd welke maatregelen op
rijksniveau ze wil gaan treffen, in afstemming met de provincies. Dit is maatschappelijk van groot
belang, vooral voor projecten met een kleine stikstofimpact. In de bijlage is een samenvatting op de
Kamerbrief opgenomen.
3 Bestaand beleid c.q. kader
• Omgevingsvisie
• Coalitieakkoord Samen voor Gelderland
• Wet natuurbescherming
2 Zie hiervoor:
tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/…
8
3 Zie hiervoor:
tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/…
1
Datum
8 oktober 2019
Zaaknummer
2010-007680
Blad
3 van 5
4 Argumenten/afwegingen/risico’s
De stikstofproblematiek raakt burgers, bedrijven en overheden, individueel en maatschappelijk. De
overheden zijn zich bewust van de urgentie om beweging te krijgen in de toestemmingsverlening
(vergunningverlening) voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Ook zijn zij er zich van bewust dat
de stikstofproblematiek complex is en dat er mogelijk ingrijpende maatregelen genomen moeten
worden voor het herstel van de natuur4.
Beleidsregels leiden tot afnemende stikstofuitstoot
Met het vaststellen van de nieuwe beleidsregels is een belangrijke stap gezet om het proces van
toestemmingsverlening op gang te brengen. Provincies laten met deze stap zien dat zij vaart willen
maken met de aanpak van de stikstofproblematiek. Samengevat betekenen deze regels dat (zie ook
de bijlage voor een uitgebreide toelichting)5:
- Projecten/activiteiten die niet leiden tot een toename van neerslag van stikstof geen vergunning
hoeven aan te vragen
- Projecten/activiteiten die wel leiden tot een toename van neerslag van stikstof moeten middels
intern en extern salderen reduceren en zo zorgen dat deze toename niet plaatsvindt. Daarbij
worden voorwaarden gesteld:
- Bij intern salderen is het uitgangspunt dat er geen toename is van stikstofdepostitie.
Uitgangspunt is dat er zo veel mogelijk sprake is van standstill, vermindering is niet haalbaar
omdat hier rekening moet worden gehouden met bestaande (vergunde) rechten.
- Bij extern salderen is het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een daling van de
stikstofdepositie. Dit kan ook, omdat er geen sprake is van bestaande rechten.
- Bij het opstellen van de beleidsregels is rekening gehouden met schommelingen in
bedrijfsvoering en met specifieke situaties bij de industrie. Er is een aantal tenzij-bepalingen
geformuleerd om tegemoet te komen aam specifieke situaties. Ook is er een
hardheidsclausule opgenomen.
- Bijzonderheid is verder dat voor agrarische bedrijven de minister van LNV voornemens om
dier- en fosfaatrechten in te nemen. Hiervoor wordt met spoed een wettelijke regeling
voorbereid. Om speculaties met deze rechten te voorkomen, is extern salderen met dier- en
fosfaatrechten tot de inwerkingtreding van deze wettelijke regeling (naar verwachting eind
2019) niet mogelijk.
- Bij intern salderen is een uitzondering benoemd voor rundvee; om te voorkomen dat
melkveeboeren onbedoelde effecten van deze beleidsregel ondervinden. Bij het bepalen van
de feitelijk gerealiseerde capaciteit gelden de fosfaatrechten plus het rundvee dat men door
de invoering van het fosfaatrechtenstelsel niet meer kon houden indien de betreffende
4 Hoewel stikstof een voedingsstof is voor natuur zorgt te veel stikstof voor problemen: sommige planten
groeien te snel en de balans in de bodem raakt verstoord, waardoor natuurgebieden dicht groeien en
beschermde planten én dieren verdwijnen.
5 Voor de ADC-toets zijn geen extra voorwaarden noodzakelijk. Bij de ADC-toets wordt voldaan aan de
volgende drie voorwaarden: er zijn geen alternatieve oplossingen (A), het project is nodig om dwingende
redenen van groot openbaar belang (met inbegrip van redenen van sociale of economische aard) (D), en
de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang
van Natura-2000 bewaard blijft (C).
Datum
8 oktober 2019
Zaaknummer
2010-007680
Blad
4 van 5
melkveehouder kan aantonen dat hij op 1 januari 2018 meer rundvee had dan aan
fosfaatrechten was verkregen én kan aantonen dat op dat moment voldoende ruimte
beschikbaar was in de stallen.
Als gevolg van de zeer korte voorbereidingstijd is er sprake van kleine verschillen tussen de
beleidslijnen zoals geformuleerd in de Kamerbrief en de provinciale beleidsregels. In de Kamerbrief
is het uitgangspunt bij extern salderen gerealiseerde capaciteit, in de beleidsregel staat (conform
standpunt IPO Bestuur) feitelijke gebruikte ruimte. Deze laatste formulering is strikter. Dit is gezien
de juridische context ook wat nodig is volgens het IPO Bestuur. De provinciale beleidsregels zijn
leidend.
Niet alles kan
In het rapport van de Adviescommissie wordt een aantal mogelijkheden aangereikt om de
stikstofproblematiek op korte termijn aan te pakken. Het gaat om mogelijkheden waarbij sectoren
integraal een inspanning zouden moeten leveren.
De beleidsregels, de Kamerbrief en het rapport van de Adviescommissie zijn erop gericht om de
stikstofproblematiek op de korte en lange termijn aan te pakken. Provincies hebben volgens de
Adviescommissie en het Kabinet een stevige rol: niet alleen vanuit vergunningverlening, toezicht en
handhaving, maar ook als gebiedsregisseur.
Betekenis voor provincies
De nieuwe beleidsregels passen in de lijn die de Adviescommissie heeft geschetst. Enerzijds helpen
de beleidsregels om de toestemmingsverlening weer op gang te krijgen, maar leiden niet
automatisch tot een stevige daling van de stikstofuitstoot. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat
zorgvuldigheid wellicht meer tijd kan kosten dan dat ieder graag zou willen zien. Wij waarschuwen
voor hooggespannen verwachtingen die de term ‘korte termijn’ impliceert. Er is geen sprake van
‘een druk op de knop en alles is opgelost’.
5 Financiële consequenties
demelkboer
Quote Reactie van @co co :
Beleidsregels vergunningverlening stikstof

de financiële consequenties of te wel blad 5 van 5 mist. Maar dat is misschien wel tekenend
co co
@demelkboer 5 Financiële consequenties
n.v.t.
Datum
8 oktober 2019
Zaaknummer
2010-007680
Blad
5 van 5
6 Proces en evaluatie
In de Kamerbrief is bevestigd dat Provincies en Rijk samen optrekken om de stikstofproblematiek
aan te pakken. In de komende maanden worden voorgenomen maatregelen nader uitgewerkt.
De Adviescommissie streeft ernaar om in het voorjaar het Kabinet een volgend advies aan te bieden
voor de lange termijn. De Adviescommissie heeft aangekondigd daarin bronmaatregelen en de
robuustheid van kwetsbare natuurgebieden aan de orde te laten komen. Daaraan voorafgaand is een
advies over bemesten en beweiden voorzien (voor het einde van dit jaar).
Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris
Bijlagen:
1 Notitie Toelichting op beleidsregel intern en extern salderen
John Spithoven
Beste mensen, ik zie veel reactie. Dank daarvoor. Vanwege drukte kan ik ze niet allemaal beantwoorden

De kamerbrief van vrijdag is gisteren geïmplementeerd in het provinciaal beleid. Dit gaat lopen nu. Dus worden we nu al geconfronteerd met dit beleid.
+5
John Spithoven
@John Spithoven Benthum en Gratama- mr Fuller en Kneppelhout mr Damen gaan ons bijstaan.

Eind deze week hopen we te draaien, incl website en aanmelding.
jg
@John Spithoven Super initiatief !
Adaptief boeren
@John Spithoven Notarieel vastgelegd als stichting, anders krijg je niet zomaar een bankrekening misschien?
Tommie1
Als ik het zo lees maakt het voor extern salderen geen ruk uit of je een NB hebt of niet, weinig/geen dieren op 8-10 en je kan je NB niet ten gelde maken, wat het rare is je mag wel weer gewoon dieren gaan houden.
+1
matt
@Tommie1 staat niks over dieren,maar over dierrechten.
In de varkenshouderij is het dacht ik,gebruikelijk om varkensrechten te leasen,aan het eind van het jaar.
Stel dat de varkenshouder,intern wil gaan salderen,en op 8/10 vrijwel geen
Varkensrechten,op naam heeft staan.
Dan kan die dus niks.
bio boer
Ik vraag mij toch af hoe weten ze welk stikstof waar vandaan komt ??
co co
@bio boer dat weten ze niet. het MAN meet net kan daar geen onderscheid in maken dat kan alleen maar met isotopen en dat doet het RIVM niet daar is nu het mesdag mee bezig
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden pas , ammoniakrechten , stikstofclaim , aerius en ssc geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!